Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Έναρξη των διαδικασιών δημιουργίας Αθλητικού Κέντρου στον Πολύγυρο

Αθλητικό Κέντρο Πολυγύρου
Ευχαριστούμε, από καρδιάς, τον Δήμαρχο Πολυγύρου, κ. Αστέριο Ζωγράφο, για τη σημερινή υλοποίηση της υπόσχεσης για έναρξη των διαδικασιών δημιουργίας ενός, τεράστιας σημασίας, έργου πνοής για τον αθλητισμό της πόλης μας!
Ένα αθλητικό κέντρο, που θα δώσει δυνατότητα στα εκατοντάδες παιδιά μας, να έχουν ένα ποιοτικό αθλητικό διέξοδο και θα ωθήσει τη νεολαία της πόλης, ακόμα περισσότερο, στον αθλητικό τρόπο ζωής!
Μια αθλητική κοινωνία δομημένη σε στέρεες βάσεις, με σωστούς ανθρώπους και ευγενικούς χαρακτήρες, όπως δουλεύει τόσα χρόνια ο οργανισμός μας!
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που πίστεψε και διεκδικεί, εδώ και χρόνια, την υλοποίηση αυτού του αθλητικού κέντρου. Τον δικό μας, κ.Παπαδάκη Νικόλαο!