Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

«Αθεράπευτο» το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ / Eldorado Gold

Στις 5 Ιουλίου 2016, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος επέστρεψε στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. το Παράρτημα «Τεχνική μελέτη μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειϊκού οξέος Μαντέμ Λάκκου», ζητώντας απ’ την εταιρία να απαντήσει σε μια σειρά τεχνικών προβλημάτων και να παραθέσει στοιχεία για την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου ακαριαίας τήξης (flash smelting). Στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, η εταιρία απάντησε καταθέτοντας στο ΥΠΕΝ «αίτηση θεραπείας» για την ανάκληση αυτής της απόφασης, χωρίς να απαντάει τεκμηριωμένα στα ουσιώδη ζητήματα που έθεταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Έχοντας εξετάσει την «αίτηση θεραπείας» της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., το ΥΠΕΝ την απέρριψε στις 2 Νοεμβρίου 2016 (Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΒΟ/Α/Α.10.ΤΜ.6/182906-3369).

Νοσταλγικά Ταξίδια