Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΦΑΓΗΣ VII

Και συνεχίζουμε την αναφορά μας στον «αναθεωρημένο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας», στον «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΤΕΟ» των Ανάπηρων και Χρόνια Πασχόντων, που σκοπός της δημιουργίας του και των αναθεωρήσεων του είναι η ΣΦΑΓΗ των ασθενών από τις διάφορες επιτροπές, προκειμένου να μην πληρώνει το «κράτος πρόνοιας» συντάξεις, επιδόματα, και φαρμακευτικές δαπάνες.