Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Δημοπρατείται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου Μ. Παναγίας

Δημοπρατείται στις 12 Αυγούστου 2014 το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου Μ. Παναγίας: 

«Νέο κέλυφος, γεωθερμική αντλία θερμότητας με ηλιακή υποβοήθηση και νέα εγκατάσταση φωτισμού στο Γυμνάσιο Μ. Παναγίας-Υποέργο 4: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης», προϋπολογισμού 516.628,00€.
Ο Δήμος Αριστοτέλη έχει διακηρύξει ανοιχτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΝΕΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ -ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 516.628,00 €, μαζί με το ΦΠΑ.


Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 12/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη, στην Ιερισσό.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του σχολικού κτηρίου του Γυμνασίου Μ Παναγίας. 

Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι οι παρακάτω: 
  • Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
  • Θερμομόνωση των αδιαφανών στοιχείων των όψεων του κτιρίου. 
  • Θερμομόνωση οροφής κάτω από τη στέγη. 
  • Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης υβριδικού τύπου με αντλία θερμότητας συζευγμένη με κατακόρυφο γεωεναλλάκτη που ενεργοποιείται θερμικά από πεδίο επίπεδων ηλιακών συλλεκτών και λέβητα.
  •  Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  •  Εγκατάσταση συστήματος κεντρικού ελέγχου της εγκατάστασης θέρμανσης και φωτισμού. 
Πρόκειται για το τέταρτο από τα συνολικά έξι έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτηρίων που ο Δήμος Αριστοτέλη έχει εντάξει στα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και που δημοπρατούνται αυτή την περίοδο. 

Με τις εγκεκριμένες σημαντικές και ουσιώδεις παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν και που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, το Γυμνάσιο Μ. Παναγίας θωρακίζεται ενεργειακά για τα επόμενα χρόνια. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: