Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 115.000,00 ευρώ, για έργα και παρεμβάσεις στον Δήμο Αριστοτέλη.

Σημαντικά έργα και παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 115.000,00 ευρώ ξεκινούν στο Δήμο Αριστοτέλη, τις συμβάσεις των οποίων υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Γ. Ζουμπάς, με τους αναδόχους των έργων, παρουσία του Αντιδημάρχου, Α. Τσακνή.
Συγκεκριμένα τα έργα και οι παρεμβάσεις αφορούν: