Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Εγγραφές Εσπερινού Γυμνασίου & Εσπερινού Γενικού Λυκείου Πολυγύρου

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ: ΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ