Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Τρόφιμα για ανθρώπους με προβλήματα υγείας "υπόσχεται" ο τομέας της βιο-αγροδιατροφής

Τρόφιμα "κομμένα και ραμμένα" στις ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών, όπως στους νεφροπαθείς, τις εγκυμονούσες ή τους διαβητικούς υπόσχεται ο τομέας της βιο-αγροδιατροφής που αναμένεται να αναπτυχθεί στην χώρα μας.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Γενετικής του Α.Π.Θ. και διευθυντή του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ Αθανάσιο Τσαυτάρη, οι εξελίξεις της ...>>>>>>

γονιδιωματικής κυρίως, αλλά και άλλων τεχνολογιών, θα ανεβάζουν συνεχώς τις εξειδικευμένες κατά ομάδα διατροφικές απαιτήσεις και θα εξατομικεύσουν στο απώτερο μέλλον, τόσο την θεραπεία όσο και τη διατροφή.

«Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι όπως και διατροφικές απαιτήσεις τους δεν είναι ίδιες» ανέφερε σε δημοσιογράφους ο κ.Τσαυτάρης με αφορμή την ομιλία του, το απόγευμα της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο με θέμα «Από το πιρούνι του καταναλωτή στο χωράφι: ο ρόλος του καταναλωτή στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων στη γονιδιωματική εποχή (nutri genomic era)».

Στην έρευνα και οργάνωση της παραγωγής τροφίμων για συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, στοχεύει και το Ελληνικό Cluster (Συνεργατικός Σχηματισμός Επιχειρήσεων) Βιο-Αγροδιατροφής, που έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί.

«Περιμένουμε να αρχίσει η ροή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ προκειμένου να ξεκινήσουμε την παραγωγή εξειδικευμένων τροφίμων, για μεγάλες καταναλωτικές ομάδες» τόνισε ο κ. Τσαυτάρης.
ΠΑΣΕΓΕΣ

Κόψε κάτι, κόψε κάτι!

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ ανακοίνωσε ότι το η χώρα του ζητάει 10 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση της Σόφιας υπολογίζει σε 3 εκατ. ευρώ την ημέρα την ζημιά για το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και για τη Βουλγαρία από τα μπλόκα των αγροτών και το κλείσιμο των μεθοριακών σταθμών.

Συμπεράσματα ετήσιου τακτικού συνεδρίου ΚΕΔΚΕ

Η επομένη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ βρίσκει την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας απολύτως έτοιμη να συμμετάσχει στο διάλογο για τη σύνταξη του σχεδίου νόμου και του χωροταξικού σχεδιασμού των νέων ΟΤΑ με την υπευθυνότητα που απαιτεί μια τέτοια μεγάλη αλλαγή για την ανασυγκρότηση του Κράτους, συστατικό μέρος και βασικός πυλώνας του οποίου αποτελεί η Πρωτοβάθμια ...>>>>>>

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εξάλλου η προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί κατά-κτηση για την ίδια την Αυτοδιοίκηση, η οποία επί σειρά ετών αγωνίστηκε, μελέτησε, σχεδίαζε και κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις για σύγχρονο κράτος και ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ καλεί την Κυβέρνηση να αξιοποιήσει την πλούσια εμπει-ρία και τον προβληματισμό της Αυτοδιοίκησης που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα στο παρόν συνέδριο.
Η ΚΕΔΚΕ θα συμμετάσχει και θα παρακολουθήσει ενδελεχώς την εκπόνηση του σχεδίου νόμου άρθρο – άρθρο, ώστε να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις απαιτήσεις που αποφάσισαν τα συνέδρια της Ρόδου, της Κυλλήνης, της Θεσσαλο-νίκης και της Αθήνας.
Απαιτεί από την Κυβέρνηση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010, να καταθέσει τις τελικές προτάσεις για τη χωροθέτηση των νέων ΟΤΑ, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και το οικονομικό πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ταυτόχρονα μέχρι αυτή την ημερομηνία (τέλη Φεβρουαρίου 2010), πρέπει να έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα 331.500.000 € του 2009, καθώς επίσης και η δεύτερη δόση των παρακρατηθέντων, ύψους 214.000.000 €, που περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2010.
Το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ να συγκαλέσει έ-κτακτη Γενική Συνέλευση, για να συζητήσει και να τοποθετηθεί οριστικά επί των τελι-κών προτάσεων της Κυβέρνησης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, αλλά και για να αποτιμήσει τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την απόδοση των θεσμοθετημένων πό-ρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τακτοποίηση πληρωμών του προγράμματος "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"

Τακτοποίηση πληρωμών Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», καταβολή Εξισωτικών Αποζημιώσεων 2007 και 2008, ενίσχυση των Καπνοκαλλιεργητών και μέτρα στήριξης για το ελαιόλαδο, το σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά προϊόντα και τις μειονεκτικές περιοχές.
Με απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός του μηνός Φεβρουαρίου τακτοποιείται μια σειρά χρόνιων εκκρεμοτήτων ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαπραγμάτευση για την πρόσθετη στήριξη των παραγωγών ελαιολάδου και σκληρού σιταριού καθώς και των κτηνοτροφικών προϊόντων και των μειονεκτικών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα: ...>>>>>>

Α) Πληρωμές που αφορούν το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Σχέδια βελτίωσης
495 δικαιούχους φυτικής παραγωγής που εντάχθηκαν την περίοδο 2003-2005
550 δικαιούχους ζωικής παραγωγής (κτηνοτρόφους) που εντάχθηκαν την περίοδο 2003-2005
οι οποίοι αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις που εκκρεμούσαν από το Γ’ ΚΠΣ 4 χρόνια, ύψους 50 εκ €.

Νέοι Αγρότες
863 δικαιούχους από την προκήρυξη 2005
440 δικαιούχους από την προκήρυξη 2006
οι οποίοι αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις που εκκρεμούσαν από το Γ ΚΠΣ 4 χρόνια, ύψους 7,5 εκ € εντός Φεβρουαρίου

Εξισωτική αποζημίωση
Είναι γνωστό ότι στο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οι δαπάνες για την εξισωτική αποζημίωση είχαν μειωθεί από 860 εκ € για την περίοδο 2000-2006 σε 440 εκ € για την περίοδο 2007-2013. Για τον λόγο αυτό είχαν ουσιαστικά σταματήσει οι πληρωμές για 1,5 χρόνια λόγω εξάντλησης των πιστώσεων του προγράμματος.

Μετά την έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2009 θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

Εξισωτική Αποζημίωση 2007 για τους υπόλοιπους 10.000 περίπου δικαιούχους κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφους ύψους 16 εκ € (1.600 € ανά δικαιούχο με μέγιστο τις 5.500 €) μέχρι 31.1.2010
Εξισωτική Αποζημίωση 2008 για 60.000 περίπου δικαιούχους που έχουν υποβάλει σωστά δικαιολογητικά κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφους ύψους 120εκ € (2.000 € ανά δικαιούχο με μέγιστο τις 5.500 €) μέχρι 12.2.2010

Β) Ενίσχυση των Καπνοκαλλιεργητών

Τον Απρίλιο του 2004 στο πλαίσιο της τροποποίησης της ΚΟΑ Καπνού ελήφθη μια άδικη απόφαση για τους καπνοκαλλιεργητές, με σοβαρές επιπτώσεις στο εισόδημα τους: μειώθηκαν οι άμεσες ενισχύσεις τους από το 2010 κατά 50% σε σχέση με το 2009.Το συνολικό ποσό που έχαναν οι καπνοπαραγωγοί σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, για την τριετία 2010-2012, έχει υπολογισθεί σε 568,3 εκ.€.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξαντλώντας κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισε τους πόρους και μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των καπνοπαραγωγών αποφάσισε να διαθέσει το σύνολο της απώλειας των 568,3εκ. € στους ίδιους τους καπνοπαραγωγούς με προτεραιότητα σ’ αυτούς που συνεχίζουν να παράγουν είτε καπνό είτε διατροφικά προϊόντα.

Τα μέτρα που προγραμματίζονται για τη χορήγηση του ποσού θα αναρτηθούν αύριο, Τετάρτη 20-1-2010 στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr)

Γ) Μέτρα για το ελαιόλαδο, το σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά προϊόντα και τις μειονεκτικές περιοχές.

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε ένα ποσό 108 εκατομμυρίων ευρώ/έτος να δοθούν σε κτηνοτρόφους κυρίως στις μειονεκτικές περιοχές αλλά και σε παραγωγούς ελαιόλαδου και σκληρού σιταριού για την τριετία 2010-2012. Από το ποσό αυτό:

28 εκ. € το χρόνο κατανέμονται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σιταριού. Το ποσό θα δοθεί σαν πρόσθετη ενίσχυση στους παραγωγούς, πέρα δηλαδή από την ενιαία ενίσχυση που εισπράττουν. Στόχος είναι η ανάκαμψη και η στροφή στην ποιότητα, ώστε οι γεωργοί να μειώνουν αφενός το κόστος τους αλλά και να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές στην αγορά.

10 εκ .€ το χρόνο θα δοθούν σαν πρόσθετη ενίσχυση για την παραγωγή ποιοτικών, ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιοκομικών προϊόντων και για την προώθηση στην αγορά αυτών των υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων.

13,6 εκ. € το χρόνο θα δοθούν σαν πρόσθετες ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους που διατηρούν μοσχίδες για αναπαραγωγή, θηλάζουσες αγελάδες και αγελάδες κρεοπαραγωγής στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι ενισχύσεις αυτές είναι 100€ ανά μοσχίδα αναπαραγωγής, ηλικίας 16-24 μηνών και ανά θηλάζουσα αγελάδα και προσαυξάνεται κατά 80€ για τα αντίστοιχα ζώα καθαρών φυλών.

26,4 εκ. € το χρόνο θα δοθεί στους κτηνοτρόφους που διατηρούν πάνω από 50 προβατίνες ή αίγες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της ενίσχυσης είναι 3€ ανά ζώο και προσαυξάνεται κατά 2€ ανά ζώο εφόσον πρόκειται για παραδοσιακές ντόπιες φυλές.


Επιπλέον, σε παραγωγούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφους, θα διανεμηθούν νέα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης συνολικού ποσού 30 εκ. €. Το μέτρο στοχεύει στην ανακατανομή των επιδοτήσεων ώστε να υποστηριχθούν οι γεωργοκτηνοτρόφοι, που το εισόδημά τους έχει πληγεί περισσότερο το τελευταίο διάστημα.

Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν ένα παρακράτημα μόλις 1,9% της ενιαίας ενίσχυσης αντί 5,3% που είχε ανακοινώσει η προηγούμενη κυβέρνηση τον Ιούλιο 2009 και το οποίο μάλιστα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί και για μέτρα που αντικειμενικά ήταν αδύνατο να εφαρμοσθούν.

Τέλος, ένα πρόσθετο ποσό περί τα 50 εκ. € κατανέμεται στον τομέα του γάλακτος, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για τον εκσυγχρονισμό και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, που αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

ΟΙ «ΠΟΡΤΕΣ» ΤΗΣ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πάνε πολλά χρόνια που πρωτοάκουσα για τις συγκεκριμένες «πόρτες».
Τότε, σε μια εκπομπή μου στο Ραδιόφωνο, ο Δημοσιογράφος και Συγγραφέας ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ , βετεράνος του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, που έβγαλε στο τραγούδι αρκετούς τραγουδιστές αλλά και έδωσε αρκετά γνωστά τραγούδια, μου μίλησε για αυτές τις «πόρτες», που ανοιγοκλείνουν «επιλεκτικά».
Ανοιγόκλειναν επιλεκτικά παλιά, τις χρυσές δεκαετίες ...>>>>>>

του Ελληνικού τραγουδιού, 50,60,70, αφήνοντας πολλές φορές απ’ έξω μεγάλα τραγούδια, μεγάλες φωνές!

Όπως φαίνεται, οι ίδιες «πόρτες», παίζουν το παιχνίδι τους και σήμερα.

Τελευταία ακούγεται ότι μένουν απ’ έξω από την δισκογραφία πολλά ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο χώρο του τραγουδιού.

Έγιναν πολλές συζητήσεις μεταξύ φίλων και συναδέλφων για το θέμα αυτό και, είπα να μιλήσω για πιο καλή ενημέρωση με έναν φίλο, γνωστό σε όλους σας του οποίου τα τραγούδια τα τραγουδούν όλοι, μικροί και μεγάλοι!

Ένας δημιουργός «Διαχρονικός» που έδωσε, και έχει να δώσει κι άλλα!

Ο λόγος, για τον «ΝΟΣΤΑΛΓΟ ΤΟΥ ROCK N’ ROLL» ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ!

Τον πήρα στο τηλέφωνο σήμερα, έτσι να τα πούμε λίγο, και του έκανα μερικές ερωτήσεις για να μάθουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις «πόρτες» των δισκογραφικών εταιριών και, ω του θαύματος, έπεσα στην περίπτωση που λένε.

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης έχει έτοιμες δουλειές για την δισκογραφία, αλλά….

Δεν έχει το «κλειδί της πόρτας» της δισκογραφικής εταιρίας, για να ηχογραφήσει, όπως και πολλοί άλλοι γνωστοί δημιουργοί.

Αντίθετα, οι «πόρτες» είναι ορθάνοικτες, ίσως και να μην υπάρχουν, για τον κάθε άσχετο, τον κάθε «κατμαν», την κάθε Λόλα-φόλα, τον κάθε μαϊντανό των εκαστοτε «παραγωγών» και αφεντικών της δισκογραφίας.

Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, ότι ΟΛΑ αυτά τα «οπωρικά ταλέντα» προπληρώνουν την παραγωγή της δισκογραφίας (όχι τίποτα άλλο, αλλά μη μπει μέσα η εταιρία).

Δυστυχώς, κατά γενική ομολογία η Ελληνική Δισκογραφία «έχει δολοφονηθεί» από «γνωστούς – αγνώστους δολοφόνους».

Είπαμε πολλά με τον Γιάννη Γιοκαρίνη, και δώσαμε ραντεβού για την επόμενη Τέταρτη 27 Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη στο Μύλο.

Εκεί θα πούμε περισσότερα, θα ψάξουμε να βρούμε «κλειδιά για τις πόρτες».

Βασίλης Τσούγκαρης

tsougarisgnomi@gmail.com

Στην Ελλάδα ζούμε! Υπάρχει περίπτωση να ξηλωθούν;

Oι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται να αφαιρούν τις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες που υπάρχουν στις λεωφόρους και στους δρόμους και αν δεν το κάνουν, πρέπει να τις αφαιρεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων του υπουργείου Υποδομών.
Αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δύο αμετάκλητες αποφάσεις, κρίνοντας ότι η τοποθέτηση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων στους δρόμους είναι αντίθετη στις διεθνείς συμβάσεις της Βιέννης (8.11.1968) για την οδική κυκλοφορία και σήμανση, την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2696/1999 και 2946/2001) και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.

Ας τους δώσουν άλλα 28 δις για να μην το κάνουν!

Διεκόπη για την Παρασκευή η δίκη για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

Διεκόπη για την Παρασκευή η δίκη για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος έπεσε νεκρός στις 6 Δεκεμβρίου 2008 στα Εξάρχεια, από τα πυρά του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα.
Τη διακοπή της δίκης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ως την Παρασκευή, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας προκειμένου να παραστεί στη διαδικασία η μητέρα του θύματος. Αίτημα διακοπής έχουν υποβάλει τόσο οι συνήγοροι υπεράσπισης όσο και η πολιτική αγωγή.
TVXS

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή, για τα αγροτικά

Θέμα: Να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, για την ανακοπή της κατάρρευσης και την ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας
Για μια ακόμη χρονιά ο Γενάρης σημαδεύεται από τις κινητοποιήσεις των αγροτών της χώρας μας, οι οποίοι βγήκαν στο δρόμο για να διεκδικήσουν να συνεχίζουν να ζουν και να καλλιεργούν τη γη.
Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ...>>>>>

ιδιαίτερα από το 1992 και μετά, σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο, έχουν λειτουργήσει σωρευτικά και έχουν αποδιαρθρώσει πλήρως την ελληνική γεωργία.

Έχουμε:

Μείωση του εισοδήματος των Ελλήνων γεωργών,
Μείωση του όγκου παραγωγής των αγροτικών προϊόντων,
Τρομακτική επιδείνωση του ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων,
Μείωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων,
Μείωση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα
Εγκατάλειψη της γεωργίας ως οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,7% το διάστημα 2001 – 2008, ενώ στο ίδιο διάστημα το αγροτικό εισόδημα στην Ε.Ε. (27) αυξήθηκε κατά 15% περίπου. Μόνο το 2008 η μείωση για το ελληνικό αγροτικό εισόδημα έφτασε το 7,9%, ενώ οι δείκτες που δημοσίευσε η ΕΣΥΕ εμφανίζουν περαιτέρω μείωση 5% το 2009 (διάστημα Ιουλίου 2008 – Ιουνίου 2009)

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των νεοφιλελεύθερων επιλογών στο χώρο της αγροτικής οικονομίας. Η αγροτική οικονομία οδηγείται σε κατάρρευση και οι αγρότες σε εξαφάνιση, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί περίπου ως θεατής τις τραγικές εξελίξεις.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η κα Υπουργός:

1) Με δεδομένο ότι ο σημερινός πρωθυπουργός πέρυσι ζητούσε από τα 28 δισ. που δόθηκαν στις Τράπεζες 1 δισ. τουλάχιστον να δοθεί ως άμεση ενίσχυση στους αγρότες, τι άμεσα μέτρα θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη του καταρρέοντος αγροτικού εισοδήματος;

2) Προτίθεται η κα Υπουργός να ζητήσει από την Ε.Ε. έκτακτη οικονομική στήριξη του εισοδήματος των ελλήνων αγροτών, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να βρίσκεται σε πορεία διαρκούς κατάρρευσης, η οποία μάλιστα εντάθηκε λόγω και της οικονομικής κρίσης;

3) Εξακολουθεί η κα Υπουργός να παραμένει οπαδός της άποψης που είχε διατυπώσει παλιότερα για μεταφορά πόρων από τον 1ο πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων στο 2ο πυλώνα, όπου τα χρήματα καταλήγουν σε μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων, όπως έχουν αποκαλυφθεί από έρευνες της Επιτροπής Γεωργίας της Ε.Ε.;

4) Εξακολουθεί να υποστηρίζει την πλήρη αποδέσμευση των ενισχύσεων από την παραγωγική διαδικασία, η οποία όπως αποδεικνύει η εμπειρία υπήρξε καταστροφική για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή γεωργία;

5) Θα ζητήσει την αναστολή της εφαρμογής των διμερών συμφωνιών για αδασμολόγητες εισαγωγές από χώρες της Μεσογειακής λεκάνης, οι οποίες ανταγωνίζονται τα ελληνικά προϊόντα (λάδι, ντομάτα, εσπεριδοειδή, πατάτες κ.λπ.);

6) Τι μέτρα προτίθεται να πάρει και τι μηχανισμούς προτίθεται να κινητοποιήσει ώστε:

να μειωθεί η ψαλίδα τιμών παραγωγού – καταναλωτή;
να ελέγχει το παραεμπόριο και το μαύρο εμπόριο που αγγίζει τα όρια του λαθρεμπορίου;
7) Θα καταβάλει άμεσα το σύνολο των κοινοτικών ενισχύσεων;

8) Θα εφαρμόσει ένα αξιόπιστο, διαφανές και λειτουργικό ΟΣΔΕ κοινωνικά και δημόσια ελεγχόμενου, όχι μόνο απλά ως μηχανισμού διανομής επιδοτήσεων, αλλά σαν βασικού εργαλείου άσκησης αγροτικής πολιτικής προς όφελος των συμφερόντων των αγροτών;

9) Τι μέτρα θα πάρει για την αποφασιστική μείωση του κόστους παραγωγής;

10) Θα παγώσει για εύλογο χρονικό διάστημα τις δανειακές υποχρεώσεις των μικρών αγροτών προς τις τράπεζες με ταυτόχρονο πάγωμα των τόκων;

11) Θα συγκροτηθεί επιτέλους μια εθνική στρατηγική για τη γεωργία καθώς και κλαδικές πολιτικές για τα βασικά αγροτικά προϊόντα;

12) Θα διεκδικήσει στην Ε.Ε. μια ριζική αλλαγή της ΚΑΠ σε όφελος των μικρών και μεσαίων παραγωγών καθώς και αύξηση των δαπανών για τη γεωργία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Λαφαζάνης Παναγιώτης
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία
Διώτη Ηρώ
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Τσούκαλης Νίκος