Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του "Συλλόγου Φίλων των Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου"

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Γ. Συνέλευση του «Συλλόγου Φίλων των Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου», που δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαρτίου, λόγω έλλειψης απαρτίας, θα επαναληφθεί τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου, ώρα 7 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Πολυγύρου, με τα ίδια θέματα.
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι να παραστούν, για να επιτευχθεί όχι τυπική αλλά ουσιαστική απαρτία.
Το Δ. Σ.

Αντιδράσεις για τη φορολόγηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας...

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 34ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ στη Χαλκιδική.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 34ου Τακτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ με την εκλογή οργάνων διοίκησης.
Στις εκλογές πήραν μέρος πέντε παρατάξεις (5).
Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:
ΠΑΣΚΕ: ΨΗΦΟΙ: 230 (228) - ΕΔΡΕΣ Δ.Σ: 22 (21) - ΠΟΣΟΣΤΑ: 48,2 (45,9) - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 12 - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 8 ...>>>>>>

ΔΑΚΕ: ΨΗΦΟΙ: 118 (134) - ΕΔΡΕΣ Δ.Σ: 11 (12) - ΠΟΣΟΣΤΑ: 24,69 (26,96) - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 6 - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 4
ΔΑΣ: ΨΗΦΟΙ: 100 (104) - ΕΔΡΕΣ Δ.Σ: 9 (9) - ΠΟΣΟΣΤΑ: 20,92 (20,92) - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 5 - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 3
Α.Π: ΨΗΦΟΙ: 29 (31) - ΕΔΡΕΣ Δ.Σ:3 (3) - ΠΟΣΟΣΤΑ: 6,08 (6,23) - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 2 - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 0
ΠΣΕ ΨΗΦΟΙ: 1

ΣΥΝΟΛΟ: ΨΗΦΟΙ: 478 - ΕΔΡΕΣ Δ.Σ: 45 - ΠΟΣΟΣΤΑ: 100

Ψήφισαν 480 ,έγκυρα 478, άκυρα 2.

Μέσα στις παρενθέσεις είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εκλογικές διαδικασίες του 33ου Συνεδρίου, τον Μάρτιο του 2007.

Οι κυνηγοί...

Διαπιστώσεις ...

Από την εικόνα που βλέπουμε, δίπλα, δυο διαπιστώσεις μπορεί να κάνει κανείς:
1. Οι Πολυγυρινοί είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης και
2. Οι αρμόδιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι απαραίτητο να πυκνώσουν τα δρομολόγια αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών ή να αυξήσουν τους κάδους.

Διορισμών συνέχεια...

Μετά τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Σιούφα που διόρισε την κόρη του μόνιμη υπάλληλο στην Βουλή, την Παπαδημητρίου την κόρη της και τον κ. Αγγέλου την σύζυγό και ο τομεάρχης της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης βουλευτής Αιτολωακαρνανίας έχει διορίσει και τις δυο αδελφές του στη βουλή και μάλιστα σε ηλικίες πολύ ...
παραγωγικές για αυτές τις θέσεις 48 και 50 ετών, μια με το ΠΑΣΟΚ και μια με τη Ν.Δ.
Έλεος !
ΤΟ ΓΡΕΚΙ

Π.Ο.Μουδανιών - Π.Ο.Ν.Καλλικράτειας 4-0

Τι "δείχνει" η ομιλία Ραγκούση για Χαλκιδική.

Διαβάζοντας κανείς τα όσα είπε ο Ραγκούσης, στις 16 Μαρτίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, περί αρμοδιοτήτων, μπορεί να βγάλει αβίαστα το συμπέρασμα για τον αριθμό των Δήμων στην Χαλκιδική του "Καλλικράτη"! Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από δύο (2)! Οι δήμοι πλέον γίνονται "μικρές" Νομαρχίες! Η λογική αυτό λέει: δύο Δήμοι, δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι.
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ:"...Ξεκινώ από τις αρμοδιότητες. Οι Δήμοι πέραν των αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούν, αναλαμβάνουν την άσκηση στο πλαίσιο του Καλλικράτη, των αρμοδιοτήτων εκείνων που προσιδιάζουν στον Α’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης, ώστε να εξασφαλίζουν την καλύτερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και βεβαίως την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Κύρια σημεία: οι πολεοδομικές αρμοδιότητες, που σήμερα ασκούνται στο Β’ Βαθμό, μεταφέρονται στο Α’. Έτσι, παραδείγματος χάριν, η έκδοση ...>>>>>>

οικοδομικών αδειών, ο έλεγχος μελετών, αλλά και κάθε συναφούς χαρακτήρα αρμοδιότητες και πράξεις εφαρμογής, μεταφέρονται στους Δήμους.
Για το σκοπό αυτό ενισχύονται και από το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων, που καταργούνται και το προσωπικό τους μεταφέρεται στους Δήμους.
Στους Δήμους μεταφέρονται οι πολιτικές για την πρόνοια, καθώς και οι προνοιακές υπηρεσίες, που σήμερα ασκούνται στο Β’ Βαθμό, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνουν παραδείγματος χάριν την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, τη χορήγηση κάρτας αναπηρίας, την καταβολή επιδομάτων, τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
Το ίδιο ισχύει στον τομέα της υγείας και της δημόσιας υγιεινής. Οι Δήμοι αναλαμβάνουν τις σχετικές αρμοδιότητες, εποπτικές και άλλες, όπως τη διοργάνωση διενέργειας εμβολιασμών, την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλους φορείς ή και χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στον τομέα της παιδείας, το σχολείο γίνεται αποκλειστικά υπόθεση του Δήμου. Αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες για ανέγερση σχολείων και την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
Από το Β’ Βαθμό οι Δήμοι αναλαμβάνουν τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης.
Εντός των διοικητικών τους ορίων, μπορούν να αποφασίζουν την διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών.
Αποκτούν επίσης αρμοδιότητες στον τομέα της δια βίου μάθησης, όπως τη δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας κέντρου δια βίου μάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα κατάρτισης.
Στον τομέα του εμπορίου, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πολιτών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και άλλα.
Στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης, οι Δήμοι αποκτούν τη δυνατότητα για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, κτηνοτροφία και αλιεία, και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία.
Αναλαμβάνουν την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
Στον τομέα των μεταφορών αναλαμβάνουν όσες αρμοδιότητες εμπίπτουν με τις αστικές τοπικού επιπέδου αρμοδιότητες, όπως παραδείγματος χάριν τα σχετικά με τις γραμμές των λεωφορείων. Στους Δήμους μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες του Β’ Βαθμού στα ζητήματα αστικής και δημοτικής κατάστασης.
Όπως διαπιστώθηκε και στην Επιτροπή Παρακολούθησης, αγαπητές και αγαπητοί, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, υπάρχει σύγκλιση στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων που αποδίδονται στο Α’ Βαθμό, αφού όλες οι παραπάνω θέσεις της ΚΕΔΚΕ, γιατί στην πραγματικότητα αυτό σας ανέφερα, ενσωματώνονται στο νόμο.
Δύο πρόσθετες επισημάνσεις. Στο πλαίσιο της νησιωτικότητας, ο Α’ Βαθμός θα αποκτήσει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες στη βάση της προσέγγισης που θέλει το νησιωτικό Δήμο λόγω της φύσης, της γεωγραφικής φύσης των νησιών, πραγματικό κυβερνείο. Μια παλιά, ιστορική θα τη χαρακτήριζα, θέση της ΚΕΔΚΕ.
Βεβαίως μία άλλη ιδιαιτερότητα είναι οι μητροπολιτικές λειτουργίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπως είναι φυσικό, η διαχείριση των μητροπολιτικού χαρακτήρα, δηλαδή υπερτοπικού χαρακτήρα λειτουργιών που σήμερα ασκούνται είτε από το κεντρικό κράτος, είτε από τους επιμέρους Δήμους, όπως παραδείγματος χάριν του υπερτοπικού πρασίνου, αλλά και των μητροπολιτικών οδικών αξόνων και ρυθμίσεων, θα ασκείται ενιαία σε μητροπολιτικό επίπεδο.
Υπογραμμίζεται: μεταφορά αρμοδιοτήτων για το νομοσχέδιο Καλλικράτης, σημαίνει μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού και των σχετικών πόρων. Η αρχή αυτή θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. Δεν θα επαναληφθεί δηλαδή το φαινόμενο να μεταφέρονται απλώς ευθύνες, χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων.
Στο σημείο βεβαίως αυτό, πρέπει να τονίσω ότι κάθε μεταβολή, γιατί θα υπάρξουν τέτοιες μεταβολές σημαντικές, που αφορά στους εργαζόμενους, όπου αυτή είναι αναγκαία, θα γίνει με τρόπο που σέβεται τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους.
Για το σκοπό αυτό άλλωστε θα υπάρξουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με τους οποίους θα υπάρξει η αναγκαία συνεννόηση, διαβούλευση, για τα ζητήματα αυτά.
Επαναλαμβάνω τη δέσμευση ότι όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχει μετά από όλες αυτές τις μετακινήσεις και αλλαγές, ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα αυτό να καλυφθεί με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ."

Σαμαρά, τι θα γίνει με 'κείνη την "αυτοκάθαρση";

Τον παρέσυρε ο παπάς της Θεσσαλονίκης;

ΣΧΟΛΙΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΟΛΑ εδώ πληρώνονται»
Λένε πως αν για δύο χρόνια όλοι πληρώναμε τους φόρους μας, δηλώναμε αυτά που βγάζαμε και δεν έκλεβαν τις εισφορές στα Ταμεία οι μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα.
Λένε πως αν πλήρωναν φόρο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έπαιρναν μίζες ,οι γιατροί «φακελάκια» ,οι δικηγόροι και οι εργολάβοι τα "μαύρα», αν οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι,οι ταξιτζήδες και οι πρατηριούχοι έκοβαν αποδείξεις, αν οι μαγαζάτορες και ...>>>>>>

επαγγελματίες κάθε είδους δεν έκλεβαν τον Φ.Π.Α, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα.
Λένε πως αν δεν βγαίναμε στην σύνταξη στα 45, αν δεν υπήρχαν οι «εθελούσιες» με τα πακέτα και τις μεγάλες συντάξεις των ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π), αν οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες δεν συνταξιοδοτούνταν από 40 χρονών, αν δεν είχαμε εκατοντάδες Στρατηγούς, τις χήρες και τις θυγατέρες αυτών σε ισόβια σύνταξη, αν δεν είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό αναπηρικών συντάξεων σε όλη την Ευρώπη, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα.
Λένε πως αν δεν είχαμε φάει 3 Κ.Π.Σ αγροτικών επιδοτήσεων σε 4Χ4, βίλες, μερσεντές, μπουζουκτσίδικα, ρουλέτα και μπλάκ-τζάκ και αγοραίο έρωτα Ανατολικών χωρών. Αν είχαμε επενδύσει στη γεωργία και στα αγροτικά προϊόντα ποιότητας το 1/3 από το σύνολο των Ευρωπαϊκών ενισχύσεων ,θα είχαμε λύσει το πρόβλημα.
Λένε πως αν………………………………………………..
Εκατοντάδες «αν» ,συνθέτουν και περιγράφουν το σημερινό οικονομικό μας αδιέξοδο. Αλλά όχι μόνον αυτό. Συνθέτουν και περιγράφουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο την εικόνα του Νεοέλληνα.
Αλλά ακόμη και τώρα, στην σκληρή αυτοκριτική του και στην αυτογνωσία του, περιμένει ο Έλληνας, όπως κάθε άλλη φορά ,να τον σώσουν οι ξένοι.
Όμως αυτή τη φορά μας πήρανε χαμπάρι. Ο μέσος Ευρωπαίος δεν θέλει να ακούσει ότι μπορεί να ξαναβοηθηθεί χρηματοδοτικά μια χώρα που βγάζει συνταξιούχους 45 ετών (και με μπόνους εθελουσίας), όταν ο ίδιος βγαίνει στη σύνταξη στα 67. Δυστροπεί στην παροχή βοήθειας σε ένα Λαό που ξενυχτάει μέχρι το πρωί, ενώ ο ίδιος κοιμάται στις έντεκα για να είναι το πρωί, κάθε μέρα ,στη δουλεία του. Αγανακτεί στην ιδέα ότι η χώρα του θα εγγυηθεί δάνειο σε κάποιους που δεν πληρώνουν φόρους, σε αγρότες που έφαγαν 3 ΚΠΣ και τώρα βαριούνται να μαζέψουν τις ελιές και τα μπαμπάκια τους.
Όπως και στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, ΟΛΑ εδώ πληρώνονται. Και ήρθε η ώρα να πληρώσουμε. Και θα πληρώσουμε ακριβά. Το μόνο θετικό που ίσως, (λέω ίσως), βγει από αυτή τη κρίση, είναι να αντιληφθεί η νέα γενιά ότι πρέπει να πληρώνει φόρους, να μην κλέβει το Κράτος και πως το Δημόσιο δεν είναι για να βολευόμαστε, να καθόμαστε και να μας πληρώνουν άλλοι. Το παραμύθι τέλείωσε τα…κεφάλια μέσα!
Ο Σχολαστικός

«Ανώνυμοι - Ψευδώνυμοι Εναλλακτικοί»


ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Ο Άλλος και ο Φωκιανός, ήταν οι πρώτοι …φίλοι που απόκτησα στο blog αυτό και μάλιστα πάνω που πήγε να γίνει …παρεξήγηση… Δεν τους ξέρω, δε με ξέρουν. Μπορεί να μη συναντηθούμε ποτέ. Μπορεί άμα συναντηθούμε, να γίνουμε πραγματικοί φίλοι ή να διαφωνήσουμε (το μόνο σίγουρο, λόγω του …κακού μου χαρακτήρα…) ή και να πλακωθούμε στο …κλωτσομπούνι… Γνωριστήκαμε, απαντώντας ο ένας στον άλλο για κάτι που ειπώθηκε στα σχόλια, επειδή είχαμε ένα ψευδώνυμο, μια «ταυτότητα», ένα κάτι, τέλος πάντων… Κι από τότε, παρακολουθώ –ιδιαίτερα- τα σχόλιά τους (προσέξτε μάγκες)… Επομένως, δεν τους ξέρω, αλλά …τους ξέρω !!! Όπως και τον φίλο, που χρησιμοποιεί το ASOTOS (…που γιορτάζουμε και μαζί «του Ασώτου», μέχρι να καθιερωθεί –ελπίζω- και «του Προβοκάτορα»).
Για μένα, τα blogs είναι μια πλατιά Δημοκρατία των Ανωνύμων. Και –προσωπικά-, όταν βλέπω κάποιον ...>>>>>>

να γράφει σ’ αυτά επώνυμα (εκτός από σοβαρές προσωπικές περιπτώσεις ή όταν απαντάει σε κάτι που χρειάζεται απαραίτητα η κατάθεση …ταυτότητας), τότε κάτι θέλει να πετύχει, κάτι να αποκομίσει… Μπορεί να είναι και λάθος μου, δεν ξέρω…
Αυτό που ξέρω (κι όχι μόνο εγώ), είναι ότι το «σύστημα», φοβάται την ανωνυμία παντός είδους …είναι γνωστά αυτά. Δεν το ενδιαφέρει καν και …η επωνυμία. Προτιμάει την «αριθμοποίηση» και σου δίνει αριθμούς ταυτότητας, μητρώου, διαβατηρίου, ΑΜΚΑ κι ένα …κάρο άλλους. Το ενδιαφέρει επίσης και η φάτσα σου (γι’ αυτό και όλα τα χαρτιά σου, την έχουν πάνω τους) και κατά καιρούς ετοιμάζει νομοσχέδια γι’ αυτό (…όπως πχ εκείνο το γελοίο, με την κουκούλα) για να μη τη κρύβεις…
Θεωρώ λοιπόν, ότι το δικό μας «σύστημα», που είναι άμεσα δημοκρατικό, αταξικό, πλουραλιστικό (κι έχει τα καλά όλου του κόσμου με δυο λόγια), ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ την Ανωνυμία. Απλά, την αντικαθιστά με την ΨΕΥΔΩΝΥΜΙΑ. Κι αυτή πιστεύω ότι πρέπει να είναι η δικιά μας απάντηση. Διαλέγουμε ένα ψευδώνυμο (καλό, σαν το δικό μου, ας πούμε !!!), το χρησιμοποιούμε πάντα, γνωριζόμαστε μεταξύ μας κι αφήνουμε και …το στίγμα μας.
Αυτό ΠΡΕΠΕΙ να κάνουμε, αυτή είναι η πρότασή μου: Ψευδώνυμο, πάντα και παντού. Όσοι το χρησιμοποιούν, μπορούν να σας βεβαιώσουν, ότι είναι και …εθιστικό και μετά σπάνια σούρχεται να κάνεις σχόλια σαν Ανώνυμος... Ας γίνουμε λοιπόν οι «Ανώνυμοι-Ψευδώνυμοι …Εναλλακτικοί» (και γαμώ τους τίτλους, μέχρι και στις εκλογές κατεβαίνουμε, γιατί δηλαδή το ξενέρωτο «Δημοκρατική Αναγέννηση» του Παπαθεμελή, τι παραπάνω έχει; Κι εμείς είμαστε και ψηλοί, τα είπαμε αυτά…)
ΥΓ.1. Γράψτε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την άποψή σας και ψάξτε (όσοι δεν έχετε ήδη) Ψευδώνυμο…
ΥΓ.1. Γράψτε, για να βγάλω κι εγώ το μεροκάματο, όπως είπε κι ο φίλος με τον …τέντζερη και το καπάκι (κορυφαίος !!!) στην προηγούμενη ανάρτηση. Φίλε, αν ζορίζεσαι για ψευδώνυμο, σου προτείνω 2 εγώ, για να διαλέξεις: «Ο Μαμαλάκης» ή «Ο …40 χρόνια φούρναρης»…

Απουσιάζουν ...πάαααρα πολλοί !

Ντέρμπι σήμερα μεταξύ Π.Ο.Μουδανιών και Π.Ο.Ν.Καλλικράτειας. Στην Έδεσσα η ΝΙΚΗ Πολυγύρου

Kalashnikov

6 μήνες μετά

Είχα αποφασίσει να δώσω ένα μίνιμουμ χρονικό διάστημα στη νεόκοπη κυβέρνηση, και να μη γράψω τίποτα, προκειμένου να αναπτύξει τον πολιτικό της σχεδιασμό. Μέγα λάθος.
Δεν υπήρχε πολιτικός σχεδιασμός. Μπροστά στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση το ΠΡΩ.ΣΟ.Κ (πρώην σοσιαλιστικό κίνημα) προέταξε φορομπηχτικά μέτρα, χωρίς να παραθέσει μισό αναπτυξιακό μέτρο.
Τώρα παρακολουθούμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος το πρωί δηλώνει πως η Ελλάδα είναι στα πρόθυρα της χρεωκοπίας, ...>>>>>>

κάνοντας κ....ο αγορές , spreads κτλ, γενόμενος η χαρά των κερδοσκόπων, το μεσημέρι ρίχνει το ζεϊμπέκικο του ΔΝΤ και το βράδυ δηλώνει πως η Ελλάς θα βγει μόνη της από την κρίση. Νομίζω πως ο ΓΑΠ έχει κλωνοποιηθεί και έχει βάλει κάθε κλώνο του να λέει διαφορετικά πράγματα.
Από νομοσχέδια,.....άλλο τίποτα. Αφού καταθέτουν κάτι, τρώνε το κράξιμο και την επομένη καταθέτουν κάτι άλλο μ’ έχουν μπερδέψει. Δεν ξέρω αν ακούνε τον κυρίαρχο λαό (λέμε και καμιά μαλ....α) ή αν ακούν φωνές μέσα τους και παρουσιάζουν αυτή την σχιζοφρενική πολιτική.
Κι όλα αυτά σε έξι μόλις μήνες. Τελικά δεν ξέρω τί είναι καλύτερο, όταν κυβερνάς. Να κάθεσαι και να μην κάνεις τίποτα βλ. Μαριλίζα ή να κάνεις και να τρώει ο Γλέζος δακρυγόνα και να συλλαμβάνουν καθηγητές κολύμβησης για τρομοκράτες...δε βαριέσαι σε μια χώρα που εν έτει 2010 ένα βρέφος χάνει τη ζωή του για πλάκα μετά από Οδύσσεια δύο εβδομάδων στα νοσοκομεία Πτολεμαϊδας, Κοζάνης, Βέροιας, για να καταλήξει με σηψαιμία στο Ιπποκράτειο και δε κουνιέται τίποτα, καταλαβαίνει κανείς γιατί έχουμε τα χάλια που έχουμε.
pistolero