Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Οργάνωση εθελοντικής ομάδας πολιτών για τον εντοπισμό και τη σήμανση δασικών μονοπατιών στην περιοχή του Χολομώντα»

Το ΚΠΕ Αρναίας στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για δράσεις Δια Βίου Μάθησης σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, σχεδιάζει να οργανώσει εθελοντική ομάδα πολιτών η οποία θα ασχοληθεί με τον εντοπισμό, τον καθαρισμό-διάνοιξη, τη σήμανση και αν καταστεί δυνατό τη χαρτογράφηση μονοπατιών στην περιοχή του Χολομώντα.

Στόχοι της δράσης αυτής είναι:  • Να εντοπιστούν και σημανθούν όσα το δυνατό περισσότερα μονοπάτια.
  • Να ενημερωθούν οι πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη σχετικά με τη σπουδαιότητα της διατήρησης των μονοπατιών και να ενεργοποιηθούν.
  • Να αναδειχθούν τα δασικά μονοπάτια ως μέσο επαφής με το φυσικό περιβάλλον.
  • Να προωθηθεί η ιδέα του ορεινού εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή μας.
  • Να χρησιμοποιηθούν τα μονοπάτια αυτά από τις σχολικές μονάδες, στις εξωσχολικές δραστηριότητές τους.

Τα στάδια της οργάνωσης της συγκεκριμένης δράσης είναι τα εξής:
  1. Πρόσκληση σε αρμόδιους φορείς για συνεργασία (Δήμος Αριστοτέλη, Δασαρχείο Αρναίας, Σύλλογοι)
  2. Πρόσκληση για συμμετοχή στην εθελοντική ομάδα των πολιτών του Δήμου.
  3. Σύσταση εθελοντικής ομάδας-καθορισμός αρμοδιοτήτων-πρόγραμμα δράσης.
  4. Παρουσίαση του έργου της ομάδας.
Η τρίτη φάση της δράσης θα περιλαμβάνει: ημερίδα με θεωρητική ενημέρωση από αρμόδιους φορείς και εξορμήσεις στο Χολομώντα για τον εντοπισμό, τον καθαρισμό και το σχεδιασμό της σήμανσης των μονοπατιών.
Οι επισκέψεις στο Χολομώντα θα οργανωθούν ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο των εθελοντών. Επισημαίνεται ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες ορειβασίας αφού τα μονοπάτια που θα επιλεγούν είναι περιπατητικά.
Η δράση θα ολοκληρωθεί έως το Μάιο του 2016 οπότε θα γίνει και η παρουσίαση του έργου της εθελοντικής ομάδας.

Όσοι από τους πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εθελοντική ομάδα, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο ΚΠΕ Αρναίας στο τηλέφωνο 23720 23184 έως το τέλος Νοεμβρίου 2015.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ ΑΡΝΑΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: