Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : «Δημόσιος Διάλογος για τις Σκουριές» στην ΕΡΤ-3. Συνέχεια ;

Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Καρίνας
Δεδομένης της εκρηκτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής και ειδικότερα στο Δήμο Αριστοτέλη, υφίσταται επιτακτική και αδήριτη η ανάγκη για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην εκτόνωση της συσσωρευμένης από χρόνια έντασης και στην εξομάλυνση της κατάστασης, με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο. Υπ’ αυτή την έννοια, η εκπομπή – συζήτηση που προβλήθηκε στην ΕΡΤ-3 την περασμένη εβδομάδα με τίτλο «Δημόσιος Διάλογος για τις Σκουριές» ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ΕΡΤ-3, δεδομένου του δημόσιου χαρακτήρα της, ασχολήθηκε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί την τοπική κοινωνία αλλά και το πανελλήνιο.
 

 Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΡΤ-3 σε συνδυασμό με τη στάση, τις τοποθετήσεις και τη γενικότερη συμπεριφορά όσων συμμετείχαν στη συζήτηση (Δήμαρχος, εκπρόσωπος αντιδρούντων, επενδυτής, εκπρόσωπος εργαζομένων, εκπρόσωπος μειοψηφίας δημοτικού συμβουλίου) συνέβαλε στην εκτόνωση της έντασης στην τοπική κοινωνία και θα πρέπει να επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον, εν όψει και της οριστικής απόφασης του ΣτΕ για την επίμαχη υπουργική απόφαση του κου Σκουρλέτη.

Στην προοπτική να επαναληφθεί η εκπομπή είναι χρήσιμες ορισμένες επισημάνσεις οι οποίες αποσκοπούν στο να γίνει περισσότερο αντικειμενικός, σφαιρικός και ουσιαστικός ο δημόσιος διάλογος, δεδομένου και του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ-3.

Καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι ο συντονιστής της συζήτησης θα πρέπει να είναι αμερόληπτος, φαινομενικά έστω, προκειμένου να μην δημιουργούνται εξαιτίας του εσφαλμένες εντυπώσεις στους τηλεθεατές. Ο συντονιστής θα πρέπει να τηρεί ίσες αποστάσεις από όλους τους συμμετέχοντες και να δίνει το ίδιο χρόνο σε όλους, ενώ θα πρέπει να αποφεύγει τις διακοπές - παρεμβάσεις ώστε να ολοκληρώνουν την τοποθέτησή τους όλοι οι συμμετέχοντες στη συζήτηση. Επίσης, ως προς τη σύνθεση του πάνελ, επειδή καθοριστικής σημασίας παράγοντας στην υλοποίηση και λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είναι οι περιβαλλοντικοί όροι που διέπουν το έργο, είναι απαραίτητο στη συζήτηση να συμμετέχουν επιπλέον και αρμόδιοι υπάλληλοι της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), του πρώην ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να εξηγήσουν στους πολίτες τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται το περιβάλλον μέσω των όρων που έχουν καθορίσει. Τέλος, η διάρκεια της συζήτησης μπορεί να είναι μεγαλύτερη (π.χ. 3 ώρες).

Η ΕΡΤ-3, ως δημόσιος φορέας ενημέρωσης οφείλει να συμβάλει στην εξομάλυνση της κατάστασης στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη προσφέροντας βήμα για δημόσιο διάλογο, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών και υπό προϋποθέσεις ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική, σφαιρική και ουσιαστική ενημέρωση των τηλεθεατών.

Με εκτίμηση
Αθανάσιος Γ. Καρίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: