Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

"Παράλυτος" Η/Υ...

Οι απανωτές διακοπές ηλεκτρικού, με το μεσημεριανό μπουρίνι, μας έκαναν τον Η/Υ ...παράλυτο!
Προσπαθούμε να αποφύγουμε τις δαπάνες επισκευής γιατί αλλιώς ...κλάψ' τα Χαράλαμπε!

ΣΩΘΗΚΕΣ ΜΗΤΣΟ...


«ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΣΚΕΠΗ ΦΥΛΑΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΜΟΥ……»

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Στη χιονοστιβάδα των καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών που εντείνονται αυτό το διάστημα, με τις διαθεσιμότητες-απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα που θα προστεθούν στο 1,5 εκατ. ανέργων του ιδιωτικού τομέα, με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, με τις περαιτέρω αφαιμάξεις μισθών και συντάξεων κ.ά., ήρθε να προστεθεί και το μέτρο της άρσης της αναστολής πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.
Είναι γνωστό ότι έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί:
α) από το 2008 όλων των ακινήτων, εφόσον η οφειλή είναι κάτω από 200.000 ευρώ σε πιστωτικό ίδρυμα,
β) από το 2010 της κύριας κατοικίας, ανεξάρτητα από το δανειακό υπόλοιπο, αρκεί η αντικειμενική της αξία να μην υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο της πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%.

ΤΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ...