Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

8 ερωτήματα για τη κατασκευή φράγματος μεταλλευτικών αποβλήτων στη περιοχή των Σκουριών

κείμενο: Δημήτριος Λεμπίδας, συντ. Πολιτ. Μηχανικός
Σε συνέχεια των όσων σχολίασε πριν λίγες μέρες ο κ. Παναγιωτόπουλος, (εδώ: http://www.efsyn.gr/arthro/apo-ti-mandra-os-tis-skoyries) έχω να προσθέσω τα ακόλουθα τεχνικά κυρίως στοιχεία, αλλά και να απευθύνω μερικές ερωτήσεις στους αρμοδίους.
 Αρχικά θα πρέπει να τονίσω ότι δεν έχω τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης για το φράγμα στα χέρια μου για να μιλάω πιο συγκεκριμένα, ούτε καν την άδεια δόμησης από τον αρμόδιο φορέα. Οι ερωτήσεις που θέτω είναι οι ακόλουθες:

1) Θα κατασκευασθεί ΠΡΟΦΡΑΓΜΑ, το οποίο θα λειτουργήσει ως ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ, και το οποίο θα παίξει ρόλο Δεύτερης αμυντικής γραφής σε περίπτωση ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ φαινομένων;
2) Έγινε η στεγανοποίηση του ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ έστω και με την απλή Γεωμεβράνη πολυεθαιλενίου;
3) Θα υπάρξει προστασία του φράγματος και του εδάφους έδρασης του από λιθορριπή στην ανάντη πλευρά;
4) Θα διασφαλισθεί η σύνδεση φράγματος – φυσικού εδάφους (Διεπιφάνεια), με πασσάλους για την αποφυγή ολίσθησης και ανατροπής;
5) Θα τοποθετηθούν πασσαλοσανίδες κάθετες στην διεπιφάνεια, για την απομάκρυνση των γραμμών ροής και την αποφυγή διάβρωσης του φράγματος;
6) Έχουν ληφθεί υπόψη η σεισμικότητα της περιοχής, οι υδρολογικές μελέτες, και το σεισμικό ρήγμα πάνω στο οποίο κατασκευάζεται;
7) Έγινε πειραματικός έλεγχος με προσομοίωμα του φράγματος, και την επιλογή όλων των φορτίων επί τω δυσμευνέστερω, για μία σωστή διαστασιολόγηση; (Απαιτείται και φασματική αποτύπωση, για να φανεί αν υπάρχει αστοχία)
8 ) Θα υπάρξει σύστημα εκτροπής; Αν ναι, το περιεχόμενο του αποταμιευτήρα που θα είναι μίγμα αποβλήτων και νερού προς τα πού θα κατευθύνεται;

Αναφορικά με τις παραδοχές και τα φορτία:
α) Όταν σχεδιάζεται ένα έργο υπολογίζεται με τα δυσμενέστερα φορτία που επιβάλλονται επάνω του. Στις τελευταίες βροχοπτώσεις της Αττικής από καταμετρήσεις που έγιναν λέχθηκε ότι έπεσαν 100 τόνοι νερό/στρέμμα το δίωρο. Έχοντας αυτόν τον αριθμό και πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή ασφαλείας 1,5 που εφαρμόζεται και για τις οικοδομές υπολογίζεται η παροχή πλημμύρας. Μετά, η διαστασιολόγηση του φράγματος γίνεται εύκολα αναφορικά με το ύψος της στάθμης νερού και τις πιέσεις που θα δεχθεί το φράγμα.
β) Για την ισορροπία ενός σώματος στην φύση πρέπει να ισχύουν και οι τρεις συνθήκες  ΣFx = 0(1), ΣFy = 0(2), ΣΜ = 0(3)
Πολύ φοβάμαι ότι από τις τρεις συνθήκες ισχύει μόνο η ΣFy = 0.
Διότι στα φράγματα ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, το βάρος τους ισούται με την αντίδραση εκ του εδάφους.
Για την ΣFx = 0(1), η περίπτωση της ισότητος είναι αδιανόητη. Θα ισχύει:

Rαποβ. + Rβροχής + Rσεισμού > Τ = μ·Β), (όπου Τ η τριβή, και μ ο συντελεστής ολίσθησης)

και η ΣΜ = 0 δεν ισχύει διότι:

Οι τρεις ανωτέρω δυνάμεις δημιουργούν τεράστια ροπή ως προς την βάση του φράγματος, που δεν εξουδετερώνεται από κανένα σύνδεσμο φράγματος – εδάφους (έλλειψη πασσαλόπηξης και θεμελίωσης).
Είναι επίσης γνωστό ότι τα νερά της βροχής πέφτουν με ορμή επάνω στο φράγμα, με μόνο επιβραδυντή της ταχύτητος τους το ΠΡΟΦΡΑΓΜΑ που δουλεύει σαν ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ. Στο φράγμα λοιπόν με την απότομη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του νερού, δημιουργείται το φαινόμενο του "ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΚΡΟΙΟΥ"" με πολύ μεγάλες συνέπειες για την ευστάθειά του. Θα αναφέρω εν συντομία μερικά χωμάτινα φράγματα που κατέρρευσαν ή έπαθαν σοβαρές ζημιές εν Ελλάδι. Αυτά είναι:
Φράγμα Μαραθώνος (1928), φράγμα Μυλοποτάμου (1996), Φράγμα Κρεμαστής (1964), φράγμα Νάξου (2001).
Εν περιλήψει τα αίτια καταστροφής τους: 
1) Υπερπήδηση φράγματος και προφράγματος από το περιεχόμενο του ταμιευτήρα
2) Λανθασμένες επιλογές στις παροχές πλημμύρας στο στάδιο σχεδιασμού
3) Κακή ποιότητα υλικών κατασκευής (Αργυλώδη Αμμοχάλικα, εκτός του Μαραθώνος που είχε στον πυρήνα του σκυρόδεμα με επένδυση από λαξευτούς λίθους)
Η σκέψη ότι τα ακραία φαινόμενα παρουσιάζονται κάθε 100 χρόνια δεν είναι δικαιολογία. Αλλοίμονο αν κάθε 100 χρόνια ξανακτίζαμε τα χωριά και τις πόλεις μας. Τα μεγάλα έργα τα σχεδιάζουμε ΣΩΣΤΑ, ώστε στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, να έχουμε τις λιγότερες αστοχίες, και φυσικά μηδενικές απώλειες ανθρώπινης ζωής.
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ μου ΣΚΕΨΕΙΣ και απορίες, που στόχο έχουν να βοηθήσουν στην σωστή σχεδίαση και επίβλεψη ενός τόσου μεγάλου έργου.
Την  απόφαση για την υλοποίησή του, θα την πάρουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι.

 Δημήτρης Λεμπίδας
 Συντ. Πολ. Μηχανικός»


Η φωτογραφία είναι από καταστροφή φράγματος μεταλλευτικών αποβλήτων στη περιοχή της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά. Η αστοχία αυτή έφερε μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή στη περιοχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια: