Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Διεθνές Συνέδριο Εξόρυξης Αποβλήτων, Αθήνα 2015

Το Διεθνές Συνέδριο Εξόρυξης Αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015. Το Συνέδριο στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας αλλά και την ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και του κοινού για την εναλλακτική πρόταση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών, γης και ενέργειας από χώρους διάθεσης αποβλήτων μέσω της εξόρυξης και της κατάλληλης επεξεργασίας τους.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του διήμερου Συνεδρίου, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν τη μέθοδο της εξόρυξης αποβλήτων, την αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων και την ανάκτηση των φυσικών πόρων, καθώς και τις νέες τεχνολογίες και προοπτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Με τη βοήθεια του "σοφού" λαού έδιωξε τους αριστερούς για να κυβερνήσει με τον ακροδεξιό!

Να γελάει κάθε πικραμένος Αριστερός...