Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Δήμος Σιθωνίας: Πρόγραμμα διαλέξεων συμβουλευτικής γονέων

Το Ν.Π.Δ.Δ «Η Αλληλεγγύη» του Δήμου Σιθωνίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Παιδικούς Σταθμούς διοργανώνει σειρά διαλέξεων για τους γονείς με θέμα: «Σχέσεις γονέων με τα παιδιά, στάδια προσαρμογής και διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή ένταξη και ψυχοσωματική ανάπτυξη και ολοκλήρωσή του».
Το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι γονείς καταδεικνύει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων.
Την παρουσίαση θα κάνουν ειδικοί επιστήμονες, η κοινωνική λειτουργός Αναστασία Τσιγκάνη και η ψυχολόγος Περσεφόνη Τσούλιου.
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:


Δεν υπάρχουν σχόλια: