Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση υποψηφιότητας για το Δήμο Πολυγύρου

Ήταν το 2010 όταν καλοί φίλοι και συνεργάτες με προέτρεψαν και με παρότρυναν να θέσω υποψηφιότητα για τη δημαρχία του Δήμου Πολυγύρου, χαράσσοντας μια ρότα προς γνώριμους μεν τόπους αλλά από νέα μονοπάτια. Εννέα χρόνια μετά στην αποστολή μας προστέθηκαν νέοι άνθρωποι στηρίζοντας και συμβάλλοντας στην πραγμάτωση του αρχικού οράματος που με οδήγησε στην ανάληψη αυτής θέσης. Σε αυτά τα χρόνια η υλοποίηση μίας σειράς σημαντικών έργων, τόσο τεχνικής όσο πολιτιστικής και κοινωνικής υποδομής, ανέδειξαν το Δήμο μας πρώτο σε όλη την Ελλάδα και συνετέλεσαν στην σταδιακή πρόοδο του αλλάζοντας τη φυσιογνωμία του.

Σύνταγμα σημαίνει Ευθύνη

Του Γιώργου Βαγιωνά 
Η συνταγματική αναθεώρηση είναι η ευκαιρία για μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις: Ρηξικέλευθες αλλαγές που θα χαράξουν μιαν άλλη πορεία για την Ελλάδα. 
Μετά από οκτώ χρόνια κρίσης, διακύβευμα σήμερα είναι το καλό της χώρας. Πρόκειται για μοναδική ευκαιρία, η χώρα  ζητά από τον καθένα από εμάς να αφήσουμε στην άκρη τις κομματικές καταβολές και να κοιτάξουμε το μέλλον.