Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Κοινοβουλευτική δραστηριότητα Γ. Βαγιωνά


Ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με θέμα "Σχετικά με την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για την ψήφιση μέτρων που αφορούν στη μίσθωση/ ναύλωση πλωτών μέσων για τις μετακινήσεις προσφύγων / μεταναστών" την οποία συνυπογράφει και ο Βουλευτής του Νομού Χαλκιδικής κ. Βαγιωνάς Γεώργιος.
Το κείμενο της ερώτησης:


Προς :
Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θεόδωρο Δρίτσα


ΕΡΩΤΗΣΗ 

Με διαδικασίες εξπρές επιχειρεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να προωθήσει  τη θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για την ψήφιση μέτρων, που αφορούν στη  μίσθωση/ναύλωση πλωτών μέσων για τις μετακινήσεις προσφύγων-μεταναστών, καθώς και  στην αυτοδίκαιη παράταση των εκτελούμενων συμβάσεων βάσει της από την από 22 Αυγούστου 2015 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του v.4350/2015(ΠΝΠ για πλοίο μετανάστες). 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι είναι άγνωστο, εάν αυτές οι συμβάσεις, για τη σύναψη των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, συνοδεύονται και από εγγυητική επιστολή Τραπέζης, όπως απαιτείται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις. 
Κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με τις διαδικασίες, που ακολουθούνται προκαλεί, επίσης, το γεγονός, ότι  στην περίπτωση που ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός και απορριφθεί η σύμβαση, ο ανάδοχος θα πληρωθεί κανονικά για το χρόνο που προσέφερε τις υπηρεσίες του. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον  Υπουργό Ναυτιλίας σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, ακόμα και πριν από την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης/ ναύλωσης πλωτών μέσων ορισμένου χρόνου χωρίς τη τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη έναντι ναύλου.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Έχουν κατατεθεί Εγγυητικές Επιστολές  και αν ναι  να προσκομισθούν  αυτές που  αφορούν τις από  22/8/2015 συναφθείσες συμβάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: