Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Πώς η ιπποθεραπεία βοηθά την εξέλιξη του λόγου σε μη λεκτικά παιδιά.

Όταν γίνεται μια αξιολόγηση σε παιδιά χωρίς ομιλία (μη λεκτικά), τις περισσότερες φορές οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αιτία βρίσκεται σε αυτό που ονομάζουμε «αισθητηριακό σύστημα». Οι 12 αισθήσεις του ανθρώπου (Rudolf Steiner), συνεργάζονται ταυτόχρονα για να παραχθεί επικοινωνία λεκτική και μη λεκτική (νεύματα, εκφράσεις προσώπου, βλεματική επαφή κ.ά.). Όσοι γνωρίζουν την ιπποθεραπεία θα μπορούσαν με ευκολία να σας πουν, ότι πρόκειται για μια πολυαισθητηριακή θεραπεία, εξασκεί και ρυθμίζει δηλαδή όλες τις αισθήσεις ταυτόχρονα με κάθε βήμα του αλόγου.


Πιο συγκεκριμένα, πολλά από τα παιδιά που μ’επισκέπτονται, φαίνεται ότι στην αρχή έχουν προβλήματα ακοής, ενώ στην ουσία τα ακουστικά ερεθίσματα που δέχονται παρουσιάζουν αστοχία ή τα επεξεργάζονται διαφορετικά με αποτέλεσμα ποτέ να μην έχουν εκφέρει ομιλία. Όλοι οι ιπποθεραπευτές φροντίζουν να εξασκούν συνεχώς την ισορροπία κατά τη διάρκεια της ίππευσης, η οποία τακτική έχει μεγάλη επιρροή στην ευστοχία των ακουστικών, οπτικών, απτικών και άλλων ερεθισμάτων (όλα εξίσου σημαντικά για την επικοινωνία).

Η απόκτηση σωστής κάθετης στάσης του σώματος και του κεφαλιού είναι πολύ ευδιάκριτη ακόμη από τις πρώτες συνεδρίες ιπποθεραπείας, το οποίο γεγονός βοηθά την διαφραγματική αναπνοή, την καθετοποίηση του λάρυγγα (φώνηση) και την ενδυνάμωση των μυών άνω και κάτω του υοειδούς οστού (κατάποση, άρθρωση), ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζονται σε αισθητηριακό επίπεδο.

Συνοψίζοντας, χτίζεται μετέπειτα η ομιλία με λογοθεραπευτικές ασκήσεις, εφόσον υπάρχει το υπόβαθρο που προαναφέρθηκε για να μπορέσει ο ιππέας να δεχτεί τον ήχο ομαλά και να τον παγιώσει.


Μαυρομάτης Απόστολος
Λογοθεραπευτής-Ιπποθεραπευτής

Δεν υπάρχουν σχόλια: