Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ” (ΑΡ. ΜΕΛ. 335/02), προϋπολογισμού 7.822,800 €, εντάχθηκε στο Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013”, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 180905/3-8-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α. Στη συνέχεια, δημοπρατήθηκε στις 14-12-2010, και υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεσή του στις 11/7/2013, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 335/02 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ν. Προποντίδας.


Μέχρι σήμερα κατασκευάσθηκε το βαρυτικό δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 9 km, ο καταθλιπτικός αγωγός, μήκους 4,55 km, και ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες του βαρυτικού αντλιοστασίου, εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 60%, ενώ έχουν ξεκινήσει τα οικοδομικά του αντλιοστασίου αναρρόφησης και έχει προγραμματιστεί η έναρξη των εργασιών για τις σωληνώσεις, μήκους 8 km, καθώς και για την τοποθέτηση φρεατίων στο παραλιακό μέτωπο των Ν. Φλογητών.

Η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 11-3-2014.

Την Παρασκευή 8/11/2013 και ώρα 1.00 μ.μ. θα γίνει ο αγιασμός στο αντλιοστάσιο αναρρόφησης στην παραλία των Ν. Φλογητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: