Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Μνημειακή Ανάγλυφη Στήλη στο αρχαίο νεκροταφείο της Ιερισσού

Μνημειακή μαρμάρινη ανάγλυφη στήλη. Εικονίζει 2 άντρες καθισμένους αντικριστά, αριστερά είναι ο νεκρός Αγήνωρ που τον ατενίζει δεξιά με θλίψη ο Αγλώνικος. Στο άνω μέρος της στήλης αποδόθηκε αριστουργηματικά ένα λιοντάρι που από την στάση του καταλαβαίνουμε την συμμετοχή του στο πένθος. Το λιοντάρι ήταν το σύμβολο της αρχαίας πόλης και ίσως η παράστασή του να συνδέει τους εικονιζόμενους με τις άρχουσες οικογένειες της πόλης. (Αρχαία Άκανθος- Ιερισσός, 5ος αιώνας π.Χ..)
Χρήστος Καραστέργιος