Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Ανοίγουν για τους πολίτες τα στρατιωτικά νοσοκομεία

Ανοίγουν για τους πολίτες τα στρατιωτικά νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον υπ. Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο, που ανακοίνωσε 13 συνολικά μέτρα για τον τομέα της υγείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο Βενιζέλος τόνισε ότι «δε θίγεται το γνωστό υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας των στρατιωτικών νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων».
Επίσης, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι στρατιωτικοί γιατροί θα ανταποκριθούν με «αίσθημα ευθύνης» στις αποφάσεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Τα μέτρα είναι τα ακόλουθα: ...>>>>>>>

1. Όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (401, ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΙΜΤΣ, 424). Ο αριθμός των ιδιωτών που θα μπορούν να εισαχθούν σε κάθε στρατιωτικό νοσοκομείο θα εξαρτάται από την πληρότητα του νοσοκομείου και τη βαρύτητα του περιστατικού, καθώς θα προτιμώνται περιστατικά με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον που απαιτούν αντιμετώπιση από εξειδικευμένο προσωπικό. Θα λαμβάνονται επίσης υπόψιν ιδιαίτεροι κοινωνικοί λόγοι που μπορεί να συντρέχουν.

2. Στους δικαιούχους περίθαλψης των στρατιωτικών νοσοκομείων εντάσσονται, με τους ίδιους όρους με το στρατιωτικό προσωπικό, τα μέλη του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και όλο το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και οι απόστρατοί τους.

3. Κατά το πρότυπο των κλινών των ΜΕΘ των στρατιωτικών νοσοκομείων που διατίθενται μέσω του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), οι διαθέσιμες καθημερινά κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα ανακοινώνονται κάθε πρωί στο ΕΚΕΠΥ, ώστε να εξυπηρετούνται ασθενείς που θα διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα ορίζουν καθημερινά εκπρόσωπο εφημερίας στο ΕΚΕΠΥ για συντονισμό.

4. Τα εργαστήρια και τα ειδικά ιατρεία των νοσοκομείων των ΕΔ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής εξειδικευμένων εξετάσεων για κάθε πολίτη. Αναρτάται στο Διαδίκτυο ενδεικτικός πίνακας ειδικών εξετάσεων που μπορούν να πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία των ΕΔ είτε μέσω παραπομπής από νοσοκομεία του ΕΣΥ, στα οποία νοσηλεύεται ο ασθενής, είτε και με απευθείας ραντεβού.

5. Οι ειδικοί στρατιωτικοί γιατροί που υπηρετούν σε μονάδες εκστρατείας υγειονομικού στην περιφέρεια θα διατίθενται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ για την κάλυψη τυχόν αναγκών τους. Με την ίδια λογική, οι υποδομές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, όπου χρειάζεται, θα διατίθενται και για εξυπηρέτηση του στρατιωτικού προσωπικού και κυρίως για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται τώρα μετακίνηση του στρατιωτικού προσωπικού σε άλλες περιοχές. Οι λεπτομέρειες θα οριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, αλλά το μέτρο εφαρμόζετεαι άμεσα ύστερα από συνεννόηση της διοίκησης κάθε ενδιαφερόμενου νοσοκομείου του ΕΣΥ με το ΓΕΣ.

6. Η απόφαση του υπουργείου Υγείας για ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ επεκτείνεται και στρατιωτικά νοσοκομεία. Ήδη, σημαντικός αριθμός εργαστηρίων και ειδικών τμημάτων των στρατιωτικών νοσοκομείων λειτουργούν και απογεύματα. Αυτό τώρα γενικεύεται.

7. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία βρίσκονται σε διαρκή εφημερία και ετοιμότητα.

8. Οι στρατιωτικοί γιατροί, αλλά και οι οπλίτες γιατροί που είναι τοποθετημένοι σε στρατιωτικές μονάδες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού θα συνεργάζονται με τα Κέντρα Υγείας της περιφέρειάς τους, ώστε αυτοί μεν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Κέντρα Υγείας προς όφελος του γενικού πληθυσμού, οι δε υποδομές των Κέντρων Υγείας να διατίθενται και για το στρατιωτικό προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης. Είναι προφανές ότι στις μονάδες που είναι απομακρυσμένες θα υπάρχει πάντα γιατρός της μονάδας.

9. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής (401, ΝΝΑ, ΓΝΑ) αναλαμβάνουν να υποστηρίζουν την περίθαλψη των κατοίκων των νήσων της άγονης γραμμής του Αιγαίου (Σαμοθράκη, Σκύρος, Αγ. Ευστράτιος, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι, Ψαρά, Μικρές Κυκλάδες, κλπ).

10. Εκτός των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ που διενεργούνται στο σύνολό τους από τις ΕΔ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΕΚΑΒ τα ασθενοφόρα οχήματα των στρατιωτικών μονάδων και σχηματισμών θα διατίθενται για τη μεταφορά ασθενών από τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας στα νοσοκομεία, χωρίς να παρακωλύονται οι ανάγκες των μονάδων.

11. Σε όλα τα νοσοκομεία των ΕΔ τοποθετείται επαρκές στελεχικό δυναμικό αξιωματικών Οικονομικού και Πληροφορικής, ώστε να επιτευχθεί όσο γίνεται ταχύτερη αξιοποίηση του μηχανογραφικού συστήματος «Φίλιππος» και η εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Στο πρόγραμμα τηλεμετρικής του συστήματος «Φίλιππος» θα επιδιωχθεί να συνδεθούν όσο γίνεται περισσότερα σημεία (μονάδες, Κέντρα Υγείας, κοκ).

12. Όλες οι αποφάσεις των υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που σχετίζονται με την προμήθεια και διακίνηση φαρμάκων και υλικών επεκτείνονται και στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Εως την πλήρη εφαρμογή των μέτρων αυτών, οι σχετικές διαδικασίες θα διεξάγονται διακλαδικά και κατά ενιαίο τρόπο για όλα τα νοσοκομεία των ΕΔ και για όλους τους κλάδους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι μεγαλύτερες δυνατές οικονομίες κλίμακας. Το ίδιο ισχύει και ως προς τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών, η πρώτη εμπειρία από τις οποίες στο ΝΝΑ είναι ιδιαίτερα θετική.

13. Το υπάρχον στρατιωτικό εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων και νοσηλευτικού υλικού θα αξιοποιηθεί πλήρως για την κάλυψη των αναγκών όλων των κλάδων των ΕΔ.

ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από ανεπιβεβαίωτες πηγές διέρρευσε ότι λόγω της τραγικής κατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί της τελευταίες ημέρες, μετά από την παντελή έλλειψη βασικών υλικών περίθαλψης, με άμεσο τον κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές, οργανώνεται διεθνές καραβάνι ανθρωπιστικής βοήθειας ( ένα πλοίο για την Ελλάδα ) με αφετηρία το Ισραήλ. Στο στόλο των πλοίων που θα κινηθούν προς τον Ελλαδικό χώρο συμμετέχουν ακτιβιστές από το Ισραήλ, η Τουρκία, ή Λιβύη, το Ιράν, το Αφγανιστάν, τα νησιά Φίτζι και άλλες χώρες.
Από τις ίδιες πάντα πηγές λέγεται ότι έντονη είναι ...>>>>>>>

η αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία επισημαίνει ότι:
• σκοπός των ακτιβιστών δεν είναι η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά το σπάσιμο του αποκλεισμού των Νοσοκομείων, από την Κυβέρνηση και τους Προμηθευτές.
• ανάμεσα στους ακτιβιστές, έχουν εισχωρήσει πράκτορες της Ισραηλινής MOSSAD, της Τουρκικής ΜΙΤ, της Πακιστανής ISI, του Αφγανικoύ NPR της Περσικής Σαβάκ, καθώς και εξτρεμιστικά μέλη της οργάνωσης «Ορνιθολογική Εταιρία Ελλάδος»
• η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Free Greece» που ηγείται της προσπάθειας, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για σχέσεις με φονταμελιστικούς Σιωνιστικούς κύκλους στο Άμπου Ντάμπι και στην Ακτή του Ελεφαντοστού.
• τον στόλο των πλοίων με την ανθρωπιστική βοήθεια, που αναμένεται να ξεκινήσει από λιμάνι του Ισραήλ της επόμενες ημέρες, θα τον καταλάβουν κομάντος του Ελληνικού Στρατού στα Διεθνή ύδατα, μόλις αυτός πλησιάσει κοντά στο Γαϊδουρονήσι στα νότια της Κρήτης.
Επίσης διέρρευσε, ότι η λεγόμενη ανθρωπιστική βοήθεια, δεν περιλαμβάνει τσιρότα, γάζες, καθετήρες, υπόθετα κλπ, αλλά ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά, αναλγητικά και διάφορες ψυχοτρόπες ουσίες, ώστε να μπορέσουν ιατρικό προσωπικό και ασθενείς να ανταπεξέλθουν στην τρέχουσα πραγματικότητα.
Η Διεθνής Κοινότητα, οι Έλληνες γιατροί, οι ασθενείς και οι….. βουτηχτές κρατούν την ανάσα τους!!!!
ΕΝΕΔΡΑ

Απαντήσεις Αργύρη Λαφαζάνη στα ερωτήματα των αναγνωστών της ΡΕΣΠΕΝΤΖΑΣ

Ολοκληρώθηκαν οι απαντήσεις του Βουλευτή Χαλκιδικής (ΠΑΣΟΚ) Αργύρη Λαφαζάνη στα ερωτήματα των αναγνωστών της ΡΕΣΠΕΝΤΖΑΣ.
Μπορείτε να δείτε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μέσα από τον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Για το οδικό δασικό δίκτυο της Χαλκιδικής.

145.000 € διατέθηκαν από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας στα Δασαρχεία της Χαλκιδικής για «επείγουσες εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και τα έργα προστασίας των δασών».
- Δασαρχείο Κασσάνδρας: 25.000 ευρώ.
- Δασαρχείο Πολυγύρου: 40.000 ευρώ.
- Δασαρχείο Αρναίας: 50.000 ευρώ.
-Δασαρχείο Αρναίας: 30.000 ευρώ αμιγώς για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Αγίου Όρους.

Στη Χαλκιδική απαγορεύεται να πάθετε κάτι

Η κυβερνητική πολιτική δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το πολύπαθο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ώρα που η οικονομική δυσπραγία στρέφει όλο και περισσότερους συμπολίτες μας στη δημοσίου χαρακτήρα παροχή υπηρεσιών υγείας, η κ. Ξενογιαννακοπούλου και οι συνεργάτες της αντιμετωπίζουν τους πολίτες προφανώς όχι σαν ανθρώπινες υποστάσεις, των οποίων η ζωή κινδυνεύει καθημερινά από τις εξωφρενικές ελλείψεις του συστήματος, αλλά ως χαρακτήρες κόμικ, οι οποίοι ανεξάρτητα από το τι θα πάθουν στην πλοκή της ιστορίας, ο δημιουργός δίνει σε αυτούς τη δυνατότητα άμεσης αυτοθεραπείας.
Η κυρία υπουργός παίζει το χαρτί της διαφάνειας ...>>>>>>>

στο θέμα των προμηθειών, επιρρίπτοντας ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση. Προφανώς θα έλθει σε συμφωνία κάποια στιγμή. Ξεχνάει ωστόσο να απαντήσει, γιατί επί εννέα μήνες διατηρούσε την απαράδεκτη λίστα των υπερτιμολογημένων υλικών που προβλέπεται στα ΦΕΚ που φέρουν την υπογραφή του Ν. Κακλαμάνη και του Δ. Αβραμόπουλου.
Τονίζει με κομπορρημοσύνη ότι το πάρτυ στο χώρο της υγείας έχει τελειώσει, την ώρα που «πάρτυ» κάνουν μόνο οι εγκληματικές ελλείψεις το αποτέλεσμα των οποίων βιώνουν με τον χειρότερο τρόπο οι συμπολίτες μας.
Την ίδια στιγμή εγκαλούνται οι εργαζόμενοι, διότι τολμούν και διεκδικούν την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Όποιος κάνει απεργιακή κινητοποίηση, στάση εργασίας ή οτιδήποτε άλλο είναι ένοχος, λες και οι εργαζόμενοι, μετά από μήνες δήθεν διαβουλεύσεων και κυριολεκτικά χαμένου χρόνου, έφεραν το ΔΝΤ στη ζωή μας και κάποιοι άλλοι κύριοι με αοριστολογίες και παλινωδίες. Λες και οι εργαζόμενοι εκραύγαζαν πριν από τις εκλογές του Οκτώβρη ότι υπάρχουν λεφτά, κρύβοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Και τώρα με το περίλυπο ύφος της φρεσκοεγκαινιασθείσας Λοβερδείου σχολής, αυτοανακηρρύσσονται προστάτες του λαού της Χαλκιδικής στα θέματα υγείας, ζητιανεύοντας κατανόηση, το οποίο νόημα της λέξης είναι παντελώς άγνωστο στους κυρίους.
Της Χαλκιδικής που ενώ κατέχει πανελλήνια θλιβερή πρωτιά σε τροχαία ατυχήματα, δε διαθέτει αυτόνομο τμήμα ΕΚΑΒ να καλύπτει το Νομό. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται πως στη Χαλκιδική απαγορεύεται να πάθει κανείς κάτι, διότι η παροχή πρώτων βοηθειών είναι ανύπαρκτη από τους φορείς υγείας.
Της Χαλκιδικής, της οποίας το νοσοκομείο διαθέτει νέες πτέρυγες, αλλά δε διαθέτει προσωπικό ούτε για τις παλιές.
Σίγουρα ο κ. Λοβέρδος μπορεί να κοιμάται ήσυχος για το ασφαλιστικό, καθώς πολλοί συμπολίτες μας δε θα προλάβουν να συνταξιοδοτηθούν με αυτό το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας.
Η δημόσια υγεία καταρρέει με σύστημα ΠΑΣΟΚ, που ακολουθεί πιστά τους προκατόχους του και εν μέσω επικοινωνιακών φουσκών προσπαθεί να μεταφορτώσει τα αποτελέσματα της αδιέξοδης πολιτικής του στις πλάτες των πολιτών και των εργαζομένων στο χώρο της υγείας, εκείνων που ποτέ δεν πήραν λεμονοστίφτες από τη Siemens και ποτέ δεν ανακάλυψαν όλως τυχαίως πιστώσεις στους λογαριασμούς τους. Εκείνων που ακόμη και τώρα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
Καληνύχτα σας κύριοι.

pistolero

Από τον "παπάνθρωπο" στο ..."ζάπωμα"!

Και πάλι προβλήματα στον Πολύγυρο με την κληρονομιά Στέφανου Κότσιανου!
Στην κληρονομιά του εκλιπόντος δωρητή υπάρχουν κτήματα (ελαιώνες) τα οποία κάποιος Πολυγυρινός προσπαθεί δια της χρησικτησίας, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, να "ζαπώσει" (να τα κάνει δικά του, για τους μη γνωρίζοντες)!!!
Οι "Φίλοι των Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου" ευτυχώς, ως φύλακες του Δημόσιου Συμφέροντος, θα αποτρέψουν και αυτήν την προσπάθεια κλοπής της δημόσιας περιουσίας!
Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Συλλόγου "Φίλοι των Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου". Κύριοι, προσφέρετε σημαντικότατο έργο στην κοινωνία του Πολυγύρου!

48 μέρες απεργία πείνας για το Δήμο του!

Ο Δήμαρχος Ελληνικού Χρήστος Κορτζίδης συμπληρώνει 48 μέρες απεργίας πείνας. Η υγεία του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και ίσως κινδυνεύσει και η ζωή του.
Ο Χρήστος Κορτζίδης με τον τρόπο αυτό υπερασπίζεται το αίτημα για την αυτονομία του Δήμου του Ελληνικού, το οποίο είναι και αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων του Δήμου, που εκφράστηκε και με τις πάνω από 4.500 υπογραφές και οι οποίες έχουν κατατεθεί στο προεδρείο της Βουλής.

Καλλικράτης, Πολιτική ηθική και αισθητική.

Σήμερα το πρωί, τηλεοπτικό κανάλι του Νομού προέβαλε, για χιλιοστή ,βέβαια, φορά ένα καταπληκτικό ντοκυμαντέρ, για την καταστροφική εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Αυτή που πραγματοποίησε, όταν ένιωσε τεράστιος, πανίσχυρος, ηγεμόνας της Ευρώπης και, εν τέλει "θεός". Εκεί λοιπόν, αυτός και ο στρατός του, κατέρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι...
Ηθικό δίδαγμα: Φίλοι αυτοδιοικητικοί πρώτου και, κυρίως , δεύτερου βαθμού, μη βιάζετε την εναπομείνασα πολιτική μας ηθική, μη βιάζατε την αισθητική μας και μη διακατέχεστε από αυτοκρατορικές λογικές. Οι Δήμοι θα διαλέξουν εσάς (και αν...) και όχι εσείς τους Δήμους...
Ειδάλλως, το Βατερλώ θα'ρθει και για σας...
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Η Λ Α Τ Ε Ρ Ν Α

Να ευχηθούμε στους απανταχού αναγνώστες και... λαθραναγνώστες όχι για κάποια γιορτή ή επέτειο, αλλά να, οι ευχές πάντα είναι ευπρόσδεκτες ακόμα κι’ αν απευθύνονται σε κάποιον έτσι . . .αόριστα, ευχές είναι τέλος πάντων. .
Να διασκεδάσουμε πάμε όχι να προβληματισθούμε, μπορεί να μη γελούμε πάντα δυνατά με κάτι που βλέπουμε ή ακούμε, αρκεί να χαμογελούμε, κέρδος είναι κι’ αυτό για την ψυχική ισορροπία μας, οι κακόκεφοι και οι γκρινιάρηδες συνήθως δε ζουν και πολλά χρόνια, αλλά κι’ αν περάσουν το φυσιολογικό όριο, πραγματικά ζουν μόνο όταν κοιμούνται, γιατί συνήθως στον ...>>>>>>>

ξύπνιο τους υποφέρουν, τους φταίνε όλα ή τα περισσότερα και ποτέ δεν έχουν ένα καλό λόγο για κανέναν, η πρόοδος της κοινωνίας δεν οφείλει τίποτα σ’ αυτούς την κοινωνία την ωφελούν οι αισιόδοξοι και οι περίεργοι, σ’ αυτούς χρωστούμε την εξέλιξη των πάντων, τέλος πάντων όμως κάπως μακρά η εισαγωγή, είπαμε για διασκέδαση ξεκινήσαμε και κοντεύει να το σοβαρέψουμε πάλι το θέμα, τέλος λοιπόν η φλυαρία και μπαίνουμε στο θέμα που είναι σχετικό με τη λατέρνα ένα όργανο του μεσοπολέμου που σχεδόν ξεχάστηκε, μαζί με το γραμμόφωνο και την ωραία φυσαρμόνικα, το γραμμόφωνο βέβαια υπάρχει σε μερικά σπίτια αλλά δε βρίσκονται βελόνες για να παίξει, η φυσαρμόνικα πάει κι’ αυτή τα παιδιά δεν τη γνωρίζουν κι’ είναι τόσο γλυκιά κι’ όσο για τη λατέρνα, κάπου κάπου τη βλέπουμε και την ακούμε μόνο στους δρόμους, ξυπνά τη νοσταλγία μέσα μας και μας πηγαίνει πίσω σε άλλες εποχές, τότε που οι αείμνηστοι Μίμης Φωτόπουλος
και Βασίλης Αυλωνίτης την έκαναν γνωστή στο πανελλήνιο με τις ασπρόμαυρες ταινίες τους στο σινεμά.
Έτυχε λοιπόν κάποιο Σάββατο να περιμένω σε μια διασταύρωση, να περάσω απέναντι όταν από τη γωνία ακούστηκε η χαρακτηριστική μουσική της λατέρνας, κάτι που δεν το περιμένεις την ώρα αυτή, κάτι ξεχασμένο και παράταιρο θα έλεγα ανάμεσα στα κορναρίσματα των αυτοκινήτων και τη βουή του δρόμου, έφτασε στ’ αυτιά μου αυτή η μουσική της ρομβίας όπως την έλεγαν οι παλιότεροι, φάνηκε από τη γωνία η λατέρνα, με πολύχρωμα στολίδια, με γιορντάνια και κορδέλες σκεπασμένη με κόκκινο βελούδο κι’ από δίπλα ο λατερνατζής με τη μανιβέλα να γυρίζει τον κύλινδρο που είναι μέσα, ο κύλινδρος με τα καρφιά που χτυπούν τα μεταλλικά ελάσματα και βγαίνει εκείνη η μεθυστική μουσική στο ρυθμό του επαναστατικού βαλς που επέτρεψε στα ζευγάρια του μεσοπολέμου να πλησιάσουν τόσο κοντά και ν’ αγκαλιαστούν χορεύοντας, σε πείσμα των αυστηρών ηθών της εποχής και πλήρη απογοήτευση των μυστακοφόρων βλοσυρών γονέων και άλλων «παραγόντων και στυλοβατών της κοινωνίας», που κατηγορούσαν αυτά τα φερσίματα των νέων και εν τούτοις δεν έπεσαν ούτε κεραυνοί ούτε έγιναν καταποντισμοί, ο κόσμος δε χάθηκε ούτε το πέντε και πεντήκοντα (ποιος θυμάται;) ούτε το δυο χιλιάδες, και οι νέοι της εποχής εκείνης και ιδίως «αι νέαι» όσες δεν προσεβλήθησαν από την ασθένεια εκείνου του ατσχάϊμερ ( τι το ‘θελε και την ανακάλυπτε την νόσον ο χριστιανός, καλά ήμασταν και χωρίς αυτήν), με ευχαρίστηση θυμούνται και τα πρώτα δειλά αγκαλιάσματα και τη μουσική της λατέρνας κι’ ας γίνονταν όλα αυτά υπό τα άγρυπνα βλέμματα των συνοδών γονέων ή αδερφών και στην καλύτερη περίπτωση κάποιων ανεκτικών θείων. . . Νάτος ο λατερνατζής λοιπόν, ψηλός μαυριδερός με κατσαρό μαλλί και με γένια καναδυό ημερών, με άσπρο πουκάμισο και ριγωτό μαύρο παντελόνι αλλά και με ύφος μαέστρου τουλάχιστον . . .συμφωνικής ορχήστρας και ο πιτσιρικάς να προηγείται με το καπέλο στο χέρι και να μαζεύει τα φιλοδωρήματα απ’ τους περαστικούς και με μαεστρία να το ζυγίζει το καπέλο με ακρίβεια για να πέσει μέσα το κέρμα που ρίχνουν από τα μπαλκόνια όσοι άκουσαν και βγήκαν να δουν και να χαρούν θέαμα και ακρόαμα και από το απέναντι πεζοδρόμιο η σύζυγος του μαέστρου με πανεράκι ψάθινο μικρό, απ’ αυτά που σερβίρουν το ψωμί στις ταβέρνες, να εισπράττει το ελάχιστο αντίτιμο για την καλλιτεχνική προσφορά προς το κοινό με τις μεσοπολεμικές μουσικές ανησυχίες, χαμογελαστή που μπορεί και προσπορίζεται τα προς το ζην σκορπίζοντας κέφι και παλιομοδίτικη μουσική διασκέδαση, μαυριδερή και η ίδια όπως και ο μαέστρος και ο μπιρμπιλωμάτης βλαστός και ξαφνικά εκεί που το «όργανον» στριμώχτηκε και σταμάτησε γυρίζοντας προς το πεζοδρόμιο ανάμεσα σε δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα, για να περάσει ο βιαστικός εποχούμενος βάρβαρος με το Φίατ, ξαφνικά λοιπόν φύσηξε δυνατά . . . φύσηξε όπως φυσάει ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις και σου ρίχνει το καπέλο, ή σηκώνει κάποια φούστα κι’ άμα φύγει το καπέλο απ’ τον αέρα όλοι γελούνε κοροϊδευτικά, ενώ άμα σηκωθεί κάποια φούστα όλοι σιωπούν κι όσοι προλάβουν ρίχνουν προς τα εκεί βλέμματα με σημασία και με τρόπο, για να μην εντοπιστούν και σχολιαστούν ειρωνικά από όσους . . . .δεν πρόλαβαν να δούν. . .και ο ξαφνικός αέρας, γι’ αυτό τον λέμε και ξαφνικό, φύσηξε την ώρα που δεν έπρεπε και φανέρωσε την πρόοδο της τεχνολογίας και την προσαρμογή της στη λατέρνα, μια προσαρμογή που διευκολύνει το χειρισμό της, αλλά το σπουδαιότερο ότι αύξησε τη χωρητικότητα σε μουσικά κομμάτια χωρίς να χρειάζεται κάθε τόσο να αλλάζει κύλινδρο ο λατερνατζής
Και πριν να συμβεί αυτό το φύσημα του αέρα και το ξεσκέπασμα της λατέρνας από το κόκκινο βελούδινο κάλυμμα, ακούγοντας τη μουσική μού φάνηκε ότι ήταν « κάπως», ότι ακούγονταν πιο δυνατά, φαινόταν αλλιώτικη η μουσική της ρομβίας, αλλά όταν ακούς κάτι και σ’ αρέσει δε μπαίνεις σε λεπτομερείς αναλύσεις, αυτό συνήθως γίνεται στο τέλος μια συναυλίας, εκεί σχολιάζουμε τα μουσικά κομμάτια που ακούστηκαν και « τι ωραίο το τάδε και πώς έπαιζε το βιολί» και «εγώ με το Λάκη όταν είχαμε πάει στη Βιέννη. . . .» και λοιπά και όλα αυτά με πολύ δυνατή φωνή για να ακούν και οι διπλανοί. . . . ακουγόταν παράξενα η μουσική, δεν έμοιαζε με τη μουσική της κανονικής λατέρνας, αλλά λες, θα είναι απ’ τον αέρα που φέρνει τον ήχο πιο δυνατό, είπαμε δεν το ψάχνεις, απλώς σου αρέσει και το απολαμβάνεις, για μια στιγμή φύσηξε δυνατά λοιπόν και από δω και πέρα προσοχή, διαβάστε αργά, άλλωστε όλο το γραπτό και κάθε γραπτό αν δεν είναι ειδοποίηση της εφορίας ή κλήση της τροχαίας, διαβάζετέ το αργά όπως πίνουμε τον καφέ για να τον απολαμβάνουμε, φύσηξε που να μή φυσούσε και το κόκκινο βελούδινο πανί που σκέπαζε τη λατέρνα ανασηκώθηκε, πετάρισε προς τα πάνω για δυό τρία δευτερόλεπτα και φάνηκε στο μπροστινό μέρος της λατέρνας κάτω από το κάδρο με τη φωτογραφία της ξεμπράτζωτης παχουλής ωραίας Αντριάνας που στολίζει κάθε σοβαρή ρομβία, με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και με ‘κείνο το «κλός» φόρεμα να πέφτει όμορφα καλύπτοντας όσα αργότερα αποκαλύφθηκαν και χάθηκε η μαγεία της σκεπασμένης γάμπας και του κλειστού γιακά και πάλι μετά την «αποκάλυψη» ο κόσμος δε χάθηκε ούτε ενέσκηψαν λιμοί, μόνο αυτοί που τα κατηγόρησαν όλα αυτά έφυγαν μίζεροι και νηστικοί απ’ αυτή τη ζωή,( νάτο το καρφί το . . .ρίξαμε πάλι), αλλά όλοι λέμε ότι αυτός. . . .ή αυτή. . . . «έφυγε» με ανοιχτά μάτια και όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό,( νάτο και το δεύτερο καρφί),φάνηκε λοιπόν εκεί από κάτω κάτι το γνώριμο αλλά για μια λατέρνα αταίριαστο, φάνηκε αυτό που για μερικές στιγμές πήγε να διαλύσει τη μαγεία από την παρουσία και τη μουσική της λατέρνας και για να μη μακρηγορούμε, κάτω από το κάλυμμα φάνηκε ένα αρκετά μεγάλο κασετόφωνο συνδεμένο με μαστοριά με αόρατα ηχεία και με ένα διακόπτη σε σημείο εύκολου χειρισμού, δίπλα από το αριστερό χέρι του μαέστρου, ένα διακόπτη απ’ αυτούς που δουλεύουν πάνω κάτω και γράφουν δίπλα ON- OFF. Άρα λοιπόν ο μελαψούλης ο μαυριδερός την έκανε τη δουλειά αλλά χαλάλι του, ο αέρας δε φυσάει πάντα τόσο δυνατά και ο ίδιος το ξέρει αυτό, και ο διακόπτης σε απόσταση βολής από το αριστερό χέρι, τη μανιβέλα τη γυρίζει ο μαέστρος έτσι, γιατί πρέπει να γυρίζει όπως στις κανονικές λατέρνες, τα είχε συγχρονισμένα όλα ο μαέστρος και σίγουρα θα είχε κάνει και τις πρόβες του, αλλά βλέπεις υπάρχουν και τα απρόοπτα σπάνια βέβαια αλλά υπάρχουν, ο ξαφνικός αέρας φταίει που φανέρωσε την κομπίνα, αυτήν τη μετατροπή, και πάντως, ότι και να φταίει, δε σού αλλάζει τη διάθεση, θαυμάζεις το δαιμόνιο της μαυριδερής ράτσας και αρκείσαι να πεις « ρε τον μπαγάσα μπράβο του» και να χαμογελάσεις καλοπροαίρετα. . . .!! Αυτά. . . .
Βαγγέλης Μαυροδή.

«Διάλυση των δημόσιων νοσοκομείων».

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας κατέθεσε σήμερα στον Πρωθυπουργό επίκαιρη ερώτηση με θέμα «Διάλυση των δημόσιων νοσοκομείων».
Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης έχει ως εξής:
Επίκαιρη ερώτηση
Προς τον κ. Πρωθυπουργό
Θέμα: Διάλυση των δημόσιων νοσοκομείων
Προπολεμικές καταστάσεις ζούμε τις τελευταίες ημέρες στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Οι ελλείψεις σε απαραίτητα υλικά ...>>>>>>>

και αναλώσιμα, σε αποθέματα υγειονομικού υλικού πρώτης ανάγκης, έχουν οδηγήσει σε ματαίωση χειρουργείων, σε αύξηση του χρόνου αναμονής ακόμα και για τις απλούστερες εξετάσεις, ενώ καθημερινά πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για την υγεία των ασθενών.
Επειδή είναι ανεπίτρεπτο η δημόσια υγεία να είναι όμηρος των εκβιασμών των προμηθευτών και της αδυναμίας της κυβέρνησης να λάβει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την στήριξη των δημόσιων νοσοκομείων και του προσωπικού τους,
Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός,
• Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να σταματήσει η ομηρία του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τους προμηθευτές και να εξασφαλίσει την τροφοδότηση των νοσοκομείων με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό;
• Πως προτίθεται να σπάσει το φαύλο καθεστώς προμηθειών στα νοσοκομεία και γιατί δεν επιλέγει την άμεση αξιοποίηση του υγειονομικού υλικού του στρατού, ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και την προστασία της υγείας των πολιτών;
Ο ερωτών Βουλευτής
Αλέξης Τσίπρας

Το Γραφείο Τύπου

Οι βιασύνες της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής!

Πω! πω! βιασύνες τα συντρόφια του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική!!!
-Τι βιάζονται; Να δώσουν χρίσματα;
-Βρε αφήστε τους ανθρώπους να μιλήσουν με τις κοινωνίες! Σε ποιες εποχές ζείτε!
Το πρωί μαθαίνουμε για την πρόταση, το βράδυ στις 8:00 θα σας απαντήσουμε!!!
-Τι να πούμε ρε συντρόφια! Μόνο μαλάκες θα έρθουν να σας απαντήσουν απόψε! Για συνέλθετε επιτέλους!

Το επόμενο βήμα (λογικά), τσόντα με Τζούλια και Ντούβλη …στην Ακρόπολη !
Οι νεαροί και νεόνυμφοι αστέρες του χρήματος και του lifestyle Λεό Πατίστα και Μαριέττα Χρουσαλά, με τις …ευλογίες ανώτατων αξιωματικών του Ναυτικού, μετέτρεψαν σε Nightclub το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ», διοργανώνοντας γαμήλιο πάρτι με …ευγενείς καλεσμένους και πολλές …μοντέλες !!!
Τα …κανόνια του θωρηκτού, θα πήγαιναν βέβαια …γάντι με τις Τζούλια και Ντούβλη για καμιά ποιοτική τσοντούλα. Επομένως –και για να μη γίνονται διακρίσεις- ή θα πρέπει να δοθεί άδεια και σ’ αυτές για το «Αβέρωφ» ή τέλος πάντων για κανέναν άλλο χώρο… Για παράδειγμα, τα πολυβολεία του Ρούπελ ή (για πιο ιστορικές ακόμη καταστάσεις), η ίδια η Ακρόπολη, που έχει και τις Καρυάτιδες, να …κρατάνε φανάρι…

Όμως (σοβαρευόμαστε τώρα), μη ξεχνάμε ότι, πολιτικός προϊστάμενος του Στρατού γενικώς και επομένως και του θωρηκτού «Αβέρωφ», είναι ο Υπουργός Άμυνας, Βαγγέλης Βενιζέλος. Και επί των ημερών του……>>>>>>Ο νεαρός Πάρις Λάτσης - Κασιδόκωστας (των Λάτσηδων και Κασιδοκωσταίων), 40 μέρες αφότου κατατάχθηκε στο Ναυτικό για να υπηρετήσει, πήγε με «ειδική άδεια» (…«για δουλειές», ήταν η αιτιολογία) στην Καραϊβική !!!
Ο νεαρός Κωνσταντίνος Τρανταφυλλόπουλος (γιός του …«Ταρζάν των ΜΜΕ» Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν υπηρέτησε ο ίδιος), νεοσύλλεκτος διαβιβαστής ή σκαπανέας …υπέστη σκανδαλώδη –ευμενή εννοείται- μετάταξη, με …βύσμα ανώτατους αξιωματικούς !!!
Νεαρός Δημοσιογράφος της κρατικής ΕΡΤ (…με μπαμπά επίσης υπάλληλο της κρατικής ΕΡΤ), ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, πήγε «υπηρεσιακά» στη Ν. Αφρική γιατί θεωρήθηκε –προφανώς- απαραίτητος για τη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου !!!

Αστεία πράγματα, πταίσματα, θα μου πείτε…
Σύμφωνοι, αλλά προσέξτε: με δεδομένο ότι η ΝΔ θα έχανε ούτως ή άλλως (με το χάλι που είχε), τις περσινές εκλογές, αν σήμερα δεν είχαμε πρωθυπουργό το Γιωργάκη, θα είχαμε το …Βαγγέλα (γιατί Βαγγελάκη, δε τον λες με τίποτα…) αν κέρδιζε δηλαδή τις εσωκομματικές εκλογές, για αρχηγό στο ΠΑΣΟΚ) ! Και μάλιστα κάποιοι απογοητευμένοι ΠΑΣόκοι, τον θυμούνται ακόμη και πιθανόν τον αναπολούν, ως …εναλλακτική πρόταση. Τα δείγματα γραφής όμως, μάλλον δεν είναι τα πρέποντα…

...και οι «εκρήξεις» και οι …συγνώμες του Υπουργού κατόπιν εορτής (για την περίπτωση «Αβέρωφ»), μάλλον κροκοδείλια δάκρυα μοιάζουν, αφού το αιώνιο ρητό «…οι πλούσιοι και το χρήμα τους, αγοράζει τα πάντα…», ισχύει και επί νεοφιλελευθερισμού και επί σοσιαλισμού και είναι …βαρβαρότητα.
Γιατί πίσω π’ όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει πλούτος, άρα συμφέρον, άρα… και πολλά άλλα…


ΟΙ ΖΟΦΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΕ/ΔΝΤ

ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Οι συνέπειες στην ψυχική υγεία των πλατειών λαϊκών στρωμάτων από το σοκ των οικονομικών μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση, κατ΄ εντολήν της ΕΕ και του ΔΝΤ, είναι ήδη ορατές στα οδυνηρά βιώματα και εμπειρίες όλο και περισσότερων από τους προσερχόμενους στα εξωτερικά ιατρεία και στις όποιες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πρόκειται να γίνονται διαρκώς πιο δραματικές ...>>>>>>>

όσο αυτά τα μέτρα θα μπαίνουν σε εφαρμογή (και θα πολλαπλασιάζονται διαρκώς επιδεινούμενα), καταστρέφοντας όχι μόνο το παρόν εκατομμυρίων, αλλά και το μέλλον μιας ολόκληρης (τουλάχιστον) γενιάς.
Η κατάσταση θα γίνεται διαρκώς ακόμα πιο δύσκολη για τα άτομα με πιο σοβαρές και πολύπλοκες ανάγκες (ψυχωτικές και άλλες) και για τις οικογένειές τους, καθώς οι κοινωνικές και θεσμικές προϋποθέσεις της ανάρρωσής τους (υλικές/οικονομικές, σχεσιακές, δυνατοτήτων και κουλτούρας των θεραπευτικών θεσμών κλπ) θα φθίνουν διαρκώς και θα συρρικνώνονται μέσα σε μια κοινωνική οργάνωση που θα λειτουργεί αφήνοντας χώρο μόνο για τους «λίγους», ενώ θα σπρώχνει στην εξαθλίωση, στον αποκλεισμό, στην κατασταλτική διαχείριση και στον θάνατο όλο και πιο πολλούς.
Ένα όλο και πιο υποχρηματοδοτημένο και υποστελεχωμένο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με ήδη παγιωμένη την «διπλής όψεως» κατασταλτική κουλτούρα (αφενός του εγκλεισμού και της ιδρυματικής βίας και, αφετέρου, της εγκατάλειψης), καλείται, πλέον, ν΄ απαντήσει σ’ ένα όλο και μεγαλύτερο όγκο, όλο και πιο πολύπλοκων κοινωνικών αναγκών, που η οικονομική και κοινωνική κρίση σπρώχνει «εκτός», ψυχιατρικοποιώντας τις (και άλλοτε ποινικοποιώντας τις) και αναθέτοντάς τις στους εντεταλμένους για την κάθε κατηγορία (άκρως χρεοκοπημένους και σε αξεπέραστη κρίση) θεσμούς, είτε προς «θεραπεία», είτε προς «σωφρονισμό».
Γνωρίζουμε πώς η οικονομική κρίση γίνεται κρίση οικογενειακή και κρίση προσωπική, οδηγώντας, όταν δεν φαίνεται διέξοδος, σε καταστάσεις οξύτατου ψυχικού πόνου. Ανεργία και ελαστικές σχέσεις εργασίας αυξάνουν την κοινωνική απελπισία, μέσα σε μια κατάσταση όπου καταρρέουν ταυτόχρονα και εργασία και κράτος πρόνοιας.
Υποφέρουν τόσο αυτοί που εξακολουθούν να έχουν εργασία (με τους εξοντωτικούς όρους στους οποίους πρέπει να συμμορφωθούν για την διατηρήσουν), όσο και αυτοί που δεν έχουν, οι οποίοι βουλιάζουν (κυριολεκτικά) στο τέλμα της μακροχρόνιας ανεργίας.
Απέναντι στο σοκ και τον τρόμο των οικονομικών μέτρων, απέναντι στην παθητικοποίηση, την αποσυλλογικοποίηση και την εξατομίκευση, απέναντι στην καλλιέργεια ενοχών στον καθένα για την κατάρρευση του συστήματός τους, απέναντι στην αναζήτηση ανέφικτων ατομικών λύσεων και στην ψυχολογική παλινδρόμηση, στην οποία ωθεί η αίσθηση της απουσίας διεξόδων, η απομόνωση και η απόγνωση από την κατάρρευση και την απουσία νοήματος και προοπτικών για το μέλλον, μπορούμε, όπως έχει συχνά γίνει σε αντίστοιχες περιόδους οξύτατης κοινωνικής κρίσης στο παρελθόν, να δημιουργήσουμε τους όρους και να οικοδομήσουμε την ψυχολογία της αντίστασης. Απαντώντας, δηλαδή, σ΄ αυτή την καλλιέργεια του σοκ και της απόγνωσης (προκειμένου να επιτύχουν την υποταγή στην εφαρμογή των μέτρων), με τη «μετατροπή της συγκινησιακής μας έντασης σε γνωστικό όρο της συνείδησης», μέσω της συμμετοχής στους μαζικούς αγώνες για την ανατροπή των μέτρων του Διευθυντήριου ΕΕ/ΔΝΤ και των εγχώριων ανδρεικέλων τους, με τρόπο που η ‘ψυχολογία του ατόμου’ γίνεται η ‘ψυχολογία μιας ομάδας’ (όχι για να ισοπεδωθεί μέσα σ΄ αυτή, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη των πιο δημιουργικών χαρακτηριστικών της ανθρώπινής του υπόστασης), μιας συλλογικότητας, ενός λαού που οργανώνεται, αντιστέκεται και ανατρέπει.
Όπως πάντα, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα, τα ραγδαίως κλιμακούμενα αιτήματα για απάντηση σε καταστάσεις ψυχικής δυσφορίας, απόγνωσης, απελπισίας, «αυτοκτονικού ιδεασμού», ή άλλων μορφών οξύτατης ψυχικής οδύνης δεν μπορούν και δεν πρέπει να «διαβαστούν» ούτε, μονοσήμαντα, ως καταστάσεις «χημικής ανισορροπίας» του εγκεφάλου, που χρειάζονται απλώς ψυχοφάρμακο (από τους μεν), ούτε, επίσης μονοσήμαντα, ως γεγονότα της ψυχολογίας του ατόμου (από τους δε) που χρειάζονται, απλώς, την, κοινωνικά αποστειρωμένη, «κατάλληλη» ψυχοθεραπευτική τεχνική.
Σε εποχές όπως αυτή, ο πολιτικός χαρακτήρας της ψυχιατρικής πρακτικής, αυτός που την κάνει πραγματικά θεραπευτική, χειραφετώντας την από την κατεστημένη κοινωνική της εντολή για την διατήρηση της δοσμένης κοινωνικής τάξης, είναι αυτός που την χειραφετεί ταυτόχρονα από τα ποικίλου είδους ψευδοεπιστημονικά προτάγματα που επικρατούν και βασίζονται στην αναγωγή του κοινωνικού στο ατομικό και αυτού στο βιολογικό.
Το θεραπευτικό είναι (διαλεκτικά συναρθρωμένο με το) πολιτικό και το πολιτικό είναι (με όλες τις αναγκαίες διαμεσολαβήσεις) θεραπευτικό.
Το ζήτημα, επομένως, είναι πώς ξεπερνούμε τους όρους της εξατομίκευσης, επανεγκαθιδρύοντας την ανάγκη και τους όρους του συλλογικού και αναπτύσσοντας, σ΄ αυτή τη βάση, το πνεύμα και την ψυχολογία της αντίστασης, με τρόπο που θα μας επιτρέψει (σε όλους από κοινού, λειτουργούς ψυχικής υγείας, ‘χρήστες’ των υπηρεσιών, οικογένειες, σε σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό κίνημα) ν΄ αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ως υποκείμενα αντί να την υποστούμε ως αντικείμενα.

15-6-2010

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

www.psyspirosi.gr

Ζητεί κατάργηση του θρησκευτικού όρκου

Την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου και την αντικατάσταση αυτού με τον πολιτικό ζητεί με επιστολή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Η Επιτροπή επαναφέρει την πρότασή της για την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου μετά και τη νέα καταδικαστική σε βάρος της Ελλάδας απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στις 3 Ιουνίου. Ειδικότερα, το δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για παραβίαση ...>>>>>>>

της θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος σε αποτελεσματική προσφυγή θέτοντας στο στόχαστρο τα άρθρα 218 και 220 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφορικά με τον όρκο μαρτύρων. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι "τα εν λόγω άρθρα παραβιάζουν το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς κάποιος μάρτυρας είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις ώστε να δώσει τον πολιτικό όρκο". Η Εθνική Επιτροπή, να θυμίσουμε, είχε ζητήσει ξανά την κατάργηση το 2008, όταν το ΕΕΔΑ είχε καταδικάσει πάλι την Ελλάδα για το ίδιο θέμα.
ΑΥΓΗ 15/6/10

Για το χρίσμα ρε γαμώτο!

Πολύ ζέστη στη Χαλκιδική!
Φαντάσου τι θα γίνεται στην Αθήνα!
-Και να υποστείς τέτοια ταλαιπωρία για ένα "χρισματάκι" που δεν πρόκειται να το πάρεις με τίποτα!

Εις υγείαν των κορόιδων!

Αισιόδοξος για την τύχη του ελληνικού προγράμματος δήλωσε χθες ο επίτροπος Όλι Ρεν και η αντιπροσωπεία της τρόικας στην Αθήνα.
Θετικές οι παρατηρήσεις για την πορεία εφαρμογής ήταν και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Τρισέ καθώς και του επικεφαλής της Deutsche Βank ΄Ακερμαν.
-Τι να σου πω! Έτριβαν τα χέρια από τη χαρά τους! Αλίμονο σε μας!

Πού θα πάει τελικά;

"«Θα είσαστε αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής στο συνδυασμό του Π. Ψωμιάδη;», ρωτήσαμε τον κ. Ζωγράφο και εκείνος άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, εκτός από αυτό. Όπως επισήμανε, ενδέχεται και αυτός να θέσει υποψηφιότητα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφού, όπως τόνισε, «ο Καλλικράτης θέλει τους περιφερειάρχες να έχουν διακοσμητικό ρόλο»."
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 15/6/2010
-Το ζήτημα πλέον, και κατά πως φαίνεται, είναι τι θα επιλέξει ο ίδιος Αριστοτέλη ή Πολύγυρο! Και δεν πρέπει να ξεχνάμε την επιτροπή της οποίας είναι μέλος ο Ζωγράφος και έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση!

Η κατάσταση στο χώρο της υγείας είναι τραγική... !

Μια 30χρονη γυναίκα κινδυνεύει να μείνει παράλυτη, επειδή δεν υπήρχαν υλικά στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο νοσοκομείο των Βαλκανίων, για να χειρουργηθεί άμεσα.
Το χειρουργείο καθυστέρησε μία μέρα, μέχρι να βρεθούν τα απαραίτητα υλικά, και οι γιατροί εκφράζουν φόβους ότι η πολύωρη καθυστέρηση μπορεί να έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στη γυναίκα, με ορατό τον κίνδυνο να παραμείνει παράλυτη.
Η γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο οικοδομής στη Χαλκιδική, ...>>>>>>>

την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα. Υπέστη συντριπτικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης, κατάγματα λεκάνης και κατάγματα κάτω άκρων. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο, όπου έφτασε αργά τη νύχτα. Οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί και θέλησαν να την προετοιμάσουν για την επέμβαση. Διαπίστωσαν όμως ότι στο φαρμακείο του νοσοκομείου δεν υπήρχαν τα απαραίτητα υλικά για σπονδυλοδεσία στη σπονδυλική στήλη, αλλά και ορθοπεδικά εμφυτεύματα για την αποκατάσταση των καταγμάτων που υπέστη στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Αμέσως ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου, τόσο μεταξύ του γραφείου προμηθειών του νοσοκομείου με τα αντίστοιχα γραφεία των άλλων μεγάλων νοσοκομείων της πόλης όσο και μεταξύ των ίδιων των γιατρών, που τηλεφωνούσαν σε συναδέλφους τους άλλων νοσοκομείων για να βρουν τα απαραίτητα υλικά. Τα υλικά βρέθηκαν έπειτα από αρκετές ώρες και η βαρύτατα τραυματισμένη γυναίκα εισήλθε τελικά στο χειρουργείο το μεσημέρι του Σαββάτου. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, αλλά οι γιατροί εκφράζουν φόβους για το τι μεγέθους βλάβες μπορεί να έχει προκαλέσει στον οργανισμό της η πολύωρη καθυστέρηση να χειρουργηθεί.

Οι γιατροί του «Ιπποκράτειου» αποφάσισαν να προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας, σήμερα το μεσημέρι, στα γραφεία της διοίκησης του νοσοκομείου.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Διευκολύνσεις σε ενοικιαστές . Αλλάζουν οι ρυθμίσεις περί επαγγελματικής στέγης . Μείωση ενοικίων.

Στη λήψη μέτρων με στόχο τη μείωση των ενοικίων στα επαγγελματικά ακίνητα , ώστε να μειωθεί το κόστος για τους εμπόρους - ενοικιαστές και τελικό αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές , στην αγορά , από την πλευρά των εμπόρων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών .
Η υπουργός Οικονομίας , Λούκα Κατσέλη , ανακοίνωσε , ότι ετοιμάζει τροπολογία στην οποία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις προς όφελος του μισθωτή επαγγελματικής στέγης .
Συγκεκριμένα , σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία , πρέπει να στηριχθεί ο επαγγελματίας με δραστική μείωση ...>>>>>>>

των υποχρεώσεών του , σε περίπτωση που θα θελήσει να επαναδιαπραγματευθεί ή και να τερματίσει την υπάρχουσα μίσθωση ξεκινώντας μια νέα .
Για τον λόγο αυτόν το Υπουργείο Οικονομίας , θα καταθέσει στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών , τροπολογία με την οποία αναμορφώνεται το Προεδρικό Διάταγμα 43 / 2005 , που αφορά τη μίσθωση επαγγελματικών ακινήτων , προκειμένου η καταγγελία μιας μίσθωσης από τον μισθωτή να μπορεί να γίνει μετά τη συμπλήρωση ενός ( 1 ) έτους και όχι δύο ( 2 ) , όπως ισχύει σήμερα .
Η τροπολογία θα προβλέπει ακόμα τη μείωση του χρόνου καταγγελίας της μίσθωσης πριν από τη λήξη της σε τρεις ( 3 ) μήνες , από έξι ( 6 ) , που ισχύει σήμερα , ενώ θα περιορίζει και την καταβαλλόμενη αποζημίωση εκ μέρους του μισθωτή , από ενοίκια τεσσάρων ( 4 ) μηνών που είναι σήμερα , σε ένα ( 1 ) ενοίκιο .
Πέραν όμως των παραπάνω , δεν προβλέπεται τίποτε σχετικό με το ύψος του μισθώματος ( ενοικίου ) , που από το 1995 είναι τελείως απελευθερωμένο και καθορίζεται με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών ( ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ) .
Το ενοίκιο για την μίσθωση επαγγελματικής στέγης αποτελεί τον βασικό παράγοντα , αν όχι τον πρωταρχικό και κυρίαρχο , στην λειτουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα .
Ήδη οι έμποροι της Πάτρας , πέραν των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων , ζήτησαν να υπάρξει σε νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση των ενοικίων των καταστημάτων κατά 20% .
Όπως σημειώνουν στην επιστολή, « μέσα στη δίνη των προβλημάτων παρακαλούμε όπως περισώσετε ότι απομένει στο εμπόριο με μια νομοθετική ρύθμιση, προκείμενου τα ενοίκια των καταστημάτων να μειωθούν κατά 20% . Στην κρίση όλοι να έχουμε μερίδιο » .
Ήδη , το νομικό πλαίσιο , που ισχύει στην χώρα μας και η ερμηνεία , που δόθηκε από τα Δικαστήρια , επιτρέπουν την μείωση του συμφωνημένου μισθώματος ( ενοικίου ) .
Συγκεκριμένα , το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα , δίνει την δυνατότητα στον ενοικιαστή , να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής στέγης , που στεγάζεται η επιχείρηση του , την ανάλογη μείωση του ενοικίου , εφ’όσον από την σύναψη της σύμβασης μίσθωσης , υπήρξε απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών και των οικονομικών καταστάσεων , που δεν μπορούσε να προβλεφθεί και πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη ( ιδιοκτήτης και ενοικιαστής ) , για να προσδιορίσουν το μηνιαίο ή ετήσιο ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης .
Τέτοια έκτακτα και απρόβλεπτα περιστατικά , που ανατρέπουν τις συνθήκες , πάνω στις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη , στήριξαν την σύμβαση μίσθωσης και ειδικά , το ύψος του καταβαλλόμενου ενοικίου , έκριναν τα Δικαστήρια , ότι αποτελούν , γεγονότα απρόβλεπτα φυσικά , πολιτικά , κοινωνικά ή οικονομικά και ενδεικτικά αναφέρονται , η παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση , η υποτίμηση του νομίσματος , η αυξομείωση του τιμαρίθμου , η απότομη μείωση της αγοραστικής δυνατότητας , η μεταβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας κ.λ.π.
Όλα τα παραπάνω , πολλά από τα οποία συντρέχουν σήμερα , στην πρωτοφανή οικονομική κρίση , που βιώνουμε όλοι μας , με πρώτους τους επαγγελματίες , δίνουν την δυνατότητα , στα συμβαλλόμενα μέρη , με κοινή τους συμφωνία να τροποποιήσουν , τα συμφωνητικά μίσθωσης της επαγγελματικής τους μίσθωσης , όσον αφορά το ύψος του μηνιαίου ή ετήσιου ενοικίου τους στις οικονομικές συνθήκες , που επικρατούν στην χώρα μας , από την ξαφνική και απρόβλεπτη οικονομική κρίση ειδικά μετά την υπογραφή του Μνημονίου και την δραματική μείωση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης , από την άμεση και έμμεση δραστική περικοπή των εισοδημάτων της .
Αν , παρ’ελπίδα δεν υπάρξει συμφωνία , για τον περιορισμό του ενοικίου , στο προσήκον μέτρο , ο ενοικιαστής έχει την δυνατότητα να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια και να ζητήσει την αντίστοιχη μείωση του ενοικίου στο μέτρο , που να ανταποκρίνεται , στις σημερινές οικονομικές συνθήκες της αγοράς .
Κάθε αναγκαία προσαρμογή στα μισθώματα που καταβάλλονται σήμερα θα πρέπει γίνει , ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας επαγγελματίας να χάσει την επαγγελματική του στέγη .
Aυτονόητη προϋπόθεση , για τη μακρόχρονη διατήρηση των ενοικίων σε χαμηλά επίπεδα, είναι να μην αυξηθούν εν τω μεταξύ οι « αντικειμενικές » αξίες των ακινήτων ή έστω αυτές με τις οποίες θα υπολογίζεται , η ετήσια φορολογία κατοχής ακινήτων ( Φ.Α.Π. - Τ.Α.Π. ) , δηλαδή οποιαδήποτε τυχόν αύξηση των αξιών αυτών να αφορά αποκλειστικά τη μεταβίβαση και όχι την κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας .
Επί της ουσίας όχι μόνον δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε σκέψη για αύξησή τους αλλά αντίθετα , ιδιαίτερα , εξαιτίας και των μέτρων , που λαμβάνονται , είναι επείγουσα η ανάγκη δραστικής μείωσης των αντικειμενικών αξιών των επαγγελματικών & βιοτεχνικών ακινήτων και ιδιαίτερα των « συντελεστών εμπορικότητας ».
Είναι καθήκον όλων των εμπλεκομένων στην αγορά , να στηρίξουμε τους εμπόρους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , που σήμερα χειμάζουν και αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας .
Οι σημερινές δυσκολίες , που αντιμετωπίζει η χώρα μας , μπορεί να αντιμετωπιστούν μόνον με ενότητα , ομοψυχία και συνεργασία όλων μας
Ενωμένοι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της σημερινής συγκυρίας και η οικονομία μας θα ξαναβρεί το δρόμο της ανάπτυξης .

Νίκος Παπαδάκης
Μέλος ΔΣ επιμελητηρίου Χαλκιδικής

"Η κοινωνία μας μπροστά στις νέες προκλήσεις"

Σύλλογος Ενεργών Πολιτών
Δήμου Καλλικράτειας.

Πρόσκληση
Ο σύλλογος ενεργών πολιτών δήμου Καλλικράτειας σας καλεί σε ενημερωτική συγκέντρωση την Κυριακή 20 Ιουνίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα του ξενοδοχείου MIKONOS PARADISE στη Νέα Καλλικράτεια με θέμα.
“Παλαιοί δήμοι και σχέδιο Καλλικράτης. Η κοινωνία μας μπροστά στις νέες προκλήσεις”
Ομιλητές:
Δήμαρχος Μουδανιών Παπαγιάννης Ανδρέας
Δήμαρχος Τρίγλιας Σγουρής Κων/νος
Δήμαρχος Καλλικράτειας Γεωργαλάς Ιωάννης

Ποιον προτιμάς για Δήμαρχο Νέας Προποντίδας;

Πάμε φίλοι μας για μια ψηφοφορία που αφορά το Δήμο Νέας Προποντίδας!
Έξι ονόματα με αλφαβητική σειρά ,αυτά που ακούστηκαν! Με δικαίωμα ενός "σταυρού προτίμησης" και με τα ονόματα των δύο μεγαλύτερων κομμάτων!

Στην Εθνική Παίδων ο Πολυγυρινός Θωμάς Αμπαράς

Οι παρακάτω αθλητές κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιάννη Γιαννόπουλο στην Εθνική Παίδων, που θα λάβει μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στο Μαυροβούνιο από τις 5 έως τις 15 Αυγούστου:
Παπαπέτρου, Παπαφλωράτος(Ηλυσιακός), Καλογιαννίδης, Τσόντζος, Αγραβάνης (Μαρούσι), Καμπερίδης (Μάνδρα), Πρωτούλης (Αστέρια Θεσσαλονίκης), Αμπαράς (ΠΑΟΚ), Μποχωρίδης (Άρης), Αναγνωστόπουλος (Άρατος Κιάτου), Καραμπέκης (Ίκαροι Σερρών), Τσώρος (ΑΟΝΑ).
Στους παραπάνω αθλητές,
...>>>>>>>

που θα συγκεντρωθούν στις 21 Ιουνίου και θα αναχωρήσουν για προετοιμασία στο Μέτσοβο, θα ενσωματωθούν στις 4 Ιουλίου-μετά το πέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος- οι ακόλουθοι έξι αθλητές: Μήτσιαλος (ΑΟΚ Βέροιας), Σιολόγκας, Σλαφτσάκης (Μαντουλίδης), Μαραγκός, Δημακόπουλος, Καραμαλέγκος (Παναθηναϊκός).