Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Το ένα μετά το άλλο τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Αριστοτέλη τοποθετούνται θετικά στο αίτημα της μεταλλευτικής εταιρίας Ελληνικός Χρυσός να διενεργήσει ερευνητικές γεωτρήσεις στην ευρύτερη νότια και νοτιοδυτική πλευρά του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών για να διαπιστώσει αν υπάρχουν κοιτάσματα που συνδέονται με το υπάρχον μεταλλείο και ουσιαστικά μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διάρκεια στην εξόρυξη. Ομόφωνα θετική ήταν και η απόφαση των Τοπικών Συμβουλίων Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου.

Είναι γνωστό πως τα μεταλλευτικά αποθέματα του μεταλλείου Μαύρων Πετρών πρόκειται να εξαντληθούν σε δύο χρόνια, γεγονός που θα σημάνει την παύση των εργασιών στο συγκεκριμένο μεταλλείο και την απώλεια 350 θέσεων εργασίας . Η εταιρία Ελληνικός Χρυσός, συντάσσοντας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την οποία αιτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την αδειοδότηση για τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, επιθυμεί να διαπιστώσει αν υπάρχουν κοιτάσματα που συνδέονται με το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, τα οποία θα δώσουν παράταση στο χρόνο ζωής του και παράλληλα θα διατηρήσουν τις 350 θέσεις εργασίας σ’ αυτό.

Της γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου θα προηγηθεί στις 28 Ιουλίου 2017 η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη. Νωρίτερα γνωμοδοτούν τα Τοπικά Συμβούλια της περιοχής.

Το Τοπικό Συμβούλιο Παλαιοχωρίου , μετά από συνεδρίαση του για το θέμα, συμφώνησε ομόφωνα να επεκταθούν οι διερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή των Μαύρων Πετρών για να δοθεί παράταση ζωής στο μεταλλείο. Για να διατηρηθούν και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στην περιοχή και για να αξιοποιηθεί περαιτέρω ο ορυκτός της πλούτος. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου Σταμάτης Ρίμπας δήλωσε: «Η παράταση του χρόνου ζωής του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην περιοχή και αυτό αποτελεί ένα βασικό μας ζητούμενο. Επίσης επιθυμούμε την περαιτέρω αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου καθώς οδηγεί την περιοχή μας στην οικονομική ανάπτυξη».

Ομόφωνα θετική ήταν και η στάση του Τοπικού Συμβουλίου Νεοχωρίου για το ίδιο θέμα καθώς δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια θέση εργασίας στην περιοχή. Παράλληλα, το Τοπικό Συμβούλιο Νεοχωρίου στην απόφασή του υπογράμμισε τη μέριμνα που πρέπει να υπάρξει από πλευράς της εταιρίας για την προστασία των νερών του οικισμού της Στρατονίκης. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Νίκος Ανικούλας υπογράμμισε: «Ομόφωνα συμφωνούμε να πραγματοποιηθούν ερευνητικές γεωτρήσεις στο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών. Θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία και μαρασμό στην περιοχή μας και αυτό οφείλει να το καταλάβει η Δημοτική Αρχή. Οφείλει να υπερασπιστεί το δικαίωμα των πολιτών στην εργασία γιατί αλλιώς οι συνέπειες για τον τόπο και κυρίως για τους νέους θα είναι βαριές και ζοφερές».

Η Δημοτική Αρχή Αριστοτέλη οφείλει να ακούσει με προσοχή το αίτημα της τοπικής κοινωνίας και να ξεπεράσει τη στείρα ιδεοληψία της που οδηγεί την περιοχή στην υποβάθμιση. Οφείλει έμπρακτα να αποδείξει ότι νοιάζεται για τους πολίτες και για την ανάπτυξη της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: