Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : Μετά τις τρεις άδειες ρουτίνας τι έπεται ; Μπορούμε να μιλάμε για εγκαίνια ;

Οι συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους για την επένδυση χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική είναι λίγο πολύ γνωστές. Συνοπτικά, δεδομένων των εκκρεμουσών αδειών ρουτίνας από το αρμόδιο υπουργείο και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, λήφθηκε η απόφαση εκ μέρους του επενδυτή να διακόψει τις εργασίες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου στο μεταλλείο των Σκουριών και να θέσει το εργοτάξιο σε καθεστώς συντήρησης, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους.Επίσης, για το μεταλλείο της Ολυμπιάδας λήφθηκε απόφαση να τηρηθεί στάση αναμονής μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου αναμένοντας τις άδειες ρουτίνας εκ μέρους του υπουργείου, ενώ σε περίπτωση περαιτέρω αδράνειας του υπουργείου θα τίθετο το εργοτάξιο σε καθεστώς συντήρησης. Ως προς τα υπόλοιπα τμήματα του έργου θα λαμβάνονταν απόφαση ανάλογα με τις εξελίξεις. Η εν λόγω απόφαση του επενδυτή που προκλήθηκε εξαιτίας της στάσης του υπουργείου και των λοιπών δημόσιων υπηρεσιών σε θέματα ρουτίνας, είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν σε καθεστώς ανεργίας οι 600 περίπου εργαζόμενοι στις Σκουριές και να απειλούνται οι θέσεις εργασίας άλλων 500 περίπου εργαζομένων στην Ολυμπιάδα. Πέραν αυτών εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες δικαίωσαν πλήρως τον επενδυτή, ακυρώνοντας μεταξύ άλλων την επίμαχη απόφαση του κου Σκουρλέτη περί ανάκλησης των αδειών υλοποίησης του έργου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω υπήρξαν οι γνωστές εξελίξεις ως προς τις εκκρεμούσες αδειοδοτήσεις ρουτίνας, κατά τις οποίες δόθηκε μία άδεια που αφορούσε το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές και δύο άδειες που αφορούσαν τα εργοστάσια εμπλουτισμού και λιθογόμωσης στην Ολυμπιάδα. Δεδομένων των ανωτέρω, εκκρεμούν ακόμη τέσσερις άδειες οι οποίες αφορούν στις Σκουριές και στις λοιπές εγκαταστάσεις του έργου.

Επομένως, φαινομενικά, για το μεταλλείο της Ολυμπιάδας δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα άδειες και άρα μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα η επένδυση ως προς το συγκεκριμένο τμήμα και να μην χρειαστεί να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση του επενδυτή να θέσει και το μεταλλείο της Ολυμπιάδας σε καθεστώς συντήρησης. Για τα υπόλοιπα όμως τμήματα της επένδυσης και κυρίως για το μεταλλείο των Σκουριών υφίστανται εκκρεμότητες για τις οποίες το υπουργείο δεν έχει εκδηλώσει τις προθέσεις τους. Οι προθεσμίες που έχει το υπουργείο να απαντήσει στις υποβολές μελετών που έχει κάνει ο επενδυτής εκπνέουν τέλη Μαρτίου.

Επομένως αξιολογώντας τις συνθήκες, όπως έχουνε διαμορφωθεί, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι το υπουργείο έχει ανάψει το πράσινο φως στο τμήμα της επένδυσης που αφορά στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ενώ κρατά «παγωμένο» το τμήμα της επένδυσης που αφορά στο μεταλλείο των Σκουριών. Όμως η επένδυση είναι ενιαία και αδιαίρετη, τόσο σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όσο και με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Επομένως, η επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί κατά τμήματα, αφού η αδειοδότηση αφορά ένα ενιαίο και αδιαίρετο έργο. Άρα η απόφαση για υλοποίηση της επένδυσης σε τμήματα, π.χ. μόνον του μεταλλείου της Ολυμπιάδας είναι ενδεχόμενο να θέτει σε κίνδυνο τη συνολική αδειοδότηση της επένδυσης.

Προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες ατραποί είναι επιτακτική και αδήριτη η ανάγκη να αναπτυχθεί δίαυλος ουσιαστικής και σοβαρής επικοινωνίας μεταξύ του υπουργείου και του επενδυτή. Είναι απαραίτητο να συζητηθούν τα θέματα που έχουν εντοπισθεί και αναδειχθεί εκ μέρους του υπουργείου και ιδιαίτερα το θέμα στο οποίο βασίσθηκε η απόφαση του υπουργού κου Σκουρλέτη να ανακαλέσει τις άδειες υλοποίησης της επένδυσης και αφορά στην πολιτική μονάδα flash smelting. Επιπροσθέτως, κρίσιμη και καθοριστικής σημασίας θα ήταν η πραγματοποίηση συνάντησης του πρωθυπουργού με τον επενδυτή, μία συνάντηση η οποία εκκρεμεί από τα τέλη του περασμένου έτους.

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Γ. Καρίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: