Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Πρόστιμα 1,7 εκατ. ευρώ κατά της Ελληνικός Χρυσός - Ανακοίνωση της Ε.Χ. σχετική με το θέμα

Εγκρίθηκαν, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη, οι εισηγήσεις του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος) για την επιβολή στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» προστίμων συνολικού ύψους 1.734.300 ευρώ για 21 παραβάσεις της νομοθεσίας, οι οποίες ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκαν την περίοδο από το 2012 έως και τα μέσα του 2014. Οι παραβάσεις χωρίζονται σε αυτές που αφορούν στο Υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής και σε αυτές που σχετίζονται με το Υποέργο Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Πρόκειται για τα αποτελέσματα ελέγχων που για χρόνια έμεναν «ξεχασμένα» σε συρτάρια με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών και των κυβερνήσεων οι οποίες είχαν την αρμοδιότητα, αλλά όπως φαίνεται όχι και τη βούληση, να επιβάλλουν την νομιμότητα, να προστατέψουν το περιβάλλον, να ελέγξουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και να προφυλάξουν τους κατοίκους της περιοχής και τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτές, όπως επίσης και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. 

Η νέα κυβέρνηση χρειάστηκε να λάβει ειδικότερα μέτρα, ενώ δεν θα έπρεπε, για το αυτονόητο. Έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι συγκεκριμένες παραβάσεις και να επιβληθούν τα πρόστιμα που αυτές συνεπάγονται. Γιατί είχε και την ευθύνη, αλλά και τη βούληση να το πράξει, παρ΄ότι έγινε αποδέκτης επικρίσεων για την προσπάθειά της να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον, από υποστηρικτές της άποψης ότι σε αυτή τη χώρα η νομιμότητα έρχεται σε κάθε περίπτωση σε αντίθεση με την ανάπτυξη, και ως εκ τούτου η ανομία είναι αυτή που προσελκύει τις επενδύσεις. 

Αυτές είναι οι θέσεις και απόψεις που απέρριψε ο ελληνικός λαός με την επιμονή στην επιλογή του για μια άλλη πορεία της χώρας. 

Η Απόφαση για το Υποέργο Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου αφορά συνολικό πρόστιμο 994.500 ευρώ για δώδεκα (12) παραβάσεις. Πρόκειται για τις εξής παραβάσεις και πρόστιμα: 

1. Διάθεση μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 113.400 ευρώ. 

2. Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ. 

3. Ελλιπής υποβολή στοιχείων για την επικινδυνότητα των προϊόντων, πρόστιμο 113.400 ευρώ. 

4. Μη σύννομη διάθεση ιλύος σε υδαρή μορφή, ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων και επιβαρυμένων ομβρίων, πρόστιμο 100.800 ευρώ. 

5. Αποθήκευση στερεών αποβλήτων και χημικών σε ακατάλληλους χώρους, πρόστιμο 100.800 ευρώ. 

6. Παραλείψεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, πρόστιμο 75.600 ευρώ. 

7. Ελλιπής χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγόμενων αποβλήτων, πρόστιμο 113.400 ευρώ. 

8. Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων (φιλτρόπανων), πρόστιμο 43.200 ευρώ. 

9. Παραλείψεις στην κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα, πρόστιμο 145.800 ευρώ. 

10. Παραλείψεις στη λειτουργία του παλαιού χώρου απόθεσης αποβλήτων, πρόστιμο 115.200 ευρώ. 

11. Μη σύννομη διακίνηση των προϊόντων, πρόστιμο 13.500 ευρώ. 

12. Μη λειτουργία συστήματος πλύσης τροχών, πρόστιμο 21.600 ευρώ.

Η Απόφαση για το Υποέργο Ολυμπιάδας αφορά συνολικό πρόστιμο 739.800 ευρώ για εννέα (9) παραβάσεις. Πρόκειται για τις εξής παραβάσεις και πρόστιμα: 

1. Ελλιπής υποβολή στοιχείων σχετικά με την επικινδυνότητα του παραγόμενου προϊόντος (συμπύκνωμα πυριτών), πρόστιμο 113.400 ευρώ.

2. Μη τήρηση διατάξεων ασφαλούς θαλάσσιας μεταφοράς του προϊόντος Ολυμπιάδας, πρόστιμο 4.500 ευρώ.

3. Ελλιπής τήρηση όρων και απαιτήσεων για έργα αποκατάστασης στην Ολυμπιάδα, πρόστιμο 133.200 ευρώ.

4. Διάθεση ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 94.500 ευρώ.

5. Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ.

6. Ελλιπής χαρακτηρισμός παραγόμενου αποβλήτου ως προς την ιδιότητά του ως “αποβλήτου” και ελλιπής προσδιορισμός της επικινδυνότητάς του, πρόστιμο 113.400 ευρώ.

7. Αποθήκευση αποβλήτου (υπόλειμμα κατεργασίας) σε μη προβλεπόμενο χώρο, πρόστιμο 57.600 ευρώ.

8. Μη σύννομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, πρόστιμο 142.200 ευρώ.

9. Ελλιπή μέτρα χειρισμού προϊόντος συμπυκνώματος σιδηροπυριτών, πρόστιμο 43.200 ευρώ. 

Σχετικά με τα δημοσιεύματα περί επιβολής προστίμων η Ελληνικός Χρυσός εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Οι περιβαλλοντικοί όροι για εμάς δεν είναι ζήτημα υποχρέωσης αλλά ζήτημα ζωής. Και για τις αρχές τις εταιρίας μας και για το καλό του τόπου. 
Το ΥΠΕΝ αποφάσισε την κοινοποίηση και δημοσίευση δυο προστίμων (που αφορούν στα έργα Ολυμπιάδας & Στρατωνίου) ενάντια στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ λίγες μόνο ώρες μετά την συνέντευξη τύπου του διευθύνοντος συμβούλου της Eldorado Gold κ. Paul Wright όπου ανακοίνωσε την απόφαση της εταιρίας για αναστολή των εργασιών στις Σκουριές Χαλκιδικής. 
Για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με όρους εντυπώσεων και με μια στάση αδιανόητη απέναντι σε έναν θεσμικό επενδυτή. Η εταιρία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της σχετικά με τα συγκεκριμένα πρόστιμα. 

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς η Κυβέρνηση και ειδικότερα ο καθ' ύλην αρμόδιος Υπουργός λειτουργούν με όρους επικοινωνιακούς και όχι ουσίας.

Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από δύο συμπτώσεις;

Η πρώτη αφορά την προσωρινή αναστολή των εργασιών του περασμένου Αυγούστου, μια μέρα πριν την προκήρυξη των εκλογών και η δεύτερη τη σημερινή δημοσιοποίηση των προστίμων λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη τύπου των Καναδών.

Μέθοδοι ερασιτεχνικοί, μέθοδοι παλιας κοπής που δυστυχώς στρέφονται αυτή τη φορά σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και εν προκειμένω των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής.

Ανώνυμος είπε...

μπράβο στην κυβερνηση και στον Σκουρλέτη που δεν εκβιαζονται και σκέφτεται το συνολικό συμφερον της Χαλκιδικής. Τα μεγάλα κανάλια λούφαξαν και δίνουν νέα μόνο για την εταιρία. Ευτυχώς γιατί ο Μπάμπης του sky μόνο ζημιά της κάνει. Ο Σκουρλέτης είπε θα μεριμνήσουμε ώστε να μην καταστραφουν από τον χρυσό των Καναδών πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας στον τουρισμό και αλλού. Ο κάθε τίμιος Χαλκιδικιώτης θα πρέπει να πάρει θέση γιατί για πρώτη φορά τον στηρίζει μια κυβλερνηση.

Ανώνυμος είπε...

Μην ξεχάσει ο σκουρλετης να χρεώσει και τα έξοδα πτήσης του drone. Ετοιμαστείτε για πολύ γελιο.

Ανώνυμος είπε...

Σκουρλετακια το ΣτΕ σας γυρευει

Ανώνυμος είπε...

Συγνωμη..λεει πουθενα μυλυνση περιβαλλοντος και ακαταλληλοτητα χρησης αυτου...παντου λεει ελιπης

Ανώνυμος είπε...

Σε ενα σχολιο της η κυρια ιγγλεζι αναφερει οτι πορισματα επιθεωρητων ξεχασμενα ηταν στα συρταρια και τα εβγαλε ο συριζα και εδωσε και προστιμα μεγα ΨΕΜΑ

Ανώνυμος είπε...

Τα προστιμα αφορουν ελειψης στο στρατωνι και την ολυμπιαδα πραγματα του κολου δηλαδη..πουθενα δεν αναφερεται η λεξη σκουριες

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΕ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ: "ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 41,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΑΣ ΟΦΕΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ 51,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ"

Να κάνουμε έναν έρανο να τα μαζέψουμε εμείς αν είναι έτσι. Μην χάσουμε τέτοια κελεπούρια που πληρώνουν τους φόρους τους!
-το λεμόνι-

Ανώνυμος είπε...

Να κλεισουν και να πανε απο εκει που ηρθαν...!!!

Ανώνυμος είπε...

"«Προϋπόθεση για οποιονδήποτε διάλογο από εδώ και μπρος είναι να πάρει πίσω την απόφαση (για αναστολή των επενδύσεων) η εταιρεία. Δεν μπορούμε να συζητούμε κάτω από καθεστώς εκβιασμών»
δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, μετά τη λήξη της συνάντησης με τον πρόεδρο της Eldorado Gold Πολ Ράιτ και τη διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός."

Τελικά για να καταλάβω ο Σκουρλέτης ζητάει από την Ελ Ντοράντο να κλείσει ή να μη κλείσει; Γιατί από αυτά που δηλώνει μάλλον της ζητάει να παραμείνει.
Την ίδια στάση με αυτή έχει και το Παρατήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (antigold) που επίσης ζητάει απ' την εταιρία να μη φύγει.
Τελικά, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου...

Ανώνυμος είπε...

Αφού οι παραβάσεις και τα πρόστιμα ήταν από το 2012 και μετά και δεν τα είχαν επιδώσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί δεν τα επέδωσε και δεν τα κοινοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο χρόνο που είναι κυβέρνηση και τα επέδωσε μετά την ανακοίνωση αναστολής της λειτουργίας του μεταλλείου;
Τί πράγματα είναι αυτά, σε ποιούς απευθύνονται;

Ανώνυμος είπε...

Προς την ξινίλα (το λεμόνι)
Αν δεν γνωρίζεις πως λειτουργεί μια επένδυση ως προς τα οικονομικά άστο φίλε δεν το έχεις.
Να μην γράφουμε μ@κ@κιες έτσι για να γράφουμε.