Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Ο Δ. Τσούφης απαντάει στον Δήμαρχο Ν. Προποντίδας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο από 25-02-2016 Δημοσίευμα της συνέντευξης του Δημάρχου Ν. Προποντίδας κ. Καρρά στην Εφημερίδα «ΘΕΜΑ»
Ν.Μουδανιά, 4/03/2016
Σχετικά με τη συνέντευξη του κ. Καρρά στην εφημερίδα «ΘΕΜΑ» έκπληκτος  και αρκετά προβληματισμένος για τη πορεία του Δήμου Νέας Προποντίδας έχω να επισημάνω τα εξής:
Ο κ. Δήμαρχος για ποια κόντρα μιλάει με την Αντιπολίτευση? Σε όλη τη θητεία του πάνω από 20 χρόνια, γνώρισε καμία κόντρα από την αντιπολίτευση? Προφανώς όχι.
Για αυτό αγνοεί τα ποιο επουσιώδη πράγματα λειτουργίας ενός Δήμου, με ευνομία, ισονομία, τήρηση και γνώση της Νομοθεσίας που αφορά τους Ο.Τ.Α.
Τώρα αναγκαστικά ψάχνονται από τις εισηγήσεις μας να βρουν τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων. Δυστυχώς δεν μάθανε την εφαρμογή Των Νόμων. Έχουν δίκιο, διότι συνήθισαν με τον ετσιθελισμό να διοικούν.


Από 1-9-2014 που αναλάβαμε το πόστο της μειοψηφίας του Δήμου τους δώσαμε 6 μήνες περίοδο χάριτος. Μετά κάναμε πολλές νόμιμες εισηγήσεις, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, μας ειρωνεύτηκαν λέγοντας «πότε μάθατε εσείς την λειτουργία του Δήμου» κ.λ.π. Πάντοτε οι εισηγήσεις μας ήτανε γραπτώς και στηριζόταν στον πυρήνα των Νόμων.
Λέει ο κ. Δήμαρχος ότι δεν ψηφίσαμε πλειάδα έργων, υπηρεσιών, για απαράδεκτους έως και αστείους λόγους. Έχει δίκιο ο κ. Δήμαρχος, διότι αυτά που ακούει από την Αντιπολίτευση την μείζονα, για πρώτη φορά, του φαίνονται αστεία, διότι παρότι δάσκαλος, δεν φρόντισε να μάθει να ερμηνεύει σωστά Τους Νόμους, διότι μέχρι τώρα δεν είχαν αντιπολίτευση, και η πλειοψηφία λειτουργούσε ως λόχος. Συνεδριάσεις σε ακατάλληλες ώρες για να αποφύγουν την παρουσία μας. Χαρακτηριστικά αναφέρω συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10 η ώρα το πρωί, και σε απουσία μου 10 λεπτών είχαν αποφασίσει και για το 20ο θέμα. Αυτή τη τακτική εφαρμόζει ο κ. Δήμαρχος. Οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι είμαστε βιοπαλαιστές. Δεν είμαστε έμμισθοι. Οι συνεδριάσεις πρέπει να γίνονται σε ώρες που να μην βλάπτουν κάποιον εργαζόμενο σε ιδιωτική εργασία. Παραθέτω μερικούς από τους «απαράδεκτους και ως γελοίους λόγους» που δεν ψηφίσαμε έργα, όπως λέει ο κ. Δήμαρχος.

1. Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων  μηχανημάτων του Δήμου

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας επί σειρά ετών, έκανε διαγωνισμούς για συντήρηση – επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων, χωριστά για Ν. Μουδανιά, Ν. Καλλικράτεια και για Ν. Τρίγλια.
Ο Νόμος ρητά αναφέρει:
α) για ομοειδή έργα ή προμήθειες, γίνετε ενιαίος διαγωνισμός από το Δήμο και όχι κατά Δημοτική Ενότητα.
β) Το ίδιο για προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για κίνηση και θέρμανση, όχι χωριστά για τις 3 ενότητες, ένας για ενιαίο Δήμο.
γ) Προμήθεια Γάλακτος και άλλων ομοειδών, διαγωνισμοί όχι χωριστά κατά 3 ενότητες ένας για  ενιαίο Δήμο.
δ) Καθαριότητα αυτών και αποκομιδή απορριμμάτων, παραλιακού μετώπου όχι χωριστά κατά 3 Ενότητες ένας για ενιαίο Δήμο.
Στις παραπάνω αποφάσεις ήμασταν αντίθετοι, διότι ήσαν αποφάσεις παρά το Νόμο. Η πλειοψηφία δεν πείσθηκε από την εισήγησή μας, στηρίχθηκε σε ασαφείς διατάξεις, προφανώς επειδή τους βόλευε να εξυπηρετήσουν σε κάθε ενότητα δικά τους πρόσωπα.
Αποτέλεσμα ήταν όλες οι παραπάνω αποφάσεις οκτώ των αριθμό, να ακυρωθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ως παράνομες. Ποιος είναι γελοίος άραγε?
Άρα κ. Δήμαρχε δεν είμαστε απαράδεκτοι και γελοίοι. Γνωρίζουμε πολύ καλά το αντικείμενό μας και το ρόλο μας.
Εσείς χρειάζεστε σεμινάριο εκπαίδευσης, αλλιώς ως δάσκαλος θα επαναλαμβάνετε και θα ξανά επαναλαμβάνετε τα λάθη σας.
2. Αναθέσεις μελετών έργων σε ιδιώτες Μελετητές.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι, διότι ο ισχυρισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Του Δήμου, και η μόνιμη Επιχειρηματολογία της ότι υπάρχει φόρτος εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού του Δήμου, δεν μας πείθει, γίνεται κατάχρηση εξουσίας και διασπάθιση Δημοτικού Χρήματος.
Οι αναθέσεις γίνονται στα ίδια και ίδια πρόσωπα, όλοι κάτοικοι εκτός Χαλκιδικής.
Ο Νόμος προβλέπει απευθείας αναθέσεις προμηθειών, μελετών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Μάλιστα στη συγκεκριμένη διάταξη δεν προβλέπεται καμία πρόσθετη προϋπόθεση για την παρέκκλιση των γνωστών διαδικασιών για τη σύναψη διοικητικών συμβάσεων με τους Ο.Τ.Α. (έστω πρόχειροι διαγωνισμοί).
Είναι επείγουσα περίπτωση, όταν ο χρόνος περαίωσης της μελέτης υπερβαίνει τους 24 μήνες?
Αφού μιλάμε για απαράδεκτους και γελοίους λόγους της Αντιπολίτευσης ( έκφραση κ. Καρρά).
Θα αναφερθώ σε μια χαρακτηριστική πολύ σοβαρή πράξη του κ. Καρρά, Δημάρχου μας.
Ο κ. Σγουρής Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Ν. Τρίγλιας (Καποδιστριακός) στις 23-09-2009, υπέγραψε συμφωνητικό ανάθεσης-εκπόνησης μελέτης με προθεσμία περαίωσης 3 μήνες. Ο παραπάνω Δήμαρχος, υπηρέτησε ως Δήμαρχος έως 31-12-2010, και δεν παρέλαβε την παραπάνω μελέτη. Ανέλαβε από 1-1-2011 ο κ. Ιορδανίδης Δαμιανός, αφού συγχωνευτήκαν σε ένα ενιαίο Δήμο Ν. Προποντίδας και υπηρέτησε το νέο Δήμο έως 31-8-2014, ούτε και αυτός παρέλαβε την παραπάνω μελέτη.
Από 01-09-2014, αναλαμβάνει την Διοίκηση Του Δήμου Ν. Προποντίδας ο κ. Καρράς, η παραπάνω μελέτη επί Σγουρή Κ. (ανάθεση στις 23-09-2009) ενεργοποιείται επί σοβαρού Δημάρχου κ. Καρρά δεν τη παραλαμβάνει, αλλά με αριθμ. Πρωτ. 35247/5-11-2014 έγγραφό του ο Ανάδοχος ζητάει χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 23-12-2014   με εισήγηση του κ. Ελευθερούδη Ιωάννη Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας.
Παραλαβή μελέτης μετά από 5 χρόνια και 3 μήνες. Έγινε.
Θαυμάστε Δήμαρχο και Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας Του Δήμου Ν. Προποντίδας. Αμοιβή 6.000,00€.
Προφανώς έγινε κάποια προεκλογική προεξόφληση Γραμματίου. Έχουμε στο Δήμο 22 Τεχνικούς, αξιόλογα άτομα και εργατικά. Γιατί τους μειώνουνε και αναθέτουνε σε γνωστούς -αγνώστους μελετητές? Ο Δήμος χάνει σημαντικά ποσά. Ποιος ωφελείται από αυτή τη διαδικασία? Αν δεν διαθέτετε εξειδικευμένο προσωπικό προσλάβετε π.χ. (περιβαλλοντολόγο, χημικό, κ.λ.π.). Θα επιβαρυνθεί ο Δήμος από 20.000,00€ για έναν υπάλληλο. Τώρα για μια μόνο μελέτη δίνει ο Δήμος πάνω από  20.000,00€. Κανείς Δήμος εκτός από τη Ν. Προποντίδα δεν αναθέτει σε ιδιώτες μελετητές.
Όταν λέμε ότι στις απευθείας αναθέσεις μελετών σε ιδιώτες γίνεται μεγάλη οικονομική αφαίμαξη Του Δήμου, μας απαντά ο Δήμος, ότι δεν είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά είναι 250.000,00€ κ.λ.π.
Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18-03-2015, ψηφίσανε δαπάνη για απευθείας αναθέσεις μελετών σε ιδιώτες το ποσό των 772.193,40€ με εισήγηση του κ. Καρρά ( 43 μελέτες απευθείας ανάθεση).
Στις 14-12-2015  για τον ίδιο σκοπό ψηφίσανε 103.720,25€ (14 μελέτες). Σύνολο 875.913,65€. Πόσα είναι απλήρωτα, πόσες αναθέσεις έγιναν και γίνονται αν θέλει είμαι πρόθυμος μαζί να τα αθροίσουμε.
3. Λέει ο κ. Δήμαρχος, ότι δεν ψηφίζουμε μελέτες που γίνονται από το προσωπικό Του Δήμου. Ψεύδεται, διότι ψηφίζουμε όλες τις μελέτες με αντικείμενο (Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής), όπως προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικά, αρδευτικό υλικό, πινακίδες επισήμανσης, κ.λ.π.
Δεν ψηφίζουμε στην αοριστολογία μελετών:
Μελέτη για προμήθεια τόνων ασφαλτομείγματος για πού?
Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων  προϋπολογισμός 560.000,00€ με δημοπρασία και κανονικό συμφωνητικό κατά αποκοπή για ένα χρόνο, ψηφίζουμε την έγκριση διαγωνισμού και την ψήφιση εν λευκώ της πίστωσης, και από εκεί και πέρα τι γίνετε? Ποιόν ενημερώνετε για ότι συμβαίνει?
Τι λακκούβες θα κλείσετε, τι δε θα κλείσετε, ο ανάδοχος εργολάβος με το συμβόλαιο ανάθεσης, θα εισπράξει στο ακέραιο όλο το ποσό. Το ίδιο στη συντήρηση Αντλιοστασίων, συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, κατά αποκοπή για ένα χρόνο, αφού εγκριθεί ο διαγωνισμός και ψηφιστεί η πίστωση, εν λευκώ, ο ανάδοχος θα εισπράξει και το τελευταίο ευρώ, άσχετα αν έκανε σωστή δουλειά ή όχι.
Υπάρχουν ποιο διαφανείς τρόποι εκτέλεσης έργων. Γιατί τους αποφεύγετε και λέτε δεν είμαστε μάντεις ποια λακκούβα θα κλειστεί ποιο δίκτυο θα χαλάσει, αφού δεν γνωρίζετε γιατί δεσμεύεστε για δαπάνες πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ με αδιαφανείς τρόπους? Μήπως «κάποιο λάκκο έχει η φάβα?» ή κάποιο λάκκο έχει η λακκούβα?
Ο Νόμιμος τρόπος είναι να πάρετε προσφορές τιμών, για κάθε είδος εργασίας με διαγωνισμό για ένα χρόνο και ότι ζημιές παρουσιαστεί, εκτελείται και πληρώνεται ο ανάδοχος κατευθείαν.
Αφού υποτίθεται ότι ο ανάδοχος κλείνει τις λακκούβες κατευθείαν γιατί σε κάθε συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχουν, βλάβες αυτοκινήτων από ατύχημα σε λακκούβες? Άρα οι λακκούβες, λακκούβες και ο ανάδοχος του έργου ανάδοχος, στο τέλος ατελείωτες οι λακκούβες, και ο ανάδοχος εισπράττει όλο το ποσόν της ετήσιας συμφωνίας.

4. Ένα άλλο απαράδεκτο και για γέλια όχι για την Αντιπολίτευση, αλλά για το σοβαροφανή κ. Δήμαρχο, όταν εισηγείται την κατασκευή στα Ν. Φλογητά ενός οικίσκου λυμάτων 2Χ2=4m2 η βάση, οροφή 2,50Χ2,50=6,25m2και ύψος 2 μέτρα με τα κάτωθι υλικά:
Σκυρόδεμα  7 κ.μ.!!!
Χαλύβδινος οπλισμός 300χιλιόγραμμα !!!
Οπτοπλινθοδομές 40 τ.μ.!!!
Επιχρίσματα  44 τ.μ.!!!  προϋπολογισμός 4.993,80ευρώ
Για το σκυρόδεμα 1,81κ.μ. προβλέπει δαπάνη και για αντλία.
Όλη η υπόθεση αυτή τελειώνει με 10 σακιά τσιμέντο και 2 πλέγματα, μια δαπάνη κάτω από 2.000,00ευρώ.

5. Βιομηχανία διαγραφών Τελών και δικαιωμάτων για πελατειακή σχέση και αγρα - ψήφων, έγινε η αιτία να υπάρχουν ανείσπρακτα έσοδα περασμένων ετών 10.390.000ευρώ, γιατί έτσι τους συνήθισαν.
Στις 4-12-2013 μετά 7 χρόνια ακριβώς, αναγκάστηκαν να επαναβεβαιώσουν. Μετά την επαναβεβαίωση, τους προέτρεψαν, σε 336 άτομα, να υποβάλλουν αιτήσεις για διαγραφή πάλι, ενόψει της νέας εκλογικής αναμέτρησης (Δημοτικές) στις 18-05-2014. Αθέτησε όμως το λόγο της η σημερινή Διοίκηση Του Δήμου, αφού πήραν τις εκλογές, στη συνεδρίαση Δ.Σ. 12-02-2016  απέρριψε όλες τις 336 αιτήσεις, για να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης από τη δικαιοσύνη, ρίχνοντας στον Καιάδα, τον εκλογικό τους στρατό, χωρίς κανένα δισταγμό, που επί χρόνια τους χρησιμοποιούσαν με το δέλεαρ της διαγραφής για να αρπάξουν τη ψήφο τους.
Άρα η συμπεριφορά του κ. Δημάρχου, δεν είναι απαράδεχτη και γελοία μόνο. Μήπως έχει και μεγάλη δόση παραπλάνησης και εξαπάτησης?
Τον εκλογικό στρατό τους γελάσανε 2 φορές, διαγράψανε, και κέρδισαν Το Δήμο, επαναβεβαίωσαν υποσχόμενοι πάλι διαγραφή, και ξανά κέρδισαν πάλι το Δήμο. Για την ώρα δεν τους χρειάζονται, έχουμε καιρό έως το 2019, θα σοφιστούν προφανώς οι εγκέφαλοι του Δήμου κάτι ανάλογο. Τώρα όμως θα πληρώσουν με προσαυξήσεις όλοι όσοι πούλησαν τη ψήφο τους με διαγραφή.
Τελειώνοντας για το εγχειρίδιο που αναφέρεται ο κ. Δήμαρχος ποια έργα ψήφισε και ποια καταψήφισε η αντιπολίτευση, του συνιστώ μαζί να το συντάξουμε. Θα εκτεθεί μόνος του. Μιλά για κατασκευή λιμανιού 47 εκατομμυρίων, απορρόφηση 100% του Ε.Σ.Π.Α. Δεν μιλά όμως για τη Μαρίνα των Ν. Μουδανιών που καταστρέφεται, δεν μιλά για το δίκτυο ύδρευσης Ν Μουδανιών. Άρχισε το 2006, τώρα έχουμε 2016. Δέκα χρόνια πέρασαν.

Πότε επιτέλους θα αναλάβετε τις ευθύνες?

Δεν πρέπει να λησμονείτε, ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Αρκετά κύριε Δήμαρχε, αρκετά κύριοι και κυρίες της Διοίκησης του Δήμου Νέας Προποντίδας. Σε όλα υπάρχουν όρια, προσοχή στο κρότο. Τσούφης Δημήτριος 
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Νέας Προποντίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: