Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Δικαίωμα ψήφου Ευρωπαίων πολιτών

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-07-2018), οι Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και για τις περιφερειακές εκλογές.
Κατόπιν τούτου, ενημερώνονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στο Δήμο Αριστοτέλη και είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στις περιφερειακές εκλογές, εφόσον το επιθυμούν.

Πολύγυρος - Εκδήλωση Corso