Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Απέρριψε την αίτηση Θεραπείας της «Ελληνικός Χρυσός» το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μια κρίσιμη για την υπόθεση των Σκουριών απόφαση έλαβε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος απορρίπτοντας την από 9 Σεπτεμβρίου 2016 αίτηση Θεραπείας της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επιστροφής του προσαρτήματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ»

Δημοσιεύτηκε στην «Διαύγεια» η απόρριψη της Αίτησης Θεραπείας της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επιστροφής του προσαρτήματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ».
Όπως υπενθυμίζει η Στ. Πουλημένη στο «Κόκκινο», από την έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης εξαρτάται η υλοποίηση της μονάδας μεταλλουργίας, δηλαδή η δυνατότητα της εταιρείας να παράγει καθαρά μέταλλα και να φορολογείται τηρώντας τον βασικό όρο για τον οποίο της δόθηκε η άδεια. Η υπόθεση του flash smelting αποτελεί μια ξεκάθαρη προσπάθεια της εταιρείας να εξαπατήσει το κράτος καθώς πουθενά στον πλανήτη η μέθοδος αυτή δεν έχει εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την ύπαρξη τόσο μεγάλου ποσοστού αρσενικού στο πέτρωμα. 

Το Υπουργείο στην αιτιολόγηση της επιστροφής της μελέτης τον Ιούλιο είχε εντοπίσει πλήθος ανακριβειών και ανεπαρκών στοιχείων στην τεχνική μελέτη της εταιρείας καθώς όπως αναφερόταν μεταξύ άλλων η τελευταία δεν αντιμετωπίζει θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αφορούν την αντιμετώπιση της διαχείρισης σημαντικών ποσοτήτων έντονα τοξικών απαερίων, το αρσενικό, το διοξείδιο του θείου κτλ) και αποδεικνύεται μη εφαρμόσιμη και επικίνδυνη για το περιβάλλον και τους κατοίκους. Το υπουργείο επιστρέφοντας την μελέτη το καλοκαίρι ζητούσε από την εταιρεία να συμπληρωθεί και να διορθωθεί σε διάστημα δύο μηνών σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται κατά τις σχετικές τεχνικές κρίσεις της υπηρεσίας. 

Στη λήξη της προθεσμίας που είχε η εταιρεία για να προσκομίσει νέα στοιχεία κατέθεσε αίτηση θεραπείας όπου ισχυριζόταν ότι κακώς επεστράφη η τεχνική μελέτη χωρίς όμως να απαντά στα ουσιαστικά ζητήματα ανεπαρκειών των στοιχείων που αναφέρονται στην μελέτη της. Η απόφαση του Π. Σκουρλέτη (αναλυτικά παρακάτω) επαναλαμβάνει και αναλύει εκτενώς τους βασικούς όρους με τους οποίους παραβιάζεται η έγκριση τεχνικής μελέτης από την εταιρεία και λαμβάνει υπόψη της και την σχετική απόφαση του ΣτΕ (20 Ιανουαρίου) με την οποία το Ανώτατο δικαστήριο απέρριπτε προηγούμενες αποφάσεις του Υπουργείου (απόφαση Σκουρλέτη και απόφαση Λαφαζάνη) μετά από διαπίστωση εκ μέρους του της παράβασης των όρων και συγκεκριμένα ότι εδώ τρία χρόνια η εταιρεία δεν έχει κάνει επιτόπιες δοκιμές ημιβιομηχανικού τύπου για να αποδείξει την εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου που έχει επιλέξει (flash smelting-ακαριαία τήξη).

Η απόρριψη της αίτησης θεραπείας της εταιρείας από το Υπουργείο συνιστά επιπλέον παραδοχή ότι η εταιρεία παραβιάζει την σύμβαση της με το Ελληνικό Δημόσιο (καθώς αντιβαίνει στους όρους περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αποτίμησης του περιβαλλοντικού και οικονομικού ισοζυγίου του έργου) και δικαιώνει τους κατοίκους της περιοχής που επί τόσα χρόνια φωνάζουν για την τεράστια επικινδυνότητα αυτού του εξορυκτικού σχεδίου και τις καταστροφικές επιπτώσεις στην ζωή του τόπου τους. 
Στην απόφαση του υπουργείου στοιχειοθετούνται αναλυτικά οι παρακάτω αιτιολογίες:

Α. Ανακριβή στοιχεία ως προς τις παραμέτρους βάσης σχεδιασμού – Ασυμφωνία των παραμέτρων που παρατίθενται στην «Τεχνική Μελέτη ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ», υποβληθείσα ως ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 (Απόφασης έγκρισης Τεχνικής Μελέτης υποέργου Σκουριών) και 6 (Απόφασης Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης υποέργου Ολυμπιάδας) με τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών δοκιμών και την επικαιροποιημένη προμελέτη.

Β. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την τελική παραγωγή αργού και καθαρού μεταλλικού χαλκού, καθαρού μεταλλικού αργύρου, και καθαρού μεταλλικού χρυσού σε συσχετισμό με ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας την τήξη (downstream) παραγωγικής διαδικασίας.

Γ. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την εξειδίκευση και συμπλήρωση της περιγραφόμενης στην υποβληθείσα Τεχνική Μελέτη διαδικασίας μεταλλουργικής επεξεργασίας σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (engineering).

Δ. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την υποβολή ειδικών μελετών που θα αφορούν κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη μεταλλουργική μέθοδο επεξεργασίας.

Ε. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση κατά το πρόγραμμα δοκιμών των ειδικών τεχνικών ζητημάτων 1) της εκτιμώμενης, με βάση την υψηλή περιεκτικότητα του μίγματος σε σίδηρο, θείο και αρσενικό, υποβαθμισμένης ποιότητας της μάτας, 2) των υψηλών απωλειών χαλκού, χρυσού και αργύρου στη σκωρία και στη σκόνη και της παρουσίας μαγνητίτη και 3) των διαφυγών αρσενικού τόσο στη μάτα όσο και στη σκωρία.

Ε.1 Οι περιεκτικότητες του μίγματος συμπυκνωμάτων τροφοδοσίας σε σίδηρο + θείο (66-76 %) και σε αρσενικό (5-8 %) είναι υπερβολικά υψηλές συγκριτικά με τις γνωστές περιεκτικότητες λειτουργίας καμίνων τεχνολογίας flash smelting (FS), σε ασυμφωνία με τη συνήθη βιομηχανική πρακτική. Αντίθετα, είναι πολύ χαμηλή η περιεκτικότητά του μίγματος σε χαλκό (2,8-5,9 %). Ως αποτέλεσμα, η μάτα θα είναι υποβαθμισμένης ποιότητας σε Cu και με υψηλές ακαθαρσίες, γεγονός που καθιστά τα παραγόμενα εκ της μάτας προϊόντα αργό και ηλεκτρολυτικό χαλκό, καθώς και το παραγόμενο εκ των καπναερίων θειικό οξύ, πολύ πιθανώς μη εμπορεύσιμα ή ακόμα και μη ανακτήσιμα.

Ε.2: Παρατηρήθηκε κατά 81-130% υψηλότερος ρυθμός σχηματισμού σκωρίας απ’ αυτόν της μάτας, παράλληλα με υψηλές απώλειες χαλκού στη σκωρία και με την αναπόφευκτη, λόγω του έντονα οξειδωτικού περιβάλλοντος, δημιουργία μαγνητίτη. Αυτά καθιστούν: – υψηλή την απώλεια χαλκού και χρυσού στη σκωρία, – τις δύο φάσεις σκωρίας και μάτας δύσκολα διαχωρίσιμες, λόγω παραπλήσιας πυκνότητας και μεγάλου σχετικά όγκου της σκουριάς, – απαραίτητη την προσθήκη ικανής ποσότητας SiO2, αλλά με κόστος την αύξηση του ιξώδους της σκωρίας που εμποδίζει την καταβύθιση των σταγονιδίων μάτας σε αντίθεση με τη συνήθη βιομηχανική πρακτική όπου οι αντίστοιχοι ρυθμοί είναι περίπου ίσοι, ενώ δεν ευνοείται, μέσω της ρύθμισης των οξειδωτικών συνθηκών στην κάμινο, η παραγωγή μαγνητίτη.

Ε.3: Οι διαφυγές αρσενικού τόσο στη μάτα, όσο και στη σκωρία παρουσιάζονται ως σχεδόν ανύπαρκτες σε αντίθεση με τη συνήθη βιομηχανική εμπειρία

ΣΤ. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης των σημαντικών ποσοτήτων έντονα τοξικών απαερίων (offgasses) και των, επικίνδυνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, πιθανών διαφυγών αυτών στους χώρους του εργοστασίου (fugitive emissions).

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι άνθρωποι είναι πλέον επικίνδυνοι για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αποστρέφονται οτιδήποτε αφορά ιδιωτικές επενδύσεις και παράλληλα παριστάνουν τους επαίτες προς άγρα διεθνών επενδυτών. Η πολύ παρέα και τα αλισβερία με τον Μαδούρο στην Βενεζουέλα μας φέρνει ολοένα στην ολοκληρωτική απομόνωση.Μετρημένες οι ώρες τους.

ΟΒΕΛΙΞ (R)

Ανώνυμος είπε...

Οβελιξ φωναξε τον Γεωργιαδη ειδ αλλως την πατησατε παν τα μπερεκετια οι εργατικοι δεν θα εχουν προβλημα παρολη την ανεργια που υπαρχει στην Ελλαδα αλλα εσεις τα πουλημενα δουλικα να δουμε τι θα κανετε.

Ανώνυμος είπε...

"...Σύμφωνα με έγκυρες πηγές απ' το περιβάλλον του Μαξίμου, πρόκειται για μια απόφαση, η οποία εκτιμάται πως πρόκειται για την τελευταία πράξη του κ. Σκουρλέτη εναντίον της και αυτό γιατί, με δεδομένο το σπάσιμο του υπουργείου του στα δύο, με το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, ο κ. Σκουρλέτης θα μείνει εκτός κυβερνητικού σχήματος. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να έχει απορρίψει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, άλλες προτάσεις του Μαξίμου για υπουργικό χαρτοφυλάκιο, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται έκπληξη της τελευταίας στιγμής.
Από την άλλη, σύμφωνα με έτερη γραμμή πληροφόρησης, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερπηδήσει τα εμπόδια που έχουν εγερθεί και να προχωρήσει κανονικά με την επένδυση, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας, κυρίως σε επίπεδο μηνύματος προς την επενδυτική κοινότητα. Προσώρας, βέβαια, στην εταιρεία υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την εν λόγω υπουργική απόφαση, και το σχετικό «καμπανάκι» έχει χτυπήσει στο Μέγαρο Μαξίμου..."

Τα λέει όλα. Αυτή η απόρριψη αποτελεί το κύκνειο άσμα του Σκουρλέτη.

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ << ΕΙΔΟΥΣ >> ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΙ ΟΒΕΛΙΞ,

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΛΕΗΛΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΜΟΥ ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΥΑΝΙΟ ΑΒΙΑΣΤΑ

ΛΙΓΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΥΓΑΖΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΣΟΥ ( ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΝΑ ΚΛΑΨΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ...)

ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΧΑΜΟΧΕΛΑΜΕ


Ανώνυμος είπε...

προεκλογικα κολπακια απο τελειωμενους!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο Σκουρλέτης ετοιμάζεται για την ηρωική του έξοδο απ' την κυβέρνηση. Είναι φανερό πλέον.
Άραγε η δικιά μας η Κατρίν θα σπεύσει να πανηγυρίσει νιώθοντας δεδικαιωμένη, όπως πέρσι τον Αύγουστο προεκλογικά, με την ανάκληση των αδειών;
Δε νομίζω...

Ανώνυμος είπε...

Παληκάρια. Ο Σκουρλέτης θα χάσει την θέση του υπουργού αύριο, για ένα μόνο λόγο. Για την επένδυση της Ελληνικός χρυσός. Τα άλλα για την ΔΕΗ είναι παραμύθια. Το θέμα της ΔΕΗ είναι τελειωμένο και συμφωνημένο με την τρόικα. Αυτό που δεν είταν συφωνημένο με την τρόικα είταν το θέμα του μεταλλείου. Αλλά επειδή πλέον ο Τσίπρας θέλει οποσδήποτε να γίνει η επένδυση καί ο Σκουρλέτης αντιδρούσε, στέλνει τον Σκουρλέτη. Αυτά τα έγραψα και πριν λίγο καιρό. Τώρα. Η αλήθεια είναι ότι με την απόφαση που υπέγραψε δυσκολεύει τον Τσίπρα ο οποίος πλέον θα τρέχει ο ίδιος, μέσω του επόμενου υουργού, να ανατράψει αυτή την αρνητική εξέλιξη για το μεταλλείο. Πάνο άς πρόσεχες. Και απο αύριο σε βλέπω πιό κοντά στον λαό, δηλαδή απλό βουλευτή.

Ανώνυμος είπε...

προς τον 6:24 για αλλη μια φορα με το χαμογελο θα μεινεις...

Ανώνυμος είπε...

απο φτηνες μπλοφες αλλο τιποτα τα πασοκια του συριζα..."ηρωικη" εξοδος του Σκουρλετη λόγω ανασχηματισμού...ο υπαλληλος Τσιπρας τον αντικαθιστά ωστε να μετριαστουν οι αντιδράσεις...το έργο παραμένει και εξελίσσεται (υπαρχει η βούλα του ΣτΕ και επιπλέον η CETA)...κομπιναδόροι...και φυσικά η άξεστη κατίγκω κορδόνετε...

Ανώνυμος είπε...

Καιρος ειναι να στηρηχθει η απαφαση σκουρλετη απο την τοπικη κοινωνια με διαφορες δρασεις καταγγελιες σε ολα τα οργανα του κρατους της ευρωπης και του καναδα σε υπουργεια υγειας οργανωσεις υγειας για το τι εντονο προβλημα ,καρδιολογικων προβληματων και καρκινολογικων εχουμαι στην περιοχη μας. και οτι οποιος υπογραψει αυτη την συμβαση θα ειναι υπολογος και θα λαγοδοτισει στο νομο. ΑΡ ΤΕΛ ης΄

Ανώνυμος είπε...

5:34, αρκετά πια με τις υπερβολές σας και τις κινδυνολογίες σας. Από που προκύπτει πως στην περιοχή μας έχουμε αυξημένο αριθμό καρκινολογικών και καρδιολογικών προβλημάτων; Μάλλον απ' το μυαλό σου το 'βγαλες, το πετάς και όλο και κάποιοι θα το πιστέψουν.

Όσον αφορά τα καρκινολογικά προβλήματα που αναφέρεις πουθενά σε καμιά έρευνα, σε κα΄μιά μέτρηση δεν αναφέρεται η Χαλκιδική ως περιοχή με υψηλό αριθμό καρκίνου. Αναφέρεται η Δράμα, οι Σέρες, το Κιλκίς, η Δυτική Ελλάδα και άλλες περιοχές, αλλά η Χαλκιδική πουθενά.
Όσον αφορά τα καρδιολογικά προβλήματα που επίσης αναφέρεις. Ούτε αυτό προκύπτει από κάποια μέτρηση. Και από που προκύπτει επίσης η σχέση των καρδιολογικών προβλημάτων με την εξόρυξη;
΄Νομίζω πως αν υπήρχε Όσκαρ μπαρούφας θα ήσουνα το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτησ'η του. Το δικαιούσαι.

Ανώνυμος είπε...

Ο Καθένας το δικό του, αλλά το μεροκάματο απαραίτητο για την επιβίωση!!!! Αλλά . . .Οι μεν βγάζουν μεροκάματο για επιβιωση,αλλα οι
συνταξιούχοι τού Καναδά,προσμένουν κέρδη, και δε νοιάζονται για ζημιές στο περιβάλλον .Αυτό το περιβάλλον τούς είναι τόσο μακρυά!!!!!