Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εικαστικών Τεχνών Πολυγύρου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΕΤΠ:
Πρόεδρος - Άννα Μπότου 
Αντιπρόεδρος - Κυπαρίσσης Αθανάσιος 
Ταμίας - Λιάρα Έφη 
Γενικός Γραμματέας - Μπιτσιός Αθανάσιος 
Ειδικός Γραμματέας - Νικολάου Κατερίνα 
Αναπληρωματικά μέλη : 
Διαμαντή Κωνσταντίνα 
Ρατοπούλου-Δαρατζή Λία 
Εξελεγκτική Επιτροπή: 
Σταύρου Στέλιος 
Νικολακόπουλος Γιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια: