Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Απαγόρευση Θήρας ορισμένου χρόνου

Ενημερώνουμε τους δημότες Αριστοτέλη ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που δημοσιεύθηκε στις 04-10-2016, απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων, μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021, σε έξι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και συγκεκριμένα:

§ Στη νήσο Διάπορο του Δήμου Σιθωνίας
§ Στις περιοχές Ορμύλια, Μεταμόρφωση και Μεταγγίτσι των Δήμων Πολυγύρου και Σιθωνίας
§ Στις περιοχές Βουρβουρού, Αρμενιστής και Πλατανίτσι Δήμου Σιθωνίας
§ Στις περιοχές Καρράς, Αζάπικο του Δήμου Σιθωνίας
§ Στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι του Δήμου Πολυγύρου καθώς και
§ Στην περιοχή Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου

Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι η τήρηση των παραπάνω ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στη ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Χαλκιδικής, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη, ενώ οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί θήρας. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των δημοτών μας και για εφαρμογή της απαγόρευσης.


Γρ. Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων Δ. Αριστοτέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: