Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Δήμος Αριστοτέλη: Εκμίσθωση Διαδημοτικών Σφαγείων

===Η Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Β. Χαλκιδικής προχωρά στην εκμίσθωση των εγκαταστάσεων της στη θέση «Άγιος Μηνάς» Αρναίας.
===Ξεκινά εντός του μηνός Νοεμβρίου 2012 η διαγωνιστική διαδικασία εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης και λειτουργίας σύγχρονου σφαγείου δύο γραμμών, με υποδομή και τρίτης γραμμής, και μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής (Rendering).
===Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερωθούν για τη διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθήσει και να επισκεφτούν, εφόσον το επιθυμούν, τις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.


Η Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των εγκαταστάσεών της και την περίοδο αυτή γίνεται η τοποθέτηση, οι τελικές ρυθμίσεις και οι δοκιμές του εξοπλισμού παραγωγής, προκειμένου η μονάδα να καταστεί απόλυτα έτοιμη και λειτουργική.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης προτίθεται να προχωρήσει στην εκμίσθωση των εγκαταστάσεων της που βρίσκονται στη θέση «Άγιος Μηνάς» Αρναίας. 

Η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης και λειτουργίας σύγχρονου σφαγείου δύο γραμμών (αιγοπροβάτων, χοιρινών) με υποδομή και τρίτης γραμμής (βοοειδών) και μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής (Rendering) θα γίνει με διαγωνιστική διαδικασία (πλειοδοτική δημοπρασία). Η διενέργεια της δημοπρασίας θα ξεκινήσει εντός του μηνός Νοεμβρίου 2012.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων περιλαμβάνουν δύο κύρια κτιριακά συγκροτήματα.

Το πρώτο είναι το κτίριο του σφαγείου το οποίο αποτελείται από ισόγειο κτίριο εμβαδού 1.185 τ.μ. με τον σχετικό σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό και με υπόγειο χώρο-τμήμα εμβαδού 195 τ.μ., εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού βοηθητικού εξοπλισμού.

Το δεύτερο είναι το διώροφο κτίριο επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής. Αποτελείται από ισόγειο τμήμα παραλαβής τελικών προϊόντων εμβαδού περί τα 160 τ.μ. και όροφο παραλαβής Α’ υλών εμβαδού περί τα 240 τ.μ.

Στο χώρο των εγκαταστάσεων υπάρχουν και δύο μικρά ανεξάρτητα οικήματα, που στεγάζουν τον εξοπλισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού καθώς και το γραφείο του φύλακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερωθούν για τη διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθήσει και να επισκεφτούν, εφόσον το επιθυμούν, τις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους της Επιχείρησης.

Επίσης, μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφα των παρακάτω πινάκων και σχεδίων, στα οποία περιγράφονται οι εγκαταστάσεις τις Επιχείρησης:

-Πίνακας Εξοπλισμού (Εγκαταστάσεις και Μηχανολογικός εξοπλισμός Γραμμών σφαγής αιγοπροβάτων, χοιρινών, βοοειδών,λοιπές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού, Μηχανολογικός εξοπλισμός Μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής (Rendering), Μηχανολογικός εξοπλισμός Μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής (αποτ/κος κλίβανος), Μηχανολογικός εξοπλισμός Μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εξοπλισμός ψυκτικός εγκαταστάσεων).

-Πίνακας επιφανειών χώρων (περιγραφή χώρων παραγωγής και χώρων προσωπικού).

-Κάτοψη σφαγείου υφιστάμενης κατάστασης.

-Σχέδιο Μονάδας αδρανοποίησης.

-Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου.

-Λίστα ελάχιστων εργασιών προς αδειοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 23723 50102 (κ. Ιωάννης Λαμπρινός Πρόεδρος Δ.Σ. Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Β. Χαλκιδικής, Αντιδήμαρχος Δήμου Αριστοτέλη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: