Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ...


Από το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 «Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣ­ΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Ο ΙΙΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑ­ΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ­ΛΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ I3ΑΣΙΛΕΙΟΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να προχωρήσουν σε ένα νέο στάδιο της διαδικασίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που άρχισε με τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΕΜΠΝΕΟΜΕΝΟΙ από την πολιτιστική , τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονο­μιά της Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου , της ελευθερίας , της δημοκρατίας , της ισότητας και του κράτους δικαίου .
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ιστορική σημασία του τερματισμού της διαίρεσης της ευρωπα­ϊκής ηπείρου και την ανάγκη να δημιουργηθούν σταθερές βάσεις για τη μελλοντική οικοδό­μηση της Ευρώπης .
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στις αρχές της ελευθερίας , της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και του κράτους δικαίου .
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτω­βρίου 1961 και τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζο­μένων του 1989 .
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ βαθύτερες σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των λαών τους και ταυτόχρονα σεβόμενοι την ιστορία , τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους .
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τη δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία των ορ­γάνων προκειμένου να τους παράσχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν καλύτερα τα κα­θήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, μέσα σε ένα ενιαίο θεσμικό .
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να επιτύχουν την ενίσχυση και τη σύγκλιση των οικονομιών τους και την ίδρυση οικονομικής και νομισματικής ένωσης , η οποία θα συμπεριλαμβάνει , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ενιαίο και σταθερό νόμισμα .
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των λαών τους , λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και µιας ενισχυµένης συνοχής όπως επίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος , και να εφαρµόσουν πολιτικές που θα διασφαλίζουν την πρόοδο στον το­µέα της οικονοµικής ολοκλήρωσης εκ παραλλήλου µε την πρόοδο στους άλλους τοµείς .
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να θεσπίσουν µια κοινή ιθαγένεια για τους υπηκόους των χωρών τους .
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να εφαρµόσουν µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφα­λείας, που συµπεριλαµβάνει την προοδευτική διαµόρφωση µιας κοινής αµυντικής πολιτι­κής η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άµυνα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ­θρου 42 , ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή ταυτότητα και ανεξαρτησία για την προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου στην Ευρώπη και ανά την υφήλιο .
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων , δια­φυλάσσοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την προστασία των λαών τους , µε την εγκαθί­δρυση ενός χώρου ελευθερίας , ασφάλειας και δικαιοσύνης , σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να συνεχίσουν την πορεία τους προς µια ολοένα στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης , όπου οι αποφάσεις θα λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας .
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ σε µεταγενέστερα στάδια από τα οποία πρέπει να διέλθει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ώστε να εξελιχθεί .
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να ιδρύσουν Ευρωπαϊκή Ένωση, και, προς το σκοπό αυτό , συµφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις . »

Και για την αντιγραφή , που έγινε στον Πολύγυρο στις 18 Φεβρουαρίου 2012 .
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΥΡΓΑΔΗΣ .

Υ.Γ. του αντιγραφέα : Είναι προφανές ότι ηγέτες και οραματιστές , που βγήκαν μέσα από τις στάχτες του Β΄ Παγκοσίου Πολέμου , σαν τον Γερμανό Καγκελάριο Κόνραντ Αντενάουερ και τον Γάλλο Ρομπέρ Σουμάν , τουλάχιστον θα οργιζόταν , αν έβλεπαν τους σημερινούς διαδόχους τους σε συνεργασία με την διεθνή των τοκογλύφων , να οδηγούν της Ευρώπη στα χρόνια του Μεσοπολέμου .
Είναι σίγουροι όμως ότι θα τους το επιτρέψουν οι λαοί .  

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το ότι η ΕΕ θα γινόταν αυτό που είναι τώρα ήταν αναμενόμενο, από τη στιγμή που οι τραπεζίτες και γενικά το μεγάλο κεφάλαιο έιχε τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Σήμερα ένα πράγμα μας μένει να κάνουμε. Να διαλύσουμε αυτό το κατασκεύασμα (φυλακή των Ευρωπαϊκών λαών) και να στείλουμε το νόμισμα των τραπεζιτών στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Αν πάλι στο μέλλον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια Ευρώπη των λαών το συζητάμε.

Μετωπίτης είπε...

Ναι, φυσικά 10:12, αν ξανακάτσει η ιστορική συγκυρία η Αγγλία, Η Γαλλία και η Ολλανδία να χάνουν τις αποικίες τους, η Γερμανία και η Ιταλία να μη μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, οι χώρες του νότου μόλις να έχουν απαλλαχτεί απο χούντες και αν στην ανατολή ξανασχηματιστεί ενα αντίπαλο ιδεολογικό δέος με πολεμικές διαθέσεις, τοτε ναι, και αν πρόκειται για μια Ευρώπη των λαών, (και οχι του κεφαλαίου), τότε ίσως να το ξανασκεφτούμε.
Μείνε ήσυχος, όταν κάτσει θα μας ενημερώσουν, για να μας ξαναδώσουν κονδύλια σύγκλησης.