Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Τα κρίνα της θάλασσας

Το Μουσικό Φεστιβάλ "Τα κρίνα της θάλασσας" διοργανώνεται από τον νέο πολιτιστικό σύλλογο Ορμύλιας “ΟΡΜΗ” σε συνεργασία με το Σύλλογο Ψακουδίων Επαγγελματιών, Ιδιοκτητών και Κατοίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: