Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : Σχετικά με το «πρόβλημα» της σκόνης των Σκουριών . . . Μία υπερσυμβατική προσέγγιση.


Όπως είναι γνωστό, ένα από τα «ισχυρά επιχειρήματα» των αντιδρώντων (antigold) στην υλοποίηση της μεταλλευτικής επένδυσης χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική και ειδικότερα στο μεταλλείο των Σκουριών, το οποίο βρίσκεται πλησίον της Μεγάλης Παναγίας, αφορά στην παραγόμενη σκόνη κατά τη λειτουργία του μεταλλείου. Πιο συγκεκριμένα, το επιχείρημα των αντιδρώντων συνοψίζεται στο ότι, κατά την εκτίμηση και τις θεωρήσεις τους, η ποσότητα της παραγόμενης σκόνης από την μεταλλευτική δραστηριότητα (εξόρυξη, φόρτωση, μεταφορά επεξεργασία και απόθεση) θα είναι τεράστια (βλέπε συνημμένη φωτογραφία 1), με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητα του αέρα, με μικροσωματίδια,