Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

«Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Θεσμικό πλαίσιο, ελεγκτικοί μηχανισμοί και ανάπτυξη»

Eρώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων απο Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με θέμα: «Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Θεσμικό πλαίσιο, ελεγκτικοί μηχανισμοί και ανάπτυξη» την οποία συνυπογράφει και ο Βουλευτής του Νομού Χαλκιδικής Βαγιωνάς Γεώργιος.

Το κείμενο της ερώτησης:

Προς:
- Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη
- Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό
 Θέμα: «Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Θεσμικό πλαίσιο, ελεγκτικοί μηχανισμοί και ανάπτυξη»
 Το 2012 το Υπουργείο Τουρισμού εισήγαγε στην στρατηγική ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού μια νέα ειδική μορφή τουρισμού, τον Ιατρικό Τουρισμό. 
Άλλωστε διεθνείς και εγχώριες μελέτες κατέδειξαν ότι ο ιατρικός τουρισμός θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια μια νέα προστιθέμενη αξία στην τουριστική προσφορά, με τεράστια οφέλη για την ελληνική οικονομία και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και θα δώσει ώθηση για την ανάπτυξη και των εγχώριων ιατρικών υπηρεσιών.
Με την υπ’ αριθμ. 27217/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4179/2013, δημιουργήθηκε το πλαίσιο για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Με την απόφαση αυτή καθορίστηκαν  οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας του ιατρικού τουρισμού (υποχρεωτική πιστοποίηση των ιατρικών παρόχων από φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποχρεωτική ασφάλιση μονάδων και ιατρών για ζητήματα επαγγελματικής ευθύνης, σύσταση και τήρηση μητρώου παροχών ιατρικού τουρισμού και χορήγηση διακριτικού σήματος ιατρικού τουρισμού).
Στη συνέχεια με την παρ. 1  του άρθρου 26 του Ν. 4276/2014 αντικαταστάθηκε η ανωτέρω διάταξη νόμου και παρεσχέθη η εξουσιοδότηση για την έκδοση νέας ΚΥΑ, προκειμένου να ρυθμιστεί λεπτομερέστερα η διαδικασία χορήγησης του Διακριτικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού.

Ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί:
α. Έχει εκδοθεί η κοινή απόφαση από τους συναρμόδιους υπουργούς, η οποία θα ρυθμίζει τους όρους και της προϋποθέσεις άσκησης του ιατρικού τουρισμού, όπως προβλέπεται στην παρ. 1  του άρθρου 26 του Ν. 4276/2014;
β. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι Υπουργοί όσον αφορά στη διαδικασία για την πιστοποίηση των ιατρικών παρόχων κατά τα διεθνή πρότυπα για τον ιατρικό τουρισμό; Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική πιστοποίηση κρίθηκε εξαρχής αναγκαία, εφόσον οι υψηλές προδιαγραφές διασφαλίζουν την άψογη ιατρική περίθαλψη.
γ. Σε ποιές ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι Υπουργοί για τη δημιουργία του προβλεπόμενου μητρώου και την διαδικασία χορήγησης του Διακριτικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού;
δ. Σε περίπτωση μη έκδοσης της ΚΥΑ και σύστασης του σχετικού μητρώου - τα οποία είναι τα ελάχιστα προαπαιτούμενα – με ποιο τρόπο σκοπεύει η Πολιτεία να ελέγχει την ορθή άσκηση της δραστηριότητας του ιατρικού τουρισμού, δεδομένου ότι πρόκειται για άσκηση δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο, όπου πέραν της προφανούς υποχρέωσης για την  διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, διακυβεύεται και η εικόνα της χώρας στο σύνολό της;
ε. Η Πολιτεία διαθέτει άλλα μέσα για τον έλεγχο όσων ήδη δραστηριοποιούνται στον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, δεδομένου ότι προβάλλουν την δραστηριότητά τους στο εξωτερικό;

στ. Διεθνώς ο ιατρικός τουρισμός είναι μια τάχιστα αναπτυσσόμενη και διαρκώς μεταλλασσόμενη αγορά. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι υπουργοί, προκειμένου να ενταχθεί η χώρα μας στον διεθνή ανταγωνισμό; 
ζ. Ποια αναπτυξιακά κίνητρα ή άλλα μέτρα προτίθεται να παρέχει η Πολιτεία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δεν υπάρχουν σχόλια: