Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ανακοινώνεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη, από τη 1 η έως τη 30η Νοεμβρίου 2016, θα μπορούν να υλοτομούν, χωρίς τη καταβολή τιμήματος, καυσόξυλα ατομικών αναγκών από δασικές εκτάσεις που θα τους υποδειχθούν από υπαλλήλους του Δασαρχείου Αρναίας. 
Δικαίωμα υλοτομίας καυσοξύλων έχουν όλοι οι κάτοικοι, που αποδεδειγμένα διαμένουν στη περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και που θα έχουν προμηθευτεί υπηρεσιακό σημείωμα του Δασαρχείου, από το κοινοτικό κατάστημα του τόπου κατοικίας τους, που θα τους δίνει το δικαίωμα υλοτομίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών. 

Την υλοτομία θα πραγματοποιούν οι ίδιοι οι δικαιούχου ή θα μπορούν να την αναθέτουν σε τρίτους, κατά προτίμηση σε μέλη των δασικών συνεταιρισμών. 
Τα καυσόξυλα που υλοτομούν θα τα συγκεντρώνουν σε δασόδρομο, θα γίνεται καταμέτρησή τους από Δασικό Υπάλληλο και θα προμηθεύονται με υπηρεσιακό σημείωμα για να τα μεταφέρουν στη κατοικία τους. 
Καυσόξυλα που θα υλοτομούνται και θα μεταφέρονται χωρίς υπηρεσιακό σημείωμα, θα θεωρούνται ως παράνομα υλοτομημένα, θα κατάσχονται και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: