Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Όραμα Πολιτών: Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


Η Δημοτική Αρχή Αριστοτέλη, με την συνήθη πρακτική της, του ψεύδους και της υποσχεσιολογίας, συνεχίζει να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες και τελικά να μην υλοποιεί απολύτως τίποτα. Συνεχίζει να καλλιεργεί προσδοκίες στους δημότες και τελικά να μην τις εκπληρώνει. Μετά την Ολυμπιάδα, όπου και εκεί η Δημοτική Αρχή, έχει λάμψει δια της απουσίας της, ακολουθώντας την ίδια τακτική του εμπαιγμού προς τους πολίτες, σειρά έχει επίσης και η Στρατονίκη, για την οποία δεσμεύει στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 ένα ευρώ, ναι ένα ευρώ, για δύο έργα που είναι απολύτως χρήσιμα για την τοπική κοινωνία .