Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Λογαριασμός κοινωνικής δικτύωσης Facebook Δήμου Αριστοτέλη

Ενημερώνουμε τους χρήστες κοινωνικής δικτύωσης facebook ότι ο επίσημος λογαριασμός του Δήμου Αριστοτέλη "Δήμος Αριστοτέλη" καθώς και η σελίδα "Municipality of Aristotle" έχουν μπλοκαριστεί και δεν εμφανίζονται. 
Οποιαδήποτε άλλος χρήστης με την ίδια ή παρόμοια επωνυμία δεν εκφράζει τον επίσημο λογαριασμό δικτύωση του Δήμου Αριστοτέλη. Γίνονται προσπάθειες σε συνεργασία με την Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και την ομάδα διαχείρισης της Facebook για την επίλυση του προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: