Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση του Φιλοζωικού, Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Σωματείου Πολυγύρου

Ο αδέσποτος Ρωμαίο εiναι άφαντος περίπου 16 μέρες. 

Αν κάποιος τον έχει δει ας ενημερώσει το Φιλοζωικό Πολιτιστικό & Περιβαλλοντικό Σωματείο Πολυγύρου .