Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

'Οχι άλλο κάρβουνο!

Θεσσαλονίκη, Σάββατο 09/09: Πορεία στη ΔΕΘ


ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ, Ορμύλια 6-9-2017