Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Θρησκευτική εκδήλωση


ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Το να μεγαλώνεις παιδιά με αυτοεκτίμηση είναι μια συνήθης έγνοια των γονιών. Όταν ένα παιδί είναι αντιμέτωπο με μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, το ζήτημα της αυτοεκτίμησης αποκτά μια άλλη οπτική.  Η απόκτηση αυτοεκτίμησης έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όχι για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης αλλά για την διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας. Τα παιδιά είτε εξαιτίας της άγνοιας της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών είτε εξαιτίας των αρνητικών μαθησιακών εμπειριών στο σπίτι και στο σχολείο συχνά αναπτύσσουν ένα σύνολο δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Παραίτηση, αποφυγή, φόβος, ψυχοσωματικές ενοχλήσεις, αρνητικότητα, απογοήτευση, θυμός, προκλητικές ή ανώριμες συμπεριφορές είναι συνέπειες της χαμηλής αυτοεκτίμησης που έχει σχηματιστεί από τις αρνητικές μαθησιακές εμπειρίες του παιδιού και το άγχος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των γονέων ή των εκπαιδευτικών.