Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Pasir - Παραλία Καλυβών Χαλκιδικής


Εκδήλωση Πρωτομαγιάς


Δωρεάν σπιρομέτρηση στον Ταξιάρχη

Σε συνέχεια των δράσεων, το Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» σε συνεργασία με Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος (ΕΜΠΕΠΘ), θα πραγματοποιήσει δωρεάν σπιρομέτρηση την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στο ΚΑΠΗ Ταξιάρχη στις 10.00 π.μ.
Η σπιρομέτρηση είναι μία απλή αλλά βασική εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων όπως του βρογχικού άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Πρόκειται για μια απλή και σύντομη διαδικασία. Η εξέταση γίνεται δωρεάν και η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε άτομα άνω των 40 ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΠΡΟΚΑΛΕΙ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Ο Δήμος Αριστοτέλη θεωρεί απαράδεκτη και προκλητική την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων από την Εταιρεία Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή «Τσικάρα» Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη. Η δραστηριότητα αυτή, σε κοντινή απόσταση από υδρευτικές γεωτρήσεις που εφοδιάζουν με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τους 3.000 κατοίκους της Μεγάλης Παναγίας, θα προκαλέσει μείωση της ποσότητας αλλά και ρύπανση του νερού που θα έχουν στη διάθεσή τους οι κάτοικοι της περιοχής.

Ι.Σ. Χαλκιδικής για το Νοµοσχέδιο της Πρωτοβάθµιας


  Η αλλαγή στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί σοβαρή και µείζονος σηµασίας κοινωνική αλλαγή και σίγουρα είναι απαραίτητη . Με µια πρώτη µατιά όσο προλάβαµε να το µελετήσουµε λόγω των στενών χρονικών πλαισίων της διαβούλευσης καταλήγουµε επιγραµµατικά στα εξής και επιφυλασσόµαστε εάν κληθούµε να αναπτύξουµε λεπτοµερέστερα τις απόψεις µας 
1)Παραβίαση της αρχής της ισοτιµίας Δεν διασφαλίζεται η ελεύθερη επιλογή ιατρού . Οι Έλληνες πολίτες αναζητούν φροντίδα υγείας τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέας υγείας. 
Το παρόν νοµοσχέδιο θέτει κανόνες ποιότητας και απόδοσης των υπηρεσιών υγείας µόνο στο δηµόσιο και ξεχνά τους πολίτες που απευθύνονται στον ιδιωτικό τοµέα. Αναρωτιόµαστε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλους ώστε όλοι οι πολίτες να απολαµβάνουν στοιχειώδης ποιοτικές υπηρεσίες όπου και εάν απευθύνονται; Μήπως ο ιδιωτικός τοµέας δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα και δεν αφορά την πολιτεία ; 
 2) Αδυναµία ενσωµάτωσης και διαχείρισης της παρούσας πραγµατικότητας στον χώρο της υγείας που χαρακτηρίζεται από τα εξής:

Νέο Προϊόν Μικρο-χρηματοδότησης Αγροτών από την Τράπεζα Πειραιώς

Το νέο προϊόν «Μικρο-χρηματοδότησης Αγροτών» έως €5.000, αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο για τον αγροτικό κόσμο από την Τράπεζα Πειραιώς. Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσής της για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στήριξη του αγροτικού τομέα, ο οποίος διαθέτοντας τεράστιες δυνατότητες μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για την εθνική οικονομία.
Η «Μικρο-χρηματοδότηση Αγροτών» δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να καλύπτουν άμεσα τις έκτακτες ανάγκες τους, που είναι σχετικές με την αγροτική δραστηριότητα, όπως η αποκατάσταση ζημιών στον γεωργικό εξοπλισμό, οι μικροεπισκευές, η αντικατάσταση φυσικού ή ζωικού κεφαλαίου μικρής κλίμακας και οποιαδήποτε άλλα μη προγραμματισμένα έξοδα.