Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο!

ΝΙΚΗ και Καλλικράτεια υποδέχονται Κιλκισιακό και Καμπανιακό, αντίστοιχα. Ο Π.Ο.Μουδανιών έχει δύσκολη αποστολή στη Σκύδρα.

Υποχρεωτικά στο διαδίκτυο όσοι λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις

Στο διαδίκτυο θα δημοσιεύονται από το νέο έτος οι πίνακες με τις κοινοτικές επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι δικαιούχοι αγρότες των κρατών-μελών. Mε βάση τον νέο κοινοτικό κανονισμό (259/2008) και τις σχετικές αποφάσεις (1290/2005 και 1437/2007) της Oλομέλειας του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου περί διαφάνειας στα χρήματα του κοινοτικού προϋπολογισμού, όλες οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττουν οι αγρότες δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα ...>>>>>

και πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Aυτό σημαίνει ότι το αργότερο μέχρι τέλος Aπριλίου του 2009 τα κράτη - μέλη της E.E. είναι υποχρεωμένα να δημιουργήσουν ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών, θα πρέπει να δημοσιοποιούν όλα τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, τόπο κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικας και άλλα στοιχεία φυσικών ή νομικών προσώπων), την προέλευση και το είδος της αγροτικής ενίσχυσης που εισέπραξαν τον περασμένο χρόνο (π.χ. ενιαία ενίσχυση της καινούργιας KAΠ, εξαγωγικές επιδοτήσεις κ.ά.).

Ήδη αρκετές χώρες - μέλη (Bέλγιο, Tσεχία, Eσθονία, Iσπανία, Iταλία, Λετονία, Oυγγαρία, Oλλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Bρετανία) έχουν δημιουργήσει τέτοιου είδους ιστοσελίδες, στις οποίες έχουν «ανεβάσει» τα σχετικά στοιχεία με τα ονόματα των δικαιούχων και τα ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων που λαμβάνουν.

Οι έξυπνοι και οι λιγότερο έξυπνοι

Του Τάσου Γιαννίτση*
Στις τελευταίες εβδομάδες η ρητορεία για τη φοροδιαφυγή βρέθηκε στις δόξες της. Η πλειοψηφία της κοινωνίας δεν έχει ακόμα καταλάβει ότι το μεγάλο θύμα από την ιστορία αυτή είναι αυτός που νομίζει ότι η φοροδιαφυγή τον ωφελεί και συμπράττει: ο συναλλασσόμενος μισθωτός ή συνταξιούχος και γενικότερα ο καταναλωτής. Η ταυτότητα των κερδισμένων είναι επίσης δεδομένη: όσοι πουλούν ...>>>>>

προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις. Κατά κανόνα η συναλλαγή είναι απλή και έχει δύο μορφές: είτε ο πωλητής δεν εκδίδει καμιά απόδειξη, είτε δεν εκδίδει, αλλά ορισμένες φορές κάνει και μια έκπτωση στον πελάτη π.χ. 10% (υποτίθεται ότι μοιράζεται μαζί του το όφελος του ΦΠΑ, που κατά μέσο όρο είναι περίπου 15%). Ο τελευταίος, αμέριμνος, θεωρεί ότι βγήκε κερδισμένος κατά το ποσό αυτό, χωρίς να έχει καταλάβει ότι έτσι θα πληρώσει και τον φόρο της άλλης πλευράς. Πώς γίνεται αυτό, αλλά και πώς δεν γίνεται αντιληπτό;

Προσπάθησα να βάλω κάτω κάποια πολύ βασικά νούμερα, που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στον Τύπο, και να παρουσιάσω τι γίνεται με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τα φορολογικά στοιχεία του 2007 δείχνουν:

Μισθωτοί- συνταξιούχοι:

Αριθμός φορολογουμένων 3,55 εκατ. Φορολογητέο εισόδημα 61 δισ. ευρώ. Φόρος 4,9 δισ. ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες, βιομήχανοι:

Αριθμός φορολογουμένων 1,06 εκατ. Φορολογητέο εισόδημα 25 δισ. ευρώ. Φόρος 3,1 δισ. ευρώ.

Οι μισθωτοί- συνταξιούχοι δαπανούν τα 61 δισ. εισόδημά τους, και μπορούμε να θεωρήσουμε (πολύ ρεαλιστικά), ότι για το 1/4 της δαπάνης αυτής (για 15 δισ. περίπου) δεν παίρνουν απόδειξη. Επίσης, ότι με μια μέση έκπτωση στις αγορές αυτές 10% (για τον ΦΠΑ) γλιτώνουν 1,5 δισ. ευρώ. Στην πράξη το όφελός τους είναι πολύ μικρότερο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ούτε αποδεικτικά εκδίδονται, ούτε έκπτωση γίνεται. Η δαπάνη των 15 δισ. πηγαίνει ως εισόδημα στους επαγγελματίες, εμπόρους κ.λπ. Οι τελευταίοι δηλώνουν 25 δισ. ευρώ φορολογητέο εισόδημα και πληρώνουν 3,1 δισ. φόρο. Αν, όμως, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εισπράττουν αφανώς τα παραπάνω 15 δισ. τα δήλωναν ως εισόδημα (δηλαδή συνολικά 40 δισ.), θα κατέβαλλαν τουλάχιστον 1,9 δισ.

μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος (με μέσο συντελεστή 12,5%)

και 2,2 δισ. για ΦΠΑ (με μέσο συντελεστή 15%), δηλαδή σύνολο 4,1 δισ. ευρώ.

Θα πληρώσουν έξτρα φόρο
Το κράτος, όμως, πρέπει να αναπληρώσει το δημοσιονομικό κενό από τη φοροδιαφυγή των 4,1 δισ.

ευρώ. Τι κάνει; Αυξάνει τη φορολογία επιμερίζοντας το ποσό αυτό σε αυτούς που δηλώνουν εισόδημα κατ΄ αναλογίαν του φόρου που πληρώνουν (61% μισθωτοίσυνταξιούχοι, 39% λοιποί).

Στην περίπτωση αυτή, οι μεν μισθωτοί- συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο άλλα 2,5 δισ., οι δε επαγγελματίες, έμποροι κ.λπ.

άλλα 1,6 δισ. ευρώ.

Εναλλακτικά, το κράτος μπορεί να μείνει με τα ελλείμματα και να προσφύγει σε δανεισμό, που αργότερα θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την οικονομία. Ποιος θα πληρώσει αργότερα τους τόκους; Οι φόροι αυτών που δηλώνουν εισόδημα, δηλαδή τελικά οι ίδιοι, όμως με χειρότερους όρους.

Τα παραπάνω υπέθεσαν, ότι το κενό της φοροδιαφυγής καλύπτεται, είτε κατ΄ ευθείαν με αυξημένη φορολογία εισοδήματος, είτε με δανεισμό αρχικά και αυξημένη φορολογία εισοδήματος αργότερα. Όμως, υπάρχει η δυνατότητα το κενό να καλυφθεί όχι με αύξηση του φόρου εισοδήματος, αλλά (και) με αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, τη φοροδιαφυγή την πληρώνουν, πέρα από τους παραπάνω, και τα στρώματα με χαμηλά εισοδήματα που δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, αλλά πληρώνουν ΦΠΑ, και όπως και οι ομάδες εκείνων των εισοδημάτων που νομίμως επιβαρύνονται με χαμηλότερο φόρο εισοδήματος ή απλώς δεν δηλώνονται.

Επιδείνωση των ανισοτήτων
Σε κάθε περίπτωση, η πραγματική επιβάρυνση όσων με τη στάση τους στηρίζουν τελικά τη φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη από το όφελός τους. Στο παράδειγμα, οι μισθωτοί- συνταξιούχοι, όπως αναφέρθηκε, γλιτώνουν στις αγορές τους το πολύ 1,5 δισ.,

αλλά πληρώνουν στη συνέχεια πρόσθετα 2,5 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει, ότι, στην ουσία, πληρώνουν για τον ΦΠΑ των πωλητών (που αφελώς θεώρησαν ότι γλίτωσαν), και για ένα τμήμα του φόρου κερδών/ εισοδήματος που αποτελεί τη φοροδιαφυγή των πωλητών.

Αντίθετα, οι τελευταίοι θα έχουν αυξημένο εισόδημα κατά τουλάχιστον 2,6 δισ.

ευρώ συγκριτικά με το αν δεν φοροδιέφευγαν (1,9 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στη φοροδιαφυγή εισοδήματός τους και τουλάχιστον 0,7 δισ. ευρώ επιπλέον, που αντιστοιχεί στη διαφορά που ιδιοποιήθηκαν μεταξύ του μέσου συντελεστή ΦΠΑ (15%) και της έκπτωσης (μέχρι 10%) που ίσως έκαναν στον πελάτη. Πέρα από τις δημοσιονομικές πτυχές, η επιδείνωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων είναι έκδηλες.

Τα παραπάνω είναι ένα μετριοπαθές αριθμητικό παράδειγμα, και η πραγματικότητα είναι μάλλον χειρότερη. Η ουσία είναι μία:

όσο ο συναλλασσόμενος, αποφεύγοντας να διεκδικήσει από τους άλλους τη συμμετοχή που αυτοί οφείλουν στα κοινά βάρη, δεν κατανοεί ότι είναι φορολογικός ευεργέτης τους, και ότι στην πράξη επιβαρύνεται ο ίδιος με ένα μεγάλο τμήμα του φόρου τους, τόσο το παιχνίδι της φοροδιαφυγής θα εντείνει τα βάρη, τις αδικίες και τις ανισότητες.

Η πραγματική επιβάρυνση όσων με τη στάση τους στηρίζουν τελικά τη φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη από το όφελός τους

*Ο Τάσος Γιαννίτσης είναι πρόεδρος των ΕΛΠΕ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργός

ΤΕΔΚ Χαλκιδικής: Θα δούμε ... όταν μας πείτε...

Τι είπαν;


Συνάντηση είχαν, σήμερα, οι Βουλευτές του νομού με τον Δήμαρχο της Ιερισσού Βλαχόπουλο!
Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του Βλαχόπουλου, τι συζήτησαν;
Τα προβλήματα του Δήμου ή για τον "Καλλικράτη";

Χιονίζει στον Πολύγυρο!

Επιτέλους!
Ψιλοχιονίζει στον Πολύγυρο! Όχι τίποτα το ιδιαίτερο αλλά να... για να λέμε ότι χιονίζει!
Μήπως και δούμε άσπρη μέρα!

Το Νομισματικό σύστημα

Είναι καταπληκτικό!

"Xρωστάμε ακόμη και στους ταξιτζήδες του Λονδίνου"!!!

Τα χρέη του ΕΟΤ προς τα ξένα ΜΜΕ, καθώς και τα ποσά που χορήγησε η προηγούμενη κυβέρνηση για δημόσιες σχέσεις, που κατά την Άντζελα Γκερέκου ξεπερνούν τα 120 εκατ. ευρώ, ήταν η αφορμή για τον καβγά που ξέσπασε ανάμεσα στην υφυπουργό Τουρισμού και στον πρώην υπουργό Τουρισμού επί κυβερνήσεως ΝΔ Κ. Μαρκόπουλο. «Δεν είναι δυνατόν να χρωστάμε ακόμη και στους ταξιτζήδες του Λονδίνου» δήλωσε Γκερέκου.

Γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές ...

Υπάρχει κι αυτή η ράτσα;

Τι μπορεί να κάνει η Τίνα "μας" στην περίπτωση αυτή;

Υπάρχει κι άλλη άποψη!

Ευχαριστούμε τον άγνωστο "καλλιτέχνη" για την αποστολή!

Έκρηξη βόμβας στο υπουργείο Τύπου