Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Η Εταιρεία Eldorado Gold Ανακοινώνει Αλλαγές στα Επενδυτικά της Σχέδια στην Ελλάδα.

   H εταιρεία Eldorado Gold Corporation επιβεβαιώνει ότι θα προβεί σε σημαντικές αλλαγές εφεξής στα επενδυτικά της σχέδια στην Ελλάδα. 

Για να ολοκληρώσει την κατασκευή και ανάπτυξη των μεταλλευτικών της έργων στη Χαλκιδική, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado στην Ελλάδα, χρειάζεται τη χορήγηση μίας σειράς αδειών και εγκρίσεων “ρουτίνας” από διάφορες Δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.  
H Ελληνικός Χρυσός έλαβε την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το 2011, όμως από το 2012 το Υπουργείο και άλλες υπηρεσίες δεν έχουν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, κυρίως ως αποτέλεσμα του επηρεασμού τους από ομάδες αντιτιθέμενες σε επενδύσεις.Το 2015 μάλιστα, το Υπουργείο ανακάλεσε ή ανέστειλε ορισμένες άδειες της Ελληνικός Χρυσός (δελτία τύπου της 2 Μαρτίου 2015 και της 19 Αυγούστου 2015), κάτι που είχε αρνητική επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό της Εταιρείας για την υλοποίηση της επένδυσης.

 Η Ελληνικός Χρυσός αναγκάστηκε να προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να διευθετηθούν αυτές οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί αποφάσεις που δικαίωσαν την εταιρεία ενώ άλλες εκκρεμούν. Ενδεικτικά, η έκδοση της άδειας δόμησης που θα επέτρεπε στην Ελληνικός Χρυσός να ολοκληρώσει την κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, έχει καθυστερήσει πάνω από τρία χρόνια.   

Η Ελληνικός Χρυσός αδυνατεί στην παρούσα φάση να ολοκληρώσει τα επενδυτικά της σχέδια στη Χαλκιδική λόγω των πράξεων και των παραλείψεων του Υπουργείου και άλλων Δημόσιων υπηρεσιών αναφορικά με την έγκαιρη έκδοση αδειών και εγκρίσεων «ρουτίνας» που δεν είναι μόνο νόμιμη αλλά και συμβατική υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου.

Έργο Σκουριών (Χαλκιδική)   

 Η κατασκευή και οι εργασίες ανάπτυξης στο έργο των Σκουριών (όπου έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια), θα ανασταλούν. Εργασίες προστασίας του περιβάλλοντος και συντήρησης θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται με σκοπό τη διασφάλιση του περιβάλλοντος και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στο εργοτάξιο με κόστος 1 εκατομμύριο δολαρίων τον μήνα. 

Έργο Ολυμπιάδας (Χαλκιδική)

Ως μέρος της Φάσης 2 του Έργου της Ολυμπιάδας, το υπόγειο μεταλλείο είναι έτοιμο για την παραγωγή μεταλλεύματος ποσότητας 385.000 τόνων περίπου ετησίως. Από το πρώτο τρίμηνο του 2017, το μετάλλευμα από το μεταλλείο θα κατεργάζεται στο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας, του οποίου η ανακατασκευή κόστους 55 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016. Όμως, τα σχέδια ανακατασκευής εξαρτώνται από τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας εγκατάστασης από το Υπουργείο. Το Δεκέμβριο 2015, η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε στο Υπουργείο όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να λάβει την άδεια, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός 60 ημερών από την ημέρα υποβολής των εγγράφων, σύμφωνα με την Ελληνική μεταλλευτική νομοθεσία. Σε περίπτωση που το Υπουργείο δεν εκδώσει την άδεια εγκατάστασης μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016, η Ελληνικός Χρυσός θα αναγκαστεί να αναστείλει όλες τις εργασίες κατασκευής και ανάπτυξης και στο Έργο της Ολυμπιάδας, όπου σήμερα απασχολούνται 500 εργαζόμενοι.


Μεταλλείο Στρατωνίου (Χαλκιδική) 

To μεταλλείο Στρατωνίου, επί του παρόντος έχει ζωή τριών ετών, βάσει των βέβαιων γεωλογικά αποθεμάτων. Υπάρχουν γεωλογικές δυνατότητες επέκτασης των αποθεμάτων και παράτασης της ζωής του μεταλλείου, όμως η διαπίστωση των πρόσθετων αποθεμάτων απαιτεί ανάπτυξη και εκτέλεση προγράμματος γεωτρήσεων με εκτιμώμενο κόστος 25 εκατομμύρια δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες άδειες. 

Η Eldorado βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης της υλοποίησης του προγράμματος αυτού υπό το πρίσμα του γενικότερου επενδυτικού κλίματος που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα.  


 Έργα Περάματος και Σαπών (Θράκη) 

 Η έγκριση από το Υπουργείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου του Περάματος και μίας άδειας γεωτρήσεων που απαιτείται για το έργο των Σαπών στη Θράκη, είναι σε εκκρεμότητα για πάνω από δύο έτη. Η Εταιρεία αποφάσισε να θέσει και τα δύο έργα σε συντήρηση κρατώντας τις δαπάνες στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για τη διαφύλαξη των τίτλων και δικαιωμάτων της στα δύο έργα. 

Ο Paul N. Wright, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado, σχολίασε:

«Η Eldorado υπήρξε και παραμένει ένας αφοσιωμένος, υπεύθυνος και υπομονετικός εταίρος προς την Ελληνική κυβέρνηση και προς τους ανθρώπους των τοπικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα έργα έχουν αξιόλογη προοπτική με αποδεδειγμένα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Σε αυτήν τη φάση, θα προτιμούσαμε να δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να προωθούμε την κατασκευή και ανάπτυξη των έργων μας στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα, στη Χαλκιδική καθώς και των μεταλλείων μας στη Θράκη. Έχουμε, όμως ταυτόχρονα, καθήκον απέναντι σε όλους τους μετόχους και κοινωνικούς εταίρους μας και οι σημαντικοί κίνδυνοι στο χρονοδιάγραμμα και στη διαδικασία που δημιουργήθηκαν από το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή από το να μειώσουμε τις δραστηριότητές μας και το προσωπικό.

Από το 2012, δημιουργήσαμε σχεδόν 2.000 άμεσες θέσεις εργασίας στη χώρα και επενδύσαμε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη των έργων στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα – συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής φόρων άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο. Στη Χαλκιδική, έχουμε την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινωνικών εταίρων της περιοχής. Επιπλέον, έχουμε μία σειρά δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επικυρώνουν την ακεραιότητα των αδειών μας. Εντούτοις, από τις αρχές του 2015, το Υπουργείο έχει υιοθετήσει μία ανοιχτά συγκρουσιακή στάση απέναντι στην επιχείρησή μας και στις επενδύσεις μας, η οποία είχε αρνητική επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό μας για την ανάπτυξη των μεταλλευτικών μας έργων στη Χαλκιδική.   

Έχουμε λειτουργήσει με καλή πίστη και η Ελληνικός Χρυσός έχει συμμορφωθεί με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις της, όμως, λόγω των δυσμενών συνθηκών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι συνετό να μειώσουμε την επένδυση κεφαλαίων στην Ελλάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ελπίζουμε να επαναρχίσουμε τις ανασταλείσες δραστηριότητες και τα επενδυτικά σχέδιά μας στην Ελλάδα μόλις έγκαιρα χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες και υπάρξει μία πραγματική σχέση συνεργασίας στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του Ελληνικού Δημοσίου». 

 Ημερομηνία Δημοσιοποίησης της Οδηγίας για το 2016

Η Eldorado θα παράσχει πρόσθετα στοιχεία κεφαλαίων και λειτουργίας αναφορικά με τις επενδύσεις της στην Ελλάδα κατά την γνωστοποίηση στο κοινό των Αποτελεσμάτων Λειτουργίας της για το 2015 και της Οδηγίας για το 2016, τα οποία θα εκδοθούν στις 25 Ιανουαρίου 2016.

Συνέντευξη Τύπου

Ο Paul Wright και η Διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός θα δώσουν συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα, την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 στις 11:00 π.μ., για να συζητηθούν τα τροποποιημένα επενδυτικά σχέδια της Eldorado στην Ελλάδα. Η ομιλία του Paul θα είναι διαθέσιμη λίγο μετά τη συνέντευξη τύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eldoradogold.com. 

Αναφορικά με την Eldorado Gold

Η Eldorado είναι κορυφαία εταιρεία στην παραγωγή χρυσού με χαμηλό κόστος με δραστηριότητες μεταλλευτικές, ανάπτυξης και εξόρυξης στην Τουρκία, Κίνα, Ελλάδα, Ρουμανία και Βραζιλία. Η επιτυχία της Εταιρείας μέχρι σήμερα στηρίζεται στη στρατηγική χαμηλού κόστους, στο εξειδικευμένο και αφοσιωμένο προσωπικό, στην ασφαλή και υπεύθυνη λειτουργία και στη μακροχρόνια συνεργασία με τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Οι κοινές μετοχές της Eldorado είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Τορόντο και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

καλοι παιχτουρες παλι εκβιασμο κανουν στην πολιτεια και στους εργαζομενους.
Αρκετη ζημια εχει γινει στην τοπικη κοινωνια και ηδη με αυτο το διαγγελμα θα εξαγριωσουν τον κοσμο ακομα περισοτερο.Δεν θα πω τιποτα για το ΣΤΕ θα τους κρινουν οι νομικοι και η ιστορια γιατι ολα καταγραφονται.Ομως θα πω για τους πρωην Δημοτικους που ξεσηκωσαν και ξεσηκωνουν τον κοσμο κινησαν γη και ουρανο να επιτευχθει αυτη η "καταστροφη" Η 'επενδυση' για τους εαυτους τους και τις οικογενειες τους,λειτουργωντας ως πιονια της εταιρειας ανενοχλητη εδραιωθηκε και κατεστρεψε τα παντα πριν ακομη μπει στην πραγματικη παραγωγη για τα κινητρα τους θα ενδιαφερθει κανενας εισαγγελεας(τριγωνικες δοσοληψιες κτλπ).Ο τοπος και η κοινωνια αιμοραγει οι Καναδοι μονο Μαλακες δεν ειναι για να φυγουν ας μην επαναπαυομαστε.παλι παιζουν
brgds

Ανώνυμος είπε...

αειντε λεβεντες τα κρανη και στον Σκουρλετη να φοβηθει να υπογραψει.Ζουγκλα δηλαδη.Εύχομαι να επικρατησει η λογικη η νομιμοτητα,το δημοσιο συμφερον και η αειφορια της περιοχης.Υπαρχει καποιος που πιστευει οτι μετα την eldoranto θα υπαρχει ζωη στον τοπο μας θα συνεχισουν να υπαρχουν και αλλα επαγγελματα.
Μπαρμπα ΠΩΛ λαθος προιον σε λαθος τοπο αγορασες.

Ανώνυμος είπε...

οι άδειες και οι εγκρίσεις που επικαλείται η eldorado δεν είναι ρουτίνας άλλα πολύ σημαντικές μάλιστα.
Την έγκριση της ΜΠΕ το 11, η εταιρεία την πήρε μ αδιαφανείς τρόπους που υπήρχαν πάντα στην Ελλάδα επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
Είναι θράσος απο την πλευρά της εταιρείας να λέει ότι το κράτος δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ανάλγητη εταιρεία που κατέστρεψε ένα ολόκληρο βουνό, δηλητηρίασε τα νερά της περιοχής και όλο τον υδροφόρο ορίζοντα και έκτισε ΧΩΡΙΣ άδειες 3300 τετραγωνικά, εργοστάσια αποθήκες και γραφεία μέσα σε δασωμένη περιοχή.
Αν λοιπόν η συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργούσε ΝΟΜΙΜΑ και όχι νομότυπα σήμερα θα δούλευε κανονικά.Το πως θα δούλευε είναι άλλο θέμα....

Λέει λοιπόν η εταιρεία..
Σκουριές όλες οι εργασίες θα ανασταλούν, δεν ορίζει όμως από πότε θα ανασταλούν.
Ολυμπιάδα εδώ εκβιάζει ωμά το ΣΤΕ και την κυβέρνηση και λέει ότι θα ανασταλούν κι εδώ οι εργασίες αν στο πρώτο τρίμηνο του 16 δεν δοθούν οι άδειες.
Για το Στρατωνι και τον Εβρο δεν προσδιορίζει τι έχει σκοπό να κάνει.
Ο Καναδός Paul Wright λέει θρασύτατα, ψέματα, για τις θέσεις εργασίας αλλά και για την φορολογία, όταν ο ίδιος δήλωνε πριν καιρό ότι αποφεύγουν με διάφορους τρόπους την φορολογία όπως κάνουν όλοι.

Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι τι θα κάνει η eldorado αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα.
Θα σταματήσει αυτή την καταστροφική επένδυση σε μια τουριστική περιοχή ή θα κάνει την κωλοτούμπα όπως με το χρέος της Ελλάδας???
Αν ο Τσίπρας κάνει την κωλοτούμπα ας αναλάβει τις ευθύνες του.....
Η eldorado δεν μας ενδιαφέρει αν θα φύγει, άλλωστε αυτό θέλει η πλειοψηφία της περιοχής στην Χαλκιδική αλλά και σε όλη την βόρειο Ελλάδα.


ΑΣΤΕΡΙΞ

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Σκουρλέτης επέκρινε ακόμη όσους καταγγέλλουν την κυβέρνηση ότι με την αποχώρηση της πολυεθνικής από τη Βόρεια Χαλκιδική θα χαθούν 2.000 θέσεις εργασίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για 830 - 850 εργαζόμενους και συμπλήρωσε: «Όταν αξιολογείται μια επένδυση πρέπει να αξιολογηθεί αν αντιστρατεύεται και αν υπονομεύει και άλλες θέσεις εργασίας στην περιοχή».

Ανώνυμος είπε...

Δικαίωμα στη χαρά ακόμη δεν έχουμε, όταν όλα ακόμα δεν ξεκαθάρισαν...

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ αυτοί και ο Πωλ ισχυρίζονται , ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ Β.ΑΝΑΤΟΛ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗς ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΒΙΑΙΑ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ .

ΟΛΑ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΤΩΡΑ. ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΗΜΑ ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΘΙΕΣ. ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ.

Ανώνυμος είπε...

βγήκαν οι σκελετοί πάλι απο τις ντουλάπες, αστεριξ, αντιgold και λοιποί αναξιοπαθούντες.
Να κλείσει λοιπόν, να ανθήσουν πάλι τα χασίσια, να χαρούν αυτοί που η δουλειά είναι ζόρι, αυτος που με χίλιους ψήφους πιστευει οτι είναι δήμαρχος,τα λαμόγια που θα θέλανε τα βουνά να γεμίσουν βίλες και πάει λέγοντας.
Ο σκουρλέτης δεν εκβιάζεται αλά φτιαχνει εταιρίες με ανύπαρκτο αντικείμενο,
με τον άνδρα της βουλευτού(ανεργος) διευθυντή.
Χαρείτε την στιγμή γιατι ο χρόνος αλλα λέει.


Ανώνυμος είπε...

ΕΣΥ που μιλάς για σκελετούς ,αυτό ταιριάζει στην ELDORADO . Έρημα χωριά ,σκελετοί ανθρώπων ,ζώων τα αποτελέσματα της καταστροφικής εξόρυξης. Μπορεί ο τόπος σου να σηκώσει το τερατούργημα;; Και αν ήταν όλα νόμιμα και είχε ο Πωλ τις αδειες ποιος θα τον σταματούσε;;; ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΤΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ.
ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΞΕΡΑΜΕ,,,

ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ.
ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΙΛΑΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ

ΑΣΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ..

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση 10.07 Πότε πηγες τελευταία φορά βόλτα στην Κοζάνη; Εκεί όλοι είναι κορόιδα και εσύ ο πονηρός;

Ανώνυμος είπε...

Αυτον που δεν το ξερει ουτε και η μανα του...συτον ντε το γυφτοειδες που τριγυρναει με το κασκολ στο λαιμο...αν εχει κακαλα ας ξεκαθαρισει τη θελει να το εχει ανοιχτο και καθε τρεις και λιγο να σταματαμε απο τη δουλεια μας η θα το κλεισει να ξερει ο κοσμος τη θα κανει...το κρυφτουλι με τα προστιμα και με της αδειες ας σταματησει

Ανώνυμος είπε...

Εσύ που απαντάς για τους σκελετούς.
Τα νέα που φτάνουν για την τουριστική περίοδο εαν δεν ξέρεις να τα ερμηνεύεις
μην μιλάς.
Ευλογημένη είναι η περιοχή γιατί έχει ορυκτό πλούτο και οχι ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Τωρα για τα πρόστιμα τι να σου πω, κοίταξε την ώρα της ανακοίνωσης και ελπίζω να καταλάβεις.