Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : Ληστρική εκμετάλλευση μεταλλευτικού δυναμικού ή χρηστή αξιοποίηση επ' ωφελεία όλων;

Τις προηγούμενες ημέρες συζητήθηκε έντονα το θέμα της αδειοδότησης ερευνητικών μεταλλευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών.
Ακούστηκαν διάφορα επιχειρήματα τόσο υπέρ, όσο και κατά της αδειοδότησης των εν λόγω ερευνητικών γεωτρήσεων.
Δεν ακούστηκε όμως κανένα επιχείρημα σχετικό με το δημόσιο συμφέρον και την χρηστή αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού.
Ως μεταλλευτικό δυναμικό μιας περιοχής νοείται το σύνολο της μεταλλοφορίας που αναπτύσσεται στην περιοχή, η οποία διακρίνεται σε οικονομικά εκμεταλλεύσιμη και μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη, υπό τις εκάστοτε τεχνικοοικονομικές συνθήκες.

Eldorado Gold - Σταθάκης

Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Eldorado Gold, αναφορικά με την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ακολούθησε την συνάντηση του Υπουργού ΠΕΝ κ . Σταθάκη με την Διοίκηση της Eldorado Gold.
Σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος εξέδωσε δελτίο τύπου δηλώνοντας την πρόθεσή τους να έχουν διαιτησία σε εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτή η έκδοση δήλωσε επίσης ότι όλες οι άδειες εξαιρετική για Ολυμπίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι άδειες για τις Σκουριές παραμένουν ανέκδοτη.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ