Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΑΝΕΤΧΑ: Ενημερωτικές συναντήσεις για το πρόγραμμα CLLD/LEADER

Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο της προκήρυξης του Νέου Προγράμματος CLLD/LEADER για την ΠΠ 2014-2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την έναρξη των ενημερωτικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.
Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με στόχο τη συμβολή στην ουσιαστική τοπική ανάπτυξη της περιοχής. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται επίσης για το πρόγραμμα των συναντήσεων από την ηλεκτρονική διεύθυνσης της εταιρείας www.anetxa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: