Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Κοινοβουλευτική δραστηριότητα Γ. ΒαγιωνάΕρώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με θέμα "Μη εγγραφή πτυχιούχων νομικής κρατών-μελών της Ε.Ε. στα μητρώα ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων " μεταξύ των οποίων συνυπογράφει και ο Βουλευτής του Νομού Χαλκιδικής κ. Βαγιωνάς Γεώργιος.
Το κείμενο της ερώτησης:ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
 Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Μη εγγραφή πτυχιούχων νομικής κρατών-μελών της Ε.Ε. στα μητρώα ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6(4α) του Ν.4285/2014), οι υποψήφιοι δικηγόροι και κάτοχοι αλλοδαπών τίτλων της νομικής επιστήμης για να εγγραφούν στα μητρώα ασκούμενων με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας, υποχρεώνονται (για πρώτη φορά) να αξιολογηθούν ως προς τους τίτλους τους από Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια να εξετασθούν σε μαθήματα του Ελληνικού Δικαίου από Επιτροπή Επάρκειας. Η σχετική διάταξη αναφέρει ρητώς πως οι εν λόγω εξετάσεις των πτυχιούχων που αξιολογούνται θα διεξάγονται κατά μήνα Οκτώβριο και Απρίλιο κάθε έτους.
Παρ’ όλα αυτά από την έναρξη ισχύος της κείμενης διατάξεως (10.9.2014) ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει καν συνεδριάσει η Επιτροπή Επάρκειας. Επιπροσθέτως, μια μεγάλη μερίδα των πτυχιούχων δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί (ή τουλάχιστον δεν έχει ενημερωθεί εγγράφως), ενώ οι ήδη από τον Απρίλιο 2015 αξιολογηθέντες έλαβαν εγγράφως τα αποτελέσματα περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2015.
Θα ήταν χρήσιμο να επισημανθεί ότι οι πρώτες αιτήσεις εγγραφής στα μητρώα ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων έγιναν την περίοδο που ήταν σε ισχύ το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, υποπαρ. ΙΕ1 στοιχ.α’ Ν.4252/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014) σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρχε η προϋπόθεση του ΔΟΑΤΑΠ ή των Επιτροπών Αξιολόγησης και Επάρκειας για την εγγραφή αυτών, όπως άλλωστε ορίζει τόσο η Ευρωπαϊκή νομοθεσία (αρ.39, 43 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) όσο και αποφάσεις Ευρωπαϊκών (υπόθεση C-313/01) και ημεδαπών (ΣτΕ 2615/2015, 2616/2015, 2617/2015 και 2618/2015) δικαστηρίων.
Σας γνωστοποιούμε, επίσης, ότι κάποιοι Δικηγορικοί Συλλογοι, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων προέβησαν στην εγγραφή κατόχων τίτλων νομικών σπουδών στα μητρώα ασκούμενων χωρίς την διενέργεια εξετάσεων αυτού του τύπου, γεγονός που ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να κάνουν άλλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι.
Επειδή:
Α) Η πολύμηνη αναμονή (ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΜΗΝΩΝ – όσο θα ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες η άσκηση των υποψηφίων) και απραξία στην οποία έχουν περιέλθει στη δημιουργικότερη περίοδο της ζωής τους, τους έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτη επαγγελματική, οικονομική, ασφαλιστική, κοινωνική, ψυχολογική και ηθική ζημία,
Β)  οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν επιδείξει αδικαιολόγητη αδιαφορία και ολιγωρία για την αναγνώριση της επιστημονικής και επαγγελματικής μας επάρκειας,
Γ) υπάρχει διαφορά στον τρόπο εφαρμογής του νόμου από τον εκάστοτε Δικηγορικό Σύλλογο,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
Πως τελικά ερμηνεύονται η κείμενη νομοθεσία και οι δικαστικές αποφάσεις και ποιος τελικά είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή τους; 

Οι πτυχιούχοι νομικής κρατών-μελών ΕΕ (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία κτλ) είναι πολίτες β’ κατηγορίας; Γιατί λοιπόν η Ελληνική Πολιτεία αρνείται το δικαίωμα στην εργασία και την επαγγελματική τους αναγνώριση ειδικά σε μια περίοδο που η ανεργία και η φυγή Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό μαστίζει την πατρίδα μας;

Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να αποκατασταθεί η ανεπανόρθωτη αυτή ζημία την οποία έχουν υποστεί οι υποψήφιοι;

Δεν υπάρχουν σχόλια: