Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Δ/νση Δασών Χαλκιδικής: Νέος κανονισμός ξυλείας

Στα πλαίσια εφαρμογής του «Κανονισμού ξυλείας» και των υποχρεώσεων που απορρέουν βάσει της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015) σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς που ασχολούνται με την υλοτομία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία τόσο ξυλείας όσο και προϊόντων ξύλου (όπως δασικοί συνεταιρισμοί, δασοκτήμονες, εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι ξυλείας, έμποροι καυσόξυλων, πέλλετ κ.λ.π.) οφείλουν να καταγραφούν άμεσα στο μητρώο φορέων εκμετάλλευσης ή στο μητρώο εμπόρων που θα καταρτίσει η υπηρεσία μας (Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής).

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 28-06-2016.
Αιτήσεις εγγραφής διατίθενται από την υπηρεσία μας (Δασικό κτίριο, Πολύγυρος). Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2371022072.

Δεν υπάρχουν σχόλια: