Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

"Όραμα Πολιτών" κατά Ιωάννη Μίχου

Ως τελευταία πράξη του πρώην δημάρχου του δήμου Αριστοτέλη, απεστάλη πρόσφατα, και με καθυστέρηση, στα εκλεγμένα τοπικά συμβούλια, η με αριθμό 205/26.2.2015 απόφασή του  με θέμα «Συμπλήρωση  Απόφασης Δημάρχου περί σύστασης ομάδων εργασίας ανά δημοτικές και τοπικές κοινότητες». Με το με ημερομηνία 27.4.2015 διαβιβαστικό έγγραφό του μάλιστα, επιχειρεί να καταστρατηγήσει τις αποφάσεις των ελεγκτικών αρχών, αποκρύπτοντας την αλήθεια και επιμένοντας στην εφαρμογή αποφάσεων που έχουν αμετάκλητα ακυρωθεί ως παράνομες και δεν είναι σε ισχύ.