Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Aντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ. Κ. Νέας Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας

Στις 26/11/2013 δημοπρατείται το έργο αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης Δ. Κ. Νέας Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας, προϋπολογισμού 975.000 €.
Το έργο αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης του οικισμού Νέας Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας, με την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και την διαστασιολόγηση των αγωγών πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.
Ο οικισμός Νέας Τρίγλιας διαθέτει δίκτυο ύδρευσης, το οποίο δεν αποδίδει, λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν σε ορισμένες διατομές, οι οποίες είτε δεν επαρκούν είτε αποτελούνται από αμιαντοσωλήνες.


Οι διατομές αυτές, λόγω της παλαιότητάς τους, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επάρκεια και καλή ποιότητα του πόσιμου ύδατος.
Όπως προαναφέρθηκε, το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης του οικισμού Νέας Τρίγλιας. Το συνολικό δίκτυο καλύπτει δομήσιμη επιφάνεια 865 στρεμμάτων περίπου και εξυπηρετεί 5.739 άτομα (40ετία, θέρους).
Το συνολικό μήκος του δικτύου που θα αντικατασταθεί είναι 7.717μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: